ANNONSE
Annonse

Maner til kamp mot utbygging på Montebello

MOT BESTUMKILEN: Planlagt blokkbebyggelse sett mot Bestumkilen. Montasje: White arkitekter

Husebyåsen og Montebello velforeninger har organisert seg i en arbeidsgruppe som vil forhindre de storstilte planene JM Norge og Miliarium Bolig har for Husebyplatået.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 28.02.2017 kl 15:10

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

MONTEBELLO: Under navnet "Aksjonen mot monsterutbygging på Statnettomten" henvender velene seg til sine medlemmer med oppfordring om å støtte aksjonen.

– Mangel på infrastruktur

Velene peker på at Husebyåsen/Montebello-området ikke er definert som hverken kollektivknutepunkt, prioritert stasjonsnært område eller som utviklingsområde i ytre by i gjeldende Kommunedelplan og at det i området rundt er småhusplanen som gjelder.

Les også: Tre til 16 etasjer på "nye" Montebello

Arbeidsgruppen mener at den planlagte utbyggingen blir voldsom med en total bygningsmasse på 71.000 kvadratmeter og høyblokker opp til 19 etasjer. Med rundt 1500 nye mennesker og flere hundre nye arbeidsplasser vil ikke det allerede sprengte T-banenettet kunne ta unna denne tilveksten, mener de.

Det vises også til at Husebybakken er eneste atkomstvei i området, dimensjonert for den eksisterende småhusbebyggelsen, som allerede er vanskelig tilgjengelig med en vanskelig påkjørsel til Ring 3.

Følg byggesaken på Plan- og bygningsetatens nettsider her

Gruppen viser også til mangelen på infrastruktur i området når det gjelder skoler, barnehager, idretts- og lekeplasser, som ikke kan tilfredsstille behovet til en så kraftig utbygging. Blant annet er kapasiteten på Smestad skole sprengt allerede før det foreligger en plan for utbygging av Smestad-området, påpekes det.

Hvordan mulig å si noe slikt?

Det blir også rettet kritikk mot tegninger og fotografier som illustrerer planen, som aksjonsgruppen mener ikke viser et riktig bilde av den eventuelt fremtidige situasjonen. Den mener blant annet at de ikke gir et riktig bilde av hvordan sol-, lys, og utsiktsforholdene blir for den bakenforliggende bebyggelsen med blant annet det de mener blir 19 etasjer og 62 meter høye blokker.

Arbeidsgruppen skriver videre: «I brosjyren står det: “Utbyggingen er i tråd med øvrig boligstruktur i området og kommer hverken til å fremstå tettere eller større i omfang” og at «Eksisterende bebyggelse vil i liten grad bli påvirket av de nye byggene». Hvordan er det mulig å si noe slikt når det samtidig sies at utbyggerne ønsker å legge til rette for «en bymessig utvikling med høy arealutnyttelse» med høyblokker og en så høy utnyttelsesgrad som planlagt i et villaområde med få eller ingen bygninger med over 3-4 etasjer?»

Byantikvaren og Fortidsminneforeningen kritiske

Det blir også vist til at det i forbindelse med bestilling av oppstartsmøte har kommet flere kritiske kommentarer til byggeplanene. På området er det blant annet to verneverdige monumentalbygg som skal hensynstas. Byantikvaren anbefaler at reguleringsforslaget nedskaleres kraftig og at ny regulering tar hensyn til nærområdets småhuskarakter og de bevaringsverdige bygningene innenfor planområdet. Byantikvaren vil i den forbindelse vurdere å fremme alternativ plan dersom tiltaket vurderes å svekke kulturminneverdier innenfor planområdet eller nærområdet. Fortidsminneforeningen anbefaler at planinnspillet for Husebyplatået forkastes.

Andre grupper

Gruppen peker også på at Vann- og avløpsetaten planlegger nytt vannbehandlingsanlegg i området med administrasjonsbygg samt anleggs- og riggområder. I tillegg planlegger Statnett fremføring av ny kabel mellom Smestad og Sogn med ny transformatorstasjon under den planlagte byggetomten. I hvilken grad vil disse arbeidene påvirke byggeplanene? spør velene.

I tillegg mener Eiendoms- og byfornyelsesetaten at en rekke områder som gjelder infrastruktur må avklares rundt et så stort prosjekt for bymessig fortetting.

Forsvarlig måte

Arbeidsgruppen har hatt møter med politikere i bydelsutvalget i Bydel Ullern hvor det foreligger planer om et eget mulighetsstudie for området. De har også hatt møter med politikere i rådhuset.

Husebyåsen vel og Montebello vel konkluderer med å mene at utnyttelsesgraden er for høy for det planlagte prosjektet og at det bryter med nærområdets karakter. De viser også til at behovet for forsert boligbygging i Oslo er betydelig mindre etter at SSB har kommet med nye tall for befolkningsfremskriving. Velene ønsker at Statnettomten bygges ut på en forsvarlig måte som ivaretar områdets karakter og tilpasses infrastrukturen. Arbeidsgruppen planlegger folkemøte.

Les også:

Smestadfolket stilte krav til politikerne

- Underlig at ingen har tenkt på konsekvensene

Garanterer ikke for Smestadkrysset

"Hvorfor dette hastverket med å bygge på Smestad"

Følg Akersposten på Facebook her

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Dette nettstedet bruker cookies

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

En informasjonskapsel er en mekanisme der din nettleser kan ta vare på informasjon den får fra nettsider, for så å sende disse tilbake til nettsidene igjen senere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det.

Informasjonskapslene kan ha flere funksjoner, for eksempel å holde rede på innstillinger, hvilken bruker du er logget inn som, hva du har tilgang til, hjelp til å sørge for at du får tilsendt riktig innhold, sporing av annonsevisninger og annet.

Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Informasjonskapslene brukes også til midlertidig håndtering av brukerspesifikk informasjon når man besøker forskjellige deler av samme nettsted.

To eksempler fra de mange funkjsonene nettstedet bruker informasjonskapsler for å vedlikeholde: Én informasjonskapsel brukes for å huske innstilling for lydstyrke på videoavspilleren, en annen brukes for å huske om du har krysset vekk denne boksen med informasjon, slik at du ikke trenger å se den igjen neste gang du besøker dette nettstedet fra samme enhet som du bruker nå.

Informasjonskapsler lagres automatisk av nettleseren din som små tekstfiler på din datamaskin. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser.

Informasjonskapsler kan leveres av alle typer innhold på nettstedet, både tekstsider, bilder og annet. Informasjonskapslene sendes kun tilbake til det nettstedet du fikk dem fra, ikke til andre nettsteder.

Mange nettsteder, dette inkludert, fungerer ikke som de skal dersom du ikke tillater bruk av informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å håndtere tre nivåer av funksjonalitet:

Kritiske informasjonskapsler brukes til å holde rede på brukerinformasjon, tilgang, personlige innstillinger og annet. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal.

Analyse-informasjonskapsler brukes for å holde rede på trafikk på nettstedet, hvilke deler av det som er mest populært, hvilke deler som brukes mest og annet. Deler av disse er tredjepart informasjonskaplser levert av eksterne tjenesteleverandører. Informasjonskapsler for analytisk funksjon brukes for å forbedre nettstedet (som er under stadig utvikling), men disse er ikke kritiske for nettstedets funksjonalitet.

Annonse-informasjonskapsler brukes av interne og tredjeparts annonsesystemer for å holde oversikt over og spore visninger av annonser.

Det er lovpålagt krav om at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg som bruker av nettsteder som benytter slike informasjonskapsler.

NewsFlow - Thin AS

Dette nettstedet bruker cookies.