ANNONSE
Annonse

Møte om bymessig fortetting i våre bydeler 7. februar

HVA SKJER?: En rekke områder i bydelene våre er tatt ut til bymessig fortetting. Røa er blant disse, her illustrert med Skanskas forslag til fortetting. Skisse: Link Arkitektur

Vestre Aker Høyre arrangerer åpent møte hvor de stiller spørsmålet: Hva er riktig boligutvikling og fortettingspolitikk i de ytre bydelene?

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RIS: Møtet holdes onsdag 7. februar, klokken 18.30, i auditoriet i Ris skole på Vinderen. Møtet er åpent for alle, og er gratis.

I invitasjonen til møtet er følgende opplyst:

Det er attraktivt for mange å bo i Vestre Aker, det viser boligprisene. Er det naturlig at vi fortetter over alt, eller bør såkalt byfortetting kun forbeholdes de definerte bydelssentrene Røa og Vinderen? Plan- og bygningsetaten jobber på oppdrag fra byrådet med flere fortettingsplaner for Smestad, og en første områdeplan for Slemdal kom denne uken. På Røa er flere sentrumstomter under utvikling. Og fungerer den såkalte Småhusplanen? Hva mener utbyggeren? Hva mener byrådet? Hva mener den engasjerte innbyggeren? Hva mener Høyre?

Velkommen til en interessant presentasjon og diskusjon om disse temaene. Dette skal ikke være et protestmøte mot all forandring, men temaet engasjerer forståelig nok folk flest. Derfor vil Høyre lytte til innspill og få til diskusjon om de riktige løsningene. Kom og hør disse interessante personene;

Utbygger Hans Øivind Nordvik, Auctus AS, som blant annet står bak Røa Bad, og som har investert mer i både Røa og Slemdal.
Byrådssekretær, byrådet, Rasmus Reinvang (MDG)
Initiativtaker Marianne Storhaug, Bevar Smestad, bevar den grønne byen
Fraksjonsleder Pia Farstad von Hall, Høyres bystyregruppe
Yngvar A. Husebye, gruppeleder, Høyres bydelsgruppe Vestre Aker

Les også:

100 000 lastebillass ut fra Huseby

Utbygger kjøper opp hele kvartalet

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse