- Må ta lærdom av denne vinteren

NYE TILTAK: Byråd Lan Marie Berg (MDG) sier at nye tiltak må til for å møte en tilsvarende vinter som sist vinter.

Etter en lang og vanskelig vinter forbereder byråd og etat seg til en ny vinter.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.04.2018 kl 10:00

Akersposten
Akersposten Media

OSLO: Akersposten ville vite hvilke forberedende tiltak byrådet vil sette i gang for å møte problemene med oppbevaring av snø kommende vinter. I tillegg vil Akersposten vite hvilke forberedende tiltak byrådet vil gjøre for å øke kapasiteten til rydding av vei og fortau for snø og is, samt nødvendig strøing.

Les også: Russen får fjernet snødeponi på Tryvann

Nye deponier

- Det er klart at vi må vi ta lærdom av denne vinteren både med tanke på kapasitet på deponering av snø og for snørydding. Bymiljøetaten er i gang med en evaluering. Oslo har over mange år hatt en for dårlig kapasitet på snødeponi, i år med veldig mye snø. Det gjør vi noe med. Bymiljøetaten har utarbeidet flere forslag til hvordan Oslo kommune kan utvide deponikapasiteten, som nå er til behandling i byrådsavdelingen, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG)

Ren snø?

- Store mengder med snø vil bli liggende igjen ved siden av P-plassen på Tryvann, selv om mye av dette kjøres bort. I hvilken grad er denne snøen ren? Det ble tidligere hevdet at snøen i Maridalen som måtte fjernes var ren, mens resultatene fra VAVs prøver viste noe helt annet. Har byrådsavdelingen tatt initiativ til å ta prøver av snøen på Tryvann. Hvis ikke, hvilken garanti har befolkningen for at denne snøen er ren?

- Når det gjelder snøen som er lagret på Tryvann viser jeg til Bymiljøetaten. Jeg forutsetter selvfølgelig at Bymiljøetaten gjør de vurderinger som er nødvendig etter gjeldende lover og regler. Etaten er i dialog med Fylkesmannen om praksisen med lagring av snø, sier Berg.

Les også:

Sikkerheten til russen er trygget

Byråd Marcussen lover fortau i Voksenkollveien

Barne- og ungdomsskole på Hoff utsatt

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse