MDG: Foreslår parkering forbudt og parkeringsplasser som snødeponi

Hvordan skal dette praktiseres?

SYKKELVEIEN ER KLAR: Det er uvisst om fotgjengere har lov til å bruke sykkelveien, men så lenge fortauet til høyre ligger under snøen må det nesten bli deling. Foto: Vidar Bakken

Åpne, snøfrie sykkelveier i motsetning til fortauer fulle av snø og is, dårlig fremkommelighet for biler og kollektivtrafikken og manglende snødeponier provoserer mange i bydelene. Forholdene har resultert i tusenvis av klager til Oslo kommune.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.01.2018 kl 09:50

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

EN OM GANGEN: Det er grunn til å frykte kuldegrader igjen på denne smale stripen av fortau. Salting er uansett ikke aktuelt i følge byrådet. Foto: Vidar Bakken

OSLO: Sykkelveier blir jevnlig saltet, mens fortau bare tidvis blir måkt hvis det er tilgjengelighet til dette. Mangelen på snødeponier gjør at områder med snødeponier blir tilfeldige og ofte til hinder for trafikken.

Dagens byråd vil fortsette å prioritere sykkelveiene i vinter, selv om det ikke er mange som benytter disse. Tidligere ble sykkelveier brukt til snødeponi ved kraftige snøfall. I en Facebook-sending på Vårt Oslo, sa MDGs politiske rådgiver, Sirin Hellvig Stav, at det ved kraftige snøfall kunne bli aktuelt å innføre parkering forbudt i Oslo og at parkeringsområder kunne brukes til snødeponi.

Les også: Strøkne bil- og sykkelveier, isglatte fortau

Hvordan dette eventuelt skal praktiseres er uvisst. Det har gjort at Vestre Aker-representanten Per Trygve Hoff (H) har stilt følgende spørsmål til byrådet:

17. januar opplyser MDGs politiske rådgiver Sirin Hellvik Stav til Vårt Oslo at byrådet vurderer å innføre «Parkering forbudt» i Oslo på dager med snøfall slik at gater og fortau kan ryddes bedre enn vi har sett i vinter.

• Når vil byrådet innføre dette?
• Hvordan vil byrådet innføre dette, vil det eksempelvis kunne innføres i områder med beboerparkering? Vil eldre, funksjonshemmedeog andre med presserende behov for bruk av bilen kunne få unntak? Hva vil i tilfelle være presserende unntak?
• Hvordan vil man iverksette nødvendige informasjonstiltak til byens befolkning de dagene det innføres?
• Hvor lenge tenker byrådet seg at parkeringsforbudet skal gjelde etter snøfallet?
• Hvordan tenker byrådet seg at byens befolkning vil kunne løse sitt parkeringsbehov i denne tiden?

Som MDGs talsperson forteller, så har byrådet i vinter valgt å prioritere syklister. Som hun påpeker har dette dramatisk reduserer muligheten for lokal, midlertidig deponering av snø i bygatene. Tilsvarende øker dette behovet for rask uttransportering av snøen. Resultatet av byrådets prioritering har vært at relativt lite brukte sykkelveier i sentrum har vært snøfrie, mens fortau og veibane har ligget ukesvis med svært mangelfull rydding av snø og is.

Kom det overraskende på byrådet at det økte behovet for uttransportering av snø ville kunne bli et problem med byrådets omprioritering av veibanen?
• Dersom byrådet trenger tid til å utrede disse spørsmålene, når kan bystyret forvente svar?

Akersposten vil komme tilbake med byrådets svar, så snart disse er tilgjengelige.

Les også:

Her er de nyeste sykkelveiene i Oslo

– Jeg ble skjelt ut av syklister – uten grunn

Vil bygge gang- og sykkelvei på bro over Mærradalen

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse