– Må få lov til å si at jeg blir litt arg

INGEN LØSNING I SIKTE: Mens vi venter på snøen og enda mørkere dager, sirkulerer ansvaret for gangveien i kommunens råd og etater. Foto: Vidar Bakken

Det har tatt fyr i gangveisaken etter at Bymiljøetaten har lagt skylden på utbygger. Vinteren står for døren, uten at noen i kommunen klarer å finne ut hvem som skal drifte gang- og sykkelveien forbi Røa bad.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.11.2016 kl 08:48

Akersposten
Akersposten Media

RØA: Etter at det ble klart at verken Sporveien, Bymiljøetaten (BYM) eller Plan- og bygningsetaten (PBE) klarte å finne ut hvem som skulle ha ansvaret for driften av den nye gang- og sykkelveien ved Røa T-banestasjon, henvendte Akersposten seg til politikerne i rådhuset. Det var i håp om at byrådet ville ta tak i saken og si til rette vedkommende som ikke vil, at de skal.

Lysstolper med armatur er på plass, men ingen vil slå på lyset. Nå er vinteren rett rundt hjørnet med is og snø, og det er ingen i kommunen som så langt vet hvem som skal gjøre noe med dette.

Kommunalt ansvar?

For å rekapitulere. Det hele startet med en kvinne som kom på sykkel og stupte på hodet ned i trappen som gangveien endte i, med til dels alvorlige skader. Akersposten, og flere med oss, mente det var lurt å sette opp et varsel som informerte om trappen, for å hindre liknende ulykker. Vi henvendte oss til Bymiljøetaten, som viste oss videre til Sporveien, som grunneier, som ansvarlig for gangveien.

Vi ventet på svar fra Sporveien. I mellomtiden fikk vi i kontakt med utbygger av Røa bad, som kunne fortelle at gangveien er opparbeidet i henhold til reguleringsplan og reguleringsbestemmelser og at gangveien er godkjent av kommunen/PBE og ferdigattest utstedt. Dermed tydet mye på at det er et kommunalt ansvar å drifte veien.

Ikke Sporveiens ansvar

Etter lang tid, hvor vi til slutt utba et svar fra byrådet, kom Sporveien tilbake med svaret at Sporveien ikke hadde ansvar for gangveien. De hadde bare avstått grunn til veien. Dette ble ytterligere understreket da en representant fra Sporveien møtte i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker.

Her kom det også frem at det hadde vært et møte mellom Sporveien, Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten, hvor det tydeligvis hadde vært harde tak for å finne ut hvem som skulle ha driftsansvar for gangveien. BYM mente under møtet at gangveien ikke var opparbeidet i henhold til BYMs retningslinjer og at gangveien ikke kan vedlikeholdes maskinelt. Manuelt arbeid ville bli svært kostnadskrevende. PBE oppfordret BYM til å være løsningsorienterte og se på de spesiel
le stedlige forholdene, og godkjenne avvik der det ikke var mulig med optimale løsninger.

Les også: Fullstendig ansvarsfraskrivelse. Da må politikerne på banen.

Da det var klart at Sporveien ikke hadde ansvar for gangveien, henvendte Akersposten seg på nytt til BYM og spurte om etaten kom til å foreta seg noe med hensyn til lys, brøyting og strøing. Bymiljøetaten svarte: «Den aktuelle gangveien er ikke godkjent opparbeidet av Bymiljøetaten, og anlegget er ikke utformet på en slik måte at det kan driftes av oss.»

Tilbake til Plan- og bygningsetaten

Så sendte Akersposten et spørsmål til BYM om hvem som hadde ansvaret for driften, om det ikke var BYM. Det fikk vi ikke svar på. Vi henvendte oss også til byrådet, hvor vi etter hvert fikk svar fra byrådsavdeling for miljø- og samferdsel at «Vi kan så langt si at vi er prosess for å avklare formelt ansvar for gangveien og må bare beklage at dette har tatt tid. Det er Plan- og bygningsetaten som foretar den videre behandlingen av saken.» Der står saken for Akerspostens del.

Skylder på utbygger

Men, det skjer ting på annet hold. Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker har i brev til BYM bedt om en avklaring om hvem som har ansvaret for driften av gangveien. Så kommer det svar fra BYM, som i det store og hele legger skylden på utbygger av Røa bad for den oppståtte situasjonen. Her er svaret i sin helhet:

«Den angitte gangveien ble opparbeidet av utbyggeren av Røa Bad. Gangveien ble anlagt uten godkjente tegninger og materialvalg fra Bymiljøetaten. Utbygger imøtekom ikke Bymiljøetatens gjentatte henvendelser vedrørende de betydelige feil, mangler og avvik de i opparbeidelsen av gangveien la opp til. Oppfølgingen av utbygger og godkjenning av tiltak i denne sak ble forestått av Plan- og bygningsetaten (PBE). Bymiljøetaten har ikke godkjent anlegget teknisk, og har heller ikke noen overtakelsesforretning av gangveien. Utbyggingen av Røa Bad har medført flere feil og mangler på veinettet i området. Det er PBE som følger opp dette ovenfor utbygger. Gangveien er en del av denne oppfølgingen.

Gangveien er ikke bygd i henhold til de krav, normaler og standarder som kreves for at Bymiljøetaten skal overta anlegget til kommunal drift. Bymiljøetaten kan derfor ikke forestå vintervedlikehold av stien, ei heller besørge belysning av gangveien. Bymiljøetaten har på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å foreta eventuelle ombygninger av gangveien som ikke er i vår forvaltning."

– Blir litt arg

Det har fått utbygger av Røa Bad til å reagere.

- Jeg må få lov til å si at jeg blir litt arg når jeg ser dette. Utformingen av gangveien har vært tema både i forbindelse med områdereguleringen som ble vedtatt i 2004 og i forbindelse med revidert reguleringsplanen for Røa Bad som ble vedtatt i 2012. I begge disse planene er opprustingen av gangveien fastlagt med bredder og utforming. Hvis Bymiljøetaten har ønsket andre løsninger, måtte dette fremkomme i forbindelse med reguleringsarbeidet. Bymiljøetaten har altså hatt mulighet for å komme med innspill som kunne bli tatt inn i reguleringsplanen, sier Hans Øyvind Nordvik i Røa Utvikling.

- Det er jo en sak som Bymiljøetaten må ta med Plan- og bygningsetaten og ikke med oss i etterkant. Som alle andre utbyggere har vi forholdt oss til Plan- og bygningsetaten og den vedtatte reguleringsplan med reguleringsbestemmelser. Disse har vi fulgt til punkt og prikke. Andre løsninger for opprustingen av gangveien, for eksempel bredere vei og annen utforming, ville vært i strid med den vedtatte reguleringsplanen. Det er svært uheldig at Røa Utvikling blir fremstilt på denne måten, sier Nordvik.

Opprørt bydelsleder

Leder av bydelsutvalget, Lars Asbjørn Hanssen (H), er opprørt over svaret fra Bymiljøetaten.

– Det er ikke et snev av forsøk på å være løsningsorientert. Nå vil jeg gå rett på byråden for miljø- og samferdsel og be om at det blir drevet voksenopplæring her. Med vinteren for døren kan vi ikke sitte stille å se på at etater dytter denne saken imellom seg. Nå må det handles, sier Hanssen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse