Milliondryss over Ullern- og Vestre Aker-eldre

MER PENGER: Byråd Inga Marte Thorkildsen var nylig på Ullern seniorsenter og snakket om økte midler. Nå er det mer penger på vei til eldre både i bydelene Ullern og Vestre Aker. Foto: Vidar Bakken

Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen har fordelt 20 millioner kroner i ekstra aktivitetsmidler til bydelenes eldre- og seniorsentre. Av disse går 1.636.000 til Bydel Vestre Aker og 1.179.000 til Bydel Ullern.

Tekst:

Publisert:

Akersposten
Akersposten Media

ULLERN/VESTRE AKER: – Seniorsentrene er avgjørende for mange elders livskvalitet. Tilbudet er viktig for å finne fellesskap med andre eldre og mening og trygghet i egne liv. Vi vil satse videre på seniorsentrene, sier byråd Thorkildsen.

– Vi er også opptatt av at eldre/seniorsentrene skal tilby et større spekter av aktiviteter og tjenester. Dernest ønsker vi at disse midlene skal bidra til å stimulere den frivillige innsatsen ved sentrene, sier Thorkildsen.

Akersposten.no var på plass da byråden møtte brukere på Ullern seniorsenter på Lilleaker tidligere i mai. Det var også i forbindelse med ekstra bevilgninger.

– Det fellesskapet man opplever på et seniorsenter med sine aktiviteter, betyr så mye for så mange, sa byråd Thorkildsen den gangen.

Sikre godt tilbud

I budsjettet for 2016 legger byrådet vekt på å sikre et godt eldre/seniorsentertilbud til alle innbyggere over 67 år. Byrådet vektlegger at sentrene samarbeider med øvrige bydelstjenester som frisklivssentral, seniorveileder, generasjonskontakt, frivillige og lignende personer.

Bydelene får pengene og fordeler selv videre til sine eldre/seniorsentre.

– Bydelene kjenner sine eldre best, og vi ønsker at de sammen med de som bruker seniorsentrene skal finne ut av hvordan midlene best kan anvendes, avslutter eldrebyråd Thorkildsen.

Når det gjelder tilskuddet, som er på 1.636.000 kroner for Vestre Aker og 1.179.000 kroner for Ullern, er 50 prosent fordelt etter bydelenes opprinnelige eldresenterbudsjetter i 2015, og 50 prosent etter bydelenes andel av innbyggere 67 år og eldre.

LES OGSÅ:
Inga kom, så og vant

Ønsker du å motta Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost? Meld deg på her!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse