Montebello ble plutselig kollektivknutepunkt

HVORFOR? Øystein Ore (til venstre) ville vite hvorfor Montebello hadde havnet i så høy fortettingskategori. Finansbyråd Robert Steens begrunnelse forundret flere. Foto: Vidar Bakken

Selv om det ingen steder i forslaget til ny kommuneplan fremgår at Montebello er et kollektivknutepunkt, har finansbyråd Robert Steen (Ap) «opphøyd» stasjonsområdet til å bli et kollektivknutepunkt. Det blir brukt for å begrunne den kraftige fortettingen av området.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.05.2017 kl 09:34

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

GODT OPPMØTE: Under føste halvdel av programmet var det fullt i rådhussalen. Foto: Vidar Bakken

OSLO RÅDHUS: Dette kom frem under folkemøtet om den nye kommuneplanen som byrådet arrangerte i rådhuset tirsdag, med cirka 600 personer til stede.

Kun t-banestasjon

Folkemøtet i rådhuset tirsdag skapte bekymring blant Montebello-beboere som var til stede. Under speed-dating med byrådene på scenen, stilte Øystein Ore fra Montebello/Huseby. Han møtte finansbyråd Robert Steen (A). Ore ville vite hvorfor byrådet i forslag til kommuneplan lar Montebello havne i utviklingsområde kategori A, som tilsvarer potensiale for høyeste utnyttelse.

– Det er et område med en t-banestasjon, uten kryssende busslinjer og uten senterfunksjon, sa Ore og viste til at området mangler de karakteristika som skal til for å gi området utviklingsområde kategori A.

Kjøpt opp tomter

I tillegg viste han til at utbygger som skal utvikle Statnett-tomten, har kjøpt opp tomter i tilliggende småhusområde og fått disse innlemmet i det nye utviklingsområdet som byrådet har definert. Han ville vite hvilke økonomiske motiver som eventuelt ligger bak dette.

– Utbygger har fremmet forslag med bygg opp til 19 etasjer, høyere enn rådhuset eller Barcode i dette området, sa Ore, som altså ville ha svar på hvorfor Montebello hadde havnet i den høyeste fortettingskategorien.

Se bildet større

HØY FORTETTING: Utbygger har kjøpt opp flere av eiendommene i småhusområdet inntil Montebello Terrasse og fått disse innlemmet i utviklingsområdet. Kart: Oslo kommune

Er knutepunkt

Dette svarte byråd Steen:

– Årsaken til at dette er tatt inn, er at det defineres som et knutepunkt kollektivmessig. Tanken bak kollektivknutepunktstrategien er gjenbruk av infrastrukturelle innvesteringer som allerede er gjort, sa Steen, som også avviste at det skulle foreligge noe økonomisk «skumt» bak avgjørelsen om å innlemme det tilliggende småhusområdet i utviklingsområdet.

Se opptak fra speed-datingen her: Spol til 40.00 på tidslinjen ut i opptaket.

Ikke definert som knutepunkt

Tiden for speed-datingen var løpt ut, men flere spørsmål enn svar var dukket opp.

Byrådet har imidlertid aldri definert Montebello som knutepunkt. Det er Skøyen og Lysaker som er knutepunktdefinert i Bydel Ullern, med krav til høyeste utnyttelse.

I byrådets forslag til kommuneplan står det om Montebello under «Arealpotensial i stasjonsnære områder»: "Det er god kollektivtilgjengelighet til og fra stasjonen. Det er ingen bussruter ved stasjonen."

Så under «Utviklingsområder, kollektivknutepunkt og prioriterte stasjonsnære områder» blir Montebello definert som prioritert stasjonsnært område, altså IKKE kollektivknutepunkt som finansbyråden bruker som begrunnelse. Her står det: "Montebello har god kollektivtilgjengelighet med både T-bane og kort vei til tverrgående bussforbindelse.»

Les også: - En krigserklæring mot Ullern

Ingen tverrforbindelse

Montebello har altså i samme dokument gått fra «Ingen bussruter ved stasjonen» til «kort vei til tverrgående bussforbindelse». Presisjonsnivået er ulikt. Enten så er det tverrgående bussforbindelse i forbindelse med stasjonen, eller så er det ikke. Nærmeste bussrute er på ring 3, 10 til 15 minutters gange fra Montebello stasjon, som heller ikke er noen tverrforbindelse. Da må man bytte buss for å krysse opp i bydelen. Det må uansett være langt unna definisjonen av et kollektivknutepunkt.

Les også:

Rådhuspolitikernes lemfeldige omgang med begrepene: "Blokker for enhver pris?"

Tre til 16 etasjer på "nye" Montebello


Maner til kamp mot utbygging av Montebello

JM Norge i dialog med politikere og naboer på Montebello

Fossen heier på Montebello-utbyggerne

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse