- Minus er ikke mer

KJEMPER FOR SKOLEN: Rektor Frode Thorstad er bekymret for nytt budsjett og liker dårlig byrådenes retorikk. Foto: Vidar Bakken

Byråden: Skolen får en budsjettøkning på 10,2 prosent. Rektor: Skolen får en budsjettreduksjon på 1,5 prosent.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.12.2017 kl 15:29

Akersposten
Akersposten Media

BLØRNSLETTA: Det dreier seg om Bjørnsletta skole. FAU er bekymret for skolebudsjettet og hvilke konsekvenser den nye ressursfordelingsmodellen vil få for skolen. Finansbyråd Robert Steen (Ap) kan berolige FAU med at Bjørnsletta skole får en budsjettøkning fra 33.4 millioner i 2017 til 36,8 millioner i 2018, noe som tilsvarer en økning på 10,2 prosent. I samme melding forsikrer han om at alle skoler får mer å rutte med.

Lemfeldig

Det har fått rektor ved Bjørnsletta skole, Frode Thorstad, til å reagere.

- Jeg synes svaret fra Robert Steen virker lemfeldig overfor et FAU som er bekymret for skolens drift. Hvilket beregningsgrunnlag er det byråden tar utgangspunkt i? Det er jo ikke snakk om en reell budsjettøkning. Jeg er tvert imot bekymret, fordi det ser ut til at vi får færre ressurser i 2018, sier Thorstad.

Mer penger på grunn av økt elevtall

Han mener det ikke er lett for alle å forholde seg til budsjettforslaget og beregningsgrunnlaget, men at budsjettet fordelt på antall elever er sammenliknbart fra den ene budsjettperioden til den andre.

- Budsjettøkningen Steen snakker om skyldes i all hovedsak elevtallsøkningen. Bjørnsletta skole har fått 69 nye elever på 1. trinn og 15 nye elever på ungdomstrinnet i skoleåret 2017/2018. Med dette som beregningsgrunnlag, så er det ikke lenger snakk om budsjettøkning, men en budsjettreduksjon. Jeg har kommet frem til at skolen står overfor en reduksjon av budsjettet på cirka 1,5 prosent. Som flere andre rektorer i samme situasjon er jeg naturligvis bekymret over dette. Det er også grunnen til 22 rektorer har gitt uttrykk for dette i et opprop. Der kommer det også klart frem at vi støtter ressursfordelingsmodellen, men at den foreslåtte utvidelsen av modellen er på grensen eller over det som er forsvarlig, sier Thorstad.

Retorikken styrer

Han synes det er synd at det i media er blitt en slags øst-vest konflikt, hvor rektorene ved Oslo vest-skolene blir fremstilt som sytete.

- Det har sammenheng med retorikken, hvor blant andre finansbyråden og skolebyråd Tone Tellevik Dahl hele tiden forsikrer om at alle skolene får mer å rutte med. I denne sammenheng blir det stadig sammenliknet med situasjonen i 2015 med borgerlig byråd. For vårt vedkommende er virkeligheten at vi driver en skole med sårbare budsjetter og faktum er at vi vil få mindre ressurser neste år med byrådets budsjettforslag. Minus er ikke mer, uansett hvor mye byrådene forsikrer om det motsatte. Rektorer ved en rekke skoler er som sagt bekymret. Det samme er vårt driftsstyre og mange andre driftsstyrer. I tillegg har FAU ved flere skoler uttrykt bekymring, sier Thorstad.

Les også: – Vi tåler ikke ytterligere nedskjæringer

Utdanningsetaten også bekymret

Konsekvensene av en budsjettreduksjon er åpenbare, mener rektor.

- La oss si at vi får en reduksjon på 500 000 kroner eller mer. Systemet er såpass sårbart, at ved læreransettelse må jeg for eksempel vurdere en nyutdannet lærer uten erfaring fremfor en erfaren lærer med høy pedagogisk kompetanse. Det har sammenheng med at det er stor forskjell i lønnstrinn. Dessuten må vi ha midler til å følge opp elever som sliter og som ikke kommer under de kriteriene som er gitt i ressursfordelingsmodellen. Jeg håper at vedtaket i bystyret i morgen vil ta hensyn til at vi driver på et minimumsnivå og at dette ikke må forverres. Utdanningsetaten har jo også uttrykt bekymring for reduserte elevsatser ved flere skoler, som et resultat av den nye modellen, sier Thorstad.

Spørsmål til Robert Steen

Akersposten stilte i går per mail, flere spørsmål til finansbyråd Robert Steen. Vi vil komme tilbake til disse når vi får svar fra byrådsavdelingen.

Vi vil vite hva han mener med at Bjørnsletta skole får 10,2 prosent budsjettøkning og hva den reelle budsjettøkningen er når økt elevantall blir tatt med i beregningsgrunnlaget.

I tillegg sier Steen i sin henvendelse til FAU at Utdanningsetaten i en ny sjekk av de 22 rektorenes bekymringsopprop, har konkludert med at det er uproblematisk. Akersposten vil gjerne vite hvorfor dette er uproblematisk nå, når etaten i en tidligere uttalelse har pekt på at forslag til sosiodemografiske kriterier, som i større grad enn i dag skjevfordeler midlene, medfører en redusert tildeling til flere av skolene som med dagens tildeling mottar minst ressurser per elev. Utdanningsetaten anerkjenner at noen skoler kan nærme seg en nedre grense for hva som er økonomisk bærekraftig å drive en skole for.

Les også:

"Ny skolebløff fra Høyre"

«Arbeiderpartiets skolebyråd stryker i matte»

"Byrådet styrker vestkantskolene"

– Byrådet er villig til å ofre de beste skolene

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse