MDG vil åpne Gulleråsen stasjon

FOR GULLERÅSEN: Knut Frederik Horn vil ha på plass perrongen på Gulleråsen stasjon. Foto: Vidar Bakken

Sporveiens budsjett på 18 millioner kroner for å anlegge en midlertidig plattform, får MDG Vestre Aker til å reagere.

Tekst:

Publisert:

Akersposten
Akersposten Media

GULLERÅSEN: – Vi vil gjøre hva vi kan for å få fortgang i denne prosessen, sier Miljøpartiet De Grønnes representant i bydelsutvalget i Vestre Aker, Knut Frederik Horn.

– Snakk om å rette opp en feil

Bystyret har tidligere bevilget 8 millioner kroner til etablering av plattformen. Etter at Sporveien har bedt om 18 millioner for å sikre økonomien i prosjektet, har byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), orientert om at det er betydelig økonomisk risiko knyttet til dette. Hun har besluttet at videre fremdrift avventer sak om stasjonsstruktur på Holmenkollbanen.

– Vi vil ha stasjonen åpnet og jeg mener at den ikke kan settes i sammenheng med stasjonsstruktur-rapporten. Det vil ta altfor lang tid. Dette er snakk om å rette opp en feil, hvor det har vært politisk enighet om å få på plass en midlertidig plattform, sier Horn.

Styrke kollektivtilbudet

Han forstår godt at byrådet reagerer på den voldsomme prisøkningen på plattformen.

– Dette skal jo ses i en større budsjettsammenheng, men samtidig stiller jeg spørsmål ved Sporveiens kalkyler. Jeg skal i møte med min bystyregruppe og vil be om at saken tas opp på nytt. Blant annet må tallene fra Sporveien kvalitetssikres. Som representant for MDG i Bydel Vestre Aker er dette en viktig sak. For MDG er det helt vesentlig å styrke kollektivtilbudet. Nedleggelse av denne delen av stasjonen sammen med ønsket å minimalisere bilbruken rimer dårlig, sier Horn.

LES OGSÅ: Økte prisen på Gulleråsen stasjon fra 8 til 18 millioner

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse