Nå kommer bysyklene!

SYKLER: Mandag settes de ut, bysyklene som gjør at man får enklere mulighet til å ta se rundt i byen. De blå punktene er stativer som er klare mandag, de grå kommer senere.

Bysyklene er klare til bruk mandag klokken 12. Vest i byen er det rundt 10 stativer fra Skøyen og opp til Marienlyst, samt omtrent like mange planlagte.

Tekst:

Publisert:

Akersposten
Akersposten Media

OSLO VEST: "Sykkelbyråden" Lan Marie Nguyen Berg løser ut den første bysykkelen i årets sesong mandag 4. april klokken 11.30. Stativene ellers i byen åpnes for befolkningen klokken 12.00.

God tilgang i vest

Som vist på kartet, vil det være god tilgjengelighet på bysykler for oss i vest. De grå punktene er sykkelstativer som er planlagte, mens de blå er klare mandag.

– Oslo har et mål om å øke sykkelandelen til 16 prosent innen 2020. Et utvidet tilbud og bedre bysykler er et av mange tiltak for å få dette til. Bysykkelordningen er et lavterskeltilbud som gjør det lettere å velge sykkel i hverdagen, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel.

– Byregjeringen vil støtte opp om en knutepunktpolitikk, slik at det blir enklere for folk å veksle mellom kollektivtransport, sykkel og gange. Her er bysyklene ypperlige, de sørger for en unik fleksibilitet i hverdagen, sier Nguyen Berg.

I løpet av åpningsuken vil det være like mange nye bysykler på hjul som i fjor. Etter den første uken åpner 2-3 nye stativer hver uke gjennom sesongen, og i løpet av årets sesong vil byens innbyggere ha tilgang til 250 bysykkelstativ rundt om i byen. I sum blir det omtrent 2500 bysykler.

En million sykkelturer i året

Nytt av året er også at bysyklene blir å finne ut mot Ring 3, blant annet i Nydalen. Nybygde deler av byen som Kværnerbyen, Barcode og Sørenga får også bysykler til rådighet.

Siden oppstart for 13 år siden har bysyklene i Oslo blitt stadig mer populære, og det sykles nå omtrent én million bysykkelturer i Oslo hvert år. I 2015 var det i overkant av 30 000 abonnement på bysykelordningen.

Fakta om bysyklene:

Bysykkelordningen i Oslo er et samarbeid mellom Oslo kommune og Clear Channel Norway AS, der kommunen stiller offentlig reklameplass til rådighet og får bysykkeltilbud tilbake.

Urban Infrastructure Partner AS eier og driver bysyklene i Oslo, på oppdrag fra Clear Channel Norway AS. Systemet er basert på utstyr fra Sharebike AS.

Ved åpning av sesongen 2017 er anlegget fullt utbygget. Da har vi totalt 300 stativ, 6000 låser og 3000 sykler.

- Ny, forbedret sykkel basert på erfaringer fra den gamle og innspill fra brukere

- Abonnementet, kart og opplåsing gjøres fra smarttelefon (iOS + Android)

- Personlig kode på stativ eller plastkort tilgjengelig som alternative opplåsningsmetoder

- Kortere tilgangsperioder blir tilgjengelig: 3 dagers abonnement og enkelttur - 3 timer. (Kommer i mai)

- Får flere tilgjengelige låser slik at man ikke kommer til fullt stativ.

- Utvidelsen av anlegget er dels fortetting i sentrumsonen, dels en utbygging ut til Ring 3

- Kollektivknutepunkter prioriteres – økt kapasistet på Oslo S og ved t-banestopp som Løren og Bryn

- Der studentene bor og studerer som f.eks Blindern og Bjølsen studentby

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse