Lager snuplass i hagen til de eldre

FORSVINNER: Hele denne delen av hagen forsvinner og blir en del av Stasjonsveien. Fra venstre: John Henry Dall, Anne Dagny Stengel, Per W. Jensen og Agnes Steen. Foto: Vidar Bakken

Det er planlagt snuplass i den lille hagen til Husebyhagen seniorboliger. Hvorfor skal de ta hagen vår når barna kan gå til Huseby skole, spør seniorene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.08.2016 kl 15:04

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

INNTIL BOLIGENE: Snuplassen vil ende der dagens gjerde er i dag. Det kommer ikke frem av bildet at trafikken vil gå tett opp til seniorboligene. Stasjonsveien bak hekk til venstre i bildet. Foto: Vidar Bakken

HUSEBY: Utenfor Sameiet Husebyhagen Seniorboliger i Stasjonsveien er det daglig stor trafikk av biler, med foreldre som kjører barna til Huseby skole. Det er ingen snuplass i gaten rundt skolen, samtidig som det er parkering forbudt, noe som fører til uoversiktlige og farlige situasjoner for dem som ferdes i gaten. Det gjelder både for barn og voksne, mener beboerne.

Fylkesmannen

Nå har kommunen bestemt seg for å anlegge en snuplass inne på hageområdet til Husebyhagen seniorboliger. Dette har styret i sameiet protestert mot.

– Vi har klaget på vedtaket, som nå er til behandling hor Fylkesmannen. Samtidig har vi en dialog med Undervisningsbygg om hvilke konsekvenser det får for oss og tiltak som kan gjøres i den forbindelse, sier daglig leder i sameiet, John Henry Dall.

Sammen med Dall møtte Akersposten styreleder Agnes Steen, styremedlem Anne Dagny Stengel og leder av eldrerådet i Bydel Vestre Aker, Per W. Jensen.

Kaotisk

– Vi blir fratatt en hyggelig grønn lomme, samtidig som flere beboere her blir berørt av en snuplass rett utenfor vinduet. Det er flere grunner til at vi synes dette er et dårlig vurdert vedtak fra kommunens side, sier Steen.

– Kaoset økte da utvidelsen av skolen skjedde. Nå er det veldig mange flere som kjører barna til skolen. Det er kaotisk ute i gaten i leverings- og hentetiden. Mange er hensynsløse i trafikken og bruker alle muligheter for å finne en plass til bilen. Mange lar bilen stå, ofte på tomgang, mens de henter eller følger barna bort til skolen. Det vi spør om, er hvorfor disse foreldrene ikke organiserer følgegrupper, slik at flere barn kan gå til skolen, sier Stengel.

Jensen mener dette er en uting.

– Her gir man på en måte opp. Dette er en nærskole, hvor de aller fleste bor slik at barna kan gå til skolen, enten at de store nok til å gå alene eller så små at de går sammen i en organisert følgegruppe. Det er en uttalt målsetning i kommunen at skolene skal være «gå-skoler». I tlllegg har vi jo både T-banestasjon og busstopp her, sier Jensen.

Andre løsninger

Daglig leder har i flere omganger forsøkt å fremme andre løsninger for snuplassen.

– Det er en regulering fra 1994 som er lagt til grunn for vedtaket om snuplass. Reguleringen kom fire år etter at seniorboligene var etablert og ble først aktuell da Huseby skole ble utvidet. Vi mener det er mulig å finne andre løsninger, men det er vanskelig å nå frem. Jeg har vært i kontakt med Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Undervisningsetaten, Undervisningsbygg og politikere lokalt for å se på andre løsninger. Jeg blir bare henvist videre i systemet, uten å nå frem til noen som kan se på saken på nytt. Jeg skulle i hvert fall ønske at representanter fra Undervisningsbygg og Bymiljøetaten kunne ta seg en tur og se på forholdene her. Det er frustrerende, sier Dall.

Han etterlyser en dialog mellom Utdanningsetaten, Bymiljøetaten, Plan og Bygningsetaten og bydelspolitikerne i forhold til trafikkavvikling i slike tilfeller. Dall mener det bør gjøres en ny evaluering når reguleringsplanen er mer enn 20 år gammmel.

– Jeg savner også en overordnet plan med tanke på de miljømessige og helsemessige konsekvenser det medfører å kjøre barna til skolen hver dag.

Utvidet parkeringslomme?

Beboerne lurer også på hvilken funksjon snuplassen vil få, om det bare blir en utvidet parkeringslomme for dem som bringer og henter. De er redd for at dette innbyr til økt trafikk til området.

– Det er fra før plagsomt med alle bilene som står i gaten med motorene i gang og gjerne dobbeltparkert hvor det er parkering forbudt. Nå må vi ta belastningen med denne trafikken helt oppe i vinduene på vårt område, bare fordi man har låst seg til løsningen med den gamle reguleringen, sier styreleder.

– Tomgangskjøringen er plagsom, særlig om vinteren, sier Stengel.

Savner helhetlig tankegang

Dall har flere ganger gått ut og bedt pent om de ikke kan slå av motorene.

– Jeg får ingen forståelse for det, annet enn at «plager det deg». Jeg savner en helhetlig tankegang her. Det er som sagt trafikkaos fra før, med parkering i parkering forbudt-område, dobbeltparkering, parkering i fotgjengerfelt, rygging på fortau og tomgangskjøring.

– I tillegg til at det skaper utrygge forhold for barna, er det en plage for dem som bor her. Dette har vart så lenge, at alle som kommer kjørende her mener dette er helt greit. Nå skal vi altså miste et område til snuplass, som ikke løser det grunnleggende problemet, at alt for mange foreldre kjører barna til skolen og i tillegg ikke overholder elementære trafikkregler. Kaoset vil bare bli opprettholdt, sier Dall.

– Styret i sameiet har ikke tatt standpunkt til om sameiet skal gå med på en frivillig løsning med kommunen, eller om det vil bli en ekspropriasjonssak, som kan gi politikerne og de ulike etatene tid til å vurdere andre løsninger som er bedre før nærmiljø og klima, sier Dall.

LES OGSÅ:

Hjernerystelse og ødelagte tenner etter påkjørsel av syklist

Naboer reagerer på massivt kontorkompleks på Hoff

Stupte på hodet ned Røa-trapp. Advarer andre syklister

Ønsker du å motta Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost? Meld deg på her!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse