– Nabovarsel i fellesferien er en uting

TIDLIGERE SIGØYNERBOLIGER: Ingrid Malnes og Anita Olsen viser tomten som igjen skal bygges ut, men vet ikke sikkert hva boligene skal brukes til. Foto: Vidar Bakken

Det var knapt noen hjemme i leilighetsbygget da beskjeden om rekommandert nabovarsel dumpet ned i postkassen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.08.2016 kl 16:14

Akersposten
Akersposten Media

HOLMEN: – Vi blir litt oppgitt over at utbygger sender oss nabovarsel datert 08.07, altså midt i fellesferien. Varselet med 14 dagers svarfrist kommer rekommandert, uten at noen som er på ferie har mulighet til å svare innenfor fristen, sier nabo og styremedlem i sameiet, Inrid Malnes.

Hvilke formål?

Styremedlem Anita Olsen har også forsinket mottatt nabovarselet.

– Vi får ikke tid til å sette oss inn i saken og vi vet heller ikke hvilke formål boligene skal ha. Det vi vet er at kommunen i forrige omgang ville bygge boliger for funksjonshemmede, sier Olsen, som understreker at ansvarlig søker har gitt en ukes ekstra frist for å svare på nabovarslet.

Seks omsorgsboliger

På tomten sto det tidligere to boliger for sigøynere som siden ble revet i 2009. I 2011 fikk det kommunale foretaket Boligbygg Oslo KF rammetillaelse til å bygge boliger for nettopp funksjonshemmede, viser saksgangen hos Plan- og bygningsetaten. I nabovarselet står det nå at det planlegges seks omsorgsboliger fordelt på tre tomannsboliger pluss en leilighet som base for personale. Igjen er det Boligbygg som er byggeansvarlig. Ansvarlig søker er et arkitektkontor hjemmehørende på Island.

Er det egenet?

– Man får ikke noen god følelse når nabovarsel sendes ut i ferietiden. Alle vet at det gir få muligheter til tilsvar. Det står altså ingenting om formålet for omsorgsboligene. Vi har forsøkt å få kontakt med kommunen, noe som heller ikke har vært lett i fellesferien. Så vidt vi har forstått skal det ikke lenger være omsorgsboliger for folk med funksjonshemning, men boliger for rus og psykiatri, sier Malnes.

Se bildet større

SKOLEVEI: Mange skolebarn med busstopp rett utenfor det planlagte byggefeltet, benytter Holmenkollveien. Foto: Vidar Bakken

– Vi forstår at omsorgsboliger for rusvavhengige må komme et sted og at det er viktig for dem det gjelder, men er det egnet her? Rett forbi går skoleveien og bussholdeplassen for mange skolebarn og andre er plassert utenfor her. Vi skulle i hvert fall ønske at kommunen ville informere oss bedre om hva slags omsorgsboliger det er snakk om og om det eventuelt får noen konsekvenser for nabolaget, sier Olsen.

Nabovarsel kan også sendes ut per e-post eller overleveres personlig. Svarfrist på 14 dager gjennom rekommandert sending, regnes fra den dagen sendingen er stemplet på postkontoret. Det er ingen regel mot at nabovarsel kan sendes ut for eksempel i midt i juli, selv om dette har ført til konflikter i andre byggesaker. Det ligger heller ikke noen forpliktelse hos søker/tiltakshaver å se til at naboer til byggetiltaket faktisk henter/mottar rekommandert sending.

På grunn av ferieavvikling har det ikke lyktes Akersposten å finne noen i Oslo kommune som kan svare på hva de nye omsorgsboligene faktisk skal brukes til.

LES OGSÅ:

"Hvor ble det av Fabian?"

Her var det tomt,gitt!

Ønsker du å motta Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost? Meld deg på her!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse