Mærradalsbekken ble irrgrønn

HVA SKJER: Mærradalsbekken endret plutselig farge. Bildet er tatt av en beboer i Adventveien.

Plutselig endret Mærradalsbekken karakter og ble irrgrønn. Forurensning?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.11.2017 kl 11:58

Akersposten
Akersposten Media

ULLERN: Akersposten fikk tilsendt bilder hvor Mærradalsbekken var blitt farget irrgrønn. Hva har skjedd. Vi sendte spørsmålet til Vann- og avløpsetaten og heldigvis har det sin naturlige forklaring.

Jakter forurensning

Funksjonsleder for kildesporing Thomas Martinsen sier at det sannsynligvis er driftsmannskap fra Vann- og avløpsetaten som har vært på oppdrag i dette området og har fargelagt elven under et rutineoppdrag for å søke etter eventuell forurensningsutslipp i bekken.

Les også: Mærradalen forlenges til Abbediengen

Harmløst

Fargen som benyttes er et harmløst stoff som heter Uranin og dette blir grønt i kontakt med vann. Det er trygt og det er ingen fare for fisk eller annet liv i elven.

Rutinemessig gjennomfører VAV «kildesporing». Det vil si man søker etter eventuell avløpsvann/spillvann som kommer inn på overvannsledning (disse ledningene skal kun håndtere regnvann som ikke synker i bakken etter mye nedbør) som ender ved elver/bekker og vassdrag.

Grønnfargen bidrar til å se om det nettopp er avløpsvann/spillvann som renner i en overvannsledning og i verste fall kan forurense elver/bekker og vassdrag. Avløpsvann/spillvann skal kun fraktes i avløpsledning fram til renseanlegget hvor det renses.

- Uranin er et sporstoff som gjør det mulig for oss å følge vannets vei. VAV tilsetter farge i avløpsvannet, og som oftest går da det grønne vannet(avløpsvannet) til renseanleggene. Dersom fargen blir synlig i overvannsledningene og føres til vassdragene så er det tegn på feilkobling, lekkasje eller kloakkstopp. Når vi oppdager slike feil så sørger vi for at feilene utbedres slik at ikke avløpsvannet føres til vassdrag, presiserer Martinsen.

Les også:

Kan bli 12 etasjer på Røa

Ullernmenn er friskest i Oslo

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse