Mener disse boligene aldri skulle vært tillatt

OMSTRIDT: Bildet er fra slutten av byggeprosessen og står nå ferdig. Nabolaget er klar på at de nye beboerne er hjertelig velkomne, selv om det er en pågående strid med Plan- og bygningsetaten. Foto: Privat

Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker har gått til det skritt å be bystyret om å gå Plan- og bygningsetaten etter i sømmene i en omstridt byggesak i Vækerøveien.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.03.2016 kl 21:22

Akersposten
Akersposten Media

RØA: En byggesak i Vækerøveien på Røa har vakt oppsikt ikke bare i nabolaget, men også i det politiske miljøet. Nå er to omstridte villaer ferdig bygget og solgt. Naboenes klager til Plan- og bygningsetaten (PBE) er ikke tatt til følge i saksbehandlingen.

Det er normalt at naboer klager i byggesaker uten å få medhold, men bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker mener at naboene i denne sammenheng har hatt en god sak. Hovedankepunktet har vært at de nye villaene er lite tilpasset og harmonerer dårlig med nærområdet med sine flate utsiktstak, i en bebyggelse hvor dette er et fremmedelement. Samtidig er det ikke rettet kritikk mot arkitekturen sett isolert fra nærområdet.

- Klart brudd

Naboene og Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene (UHF) mener dette er et klart brudd på småhusplanen, som er gjeldende reguleringsplan for området. Et enstemmig bydelsutvalg mener at PBE kan ha gjort grove feil i sin anvendelse og forståelse av småhusplanen. Det er gitt flere dispensasjoner i byggesaken. I den forbindelse har bydelsutvalget gått til det ualminnelige skritt å be bystyret kreve en lovlighetskontroll for å kunne verifisere de gitte dispensasjonene.

- Grovt eksempel

– At Plan- og bygningsetaten tolker dette som harmonisk utbygging er ufattelig. Man kan ha mistanke om at det som foregår der inne ikke er helt bra, sa leder av bydelsutvalget, Lars Asbjørn Hanssen (H).

Hanssen var i likhet med de andre politikerne opptatt av at det ikke er meningen at de nye beboerne på noen måte skal føle seg rammet av vedtaket.

Medlem av byutviklingskomiteen, Yngvar A. Husebye (H), mente denne byggesaken er et grovt eksempel på feil saksbehandling.

– Her er det dispensasjoner, hvor det ut fra lovteksten ikke skulle være mulig å dispensere, sa Husebye under sitt innlegg.

- Kraftig signal

Nestleder i bydelsutvalget, Terje Bjøro (V), understreket at tillatelse av slike bygg er et signal om ny "rasering" av småhusområdene.

– Dette er i total disharmoni med bebyggelsen i et ensartet område. Vi ønsker ikke denne utviklingen videre og med vedtaket gir vi et kraftig signal om hva vi mener om saken, sa Bjøro.

Under møtets «åpen halvtime» understreket leder av UHF, Kjell F. Jacobsen, som selv bor i nabolaget, at flere liknende byggesaker står for tur, hvor det planlegges tilsvarende villaer i ensartede bomiljøer. Han mener naboene i Vækerøveien hadde helt rett i sine klager under saksbehandlingen.

Rammer ikke nye beboere

– Nå står det der ferdig bygget – et prosjekt som man burde skamme seg over, sa Jacobsen blant annet.

Han understreket at dette ikke på noen måte skal ramme de som flytter inn, som er velkomne i nabolaget, eller utbygger som har søkt rammetillatelse og dispensasjoner. Det er PBE, som han mener ikke har fulgt reguleringsbestemmelsene i småhusplanen.

UHF har også pekt på at tre tidligere byråder Anne K. Tornås, Grethe Horntvedt og Merethe Agerbak Jensen alle i sin funksjon som byutviklingsbyråder, i tur og orden, har bedt om at PBE måtte innskjerpe praktisering av småhusplanen. UHF mener at det er på sin plass at byråd/bystyre på nytt ser på PBEs praktisering av småhusplanen.

Vedtaket

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 17.03.2016 og fattet følgende vedtak:

Vestre Aker bydelsutvalg støtter naboene til Vækerøveien 179s innsigelser mot Plan- og bygningsetatens tolkning av småhusplanen og ber Oslo bystyres byutviklingskomite kreve en lovlighetskontroll for å kunne verifisere de gitte dispensasjonene.

Plan- og bygningsetaten har fått spørsmål om hvordan etaten ser på bydelsutvalgets vedtak. På grunn av påskeferien vil etaten vente med å svare til etter påske.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse