ANNONSE
Annonse

Kommunen tilbyr 130.000 innbyggere 150 plasser på folkemøte

SMESTADMØTE: Cirka 250 personer møtte opp på informasjonsmøte om Smestad. Byrådet arrangerer lokalt folkemøte/medvirkningsmøte for tre bydeler med kapasitet til 150 personer. Foto: Vidar Bakken

I Oslo ytre vest skal en rekke småhusområder bymessig fortettes. På et folkemøte med plass til 150 personer skal befolkningen få medvirke.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 09.05.2017 kl 11:05

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO VEST: Byrådet arrangerer lokalt folkemøte i forbindelse med kommuneplanen, et såkalt medvirkningsmøte for bydelene i Oslo ytre vest den 22. mai. Invitasjonen gjelder bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker. I disse bydelene bor det noe over 130.000 mennesker, som i større eller mindre grad blir berørt av fortettingsplanene i byrådets utkast til ny kommuneplan.

150 stykker

Til folkemøtet hadde byrådet leid en sal hos Ullevål Business Class på Ullevål stadion med plass til 100 personer. Dette er et folkemøte hvor man må registrere seg for å kunne delta. I løpet av kort tid var møtet fylt opp, og mer enn 100 personer var på venteliste. På grunn av pågangen ble møtet flyttet til en ny sal, som tar 50 personer ekstra. Nå er det verken mulighet til å få plass eller komme på venteliste. Pågangen er for stor.

Les også: – Det er ingen skam å snu. Her er man dømt til å tape

Mange områder

I utkastet til kommuneplan er det en rekke områder i bydelene Ullern og Vestre Aker som blir berørt. De fleste kjenner til knutepunktene Skøyen og Lysaker i dagens kommuneplan, som vil få den sterkeste grad av fortetting. Smestad-området, området rundt Diakonhjemmet, Vækerø, Huseby og Lilleaker er tatt ut til bymessig fortetting. Byrådet har nå plukket ut såkalte nye utviklingsområder som Montebello, Røa/Hovseter og Borgen. I tillegg kommer en rekke områder som kommer under betegnelsen stasjonsområder egnet til fortetting i en radius på 500 meter fra stasjonen. Dette gjelder for eksempel Slemdal, Vinderen og Åsjordet. Nye steder som Montebello og Borgen faller inn under begge betegnelsene, utviklingsområde og stasjonsnært område. Det er uvisst hvilken betydning dette får. I neste omgang kommer byrådets arealplandel, hvor det er ventet at flere stasjonsområder blir plukket ut til fortetting.

I tillegg kommer altså Bydel Nordre Aker, med en rekke områder som er pekt ut til fortetting. I alle disse områdene sitter det mennesker som lurer på hva som kan komme til å skje i området de bor, om de bor i et utviklingsområde eller i randsonen av disse.

Les også: - En krigserklæring mot Ullern

Spørsmål til byrådet

Før helgen stilte Akersposten følgende spørsmål til byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG) i byrådsavdeling for byutvikling, som uttaler seg på vegne av byrådet:

"I den såkalte medvirkningsprosessen til kommuneplanen skal det arrangeres lokalt folkemøte for bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker 22. mai. Flere har ringt redaksjonen og fortalt at de ikke får meldt seg på og eventuelt blir satt på venteliste og at det er mer enn 100 på venteliste. Kapasiteten på møtelokalet er visstnok økt fra 100 til 150, men hva hjelper det?

Plan- og bygningsetaten holdt informasjonsmøte om Smestad i august ifjor hvor 200 Smestad-beboere møtte. Da Smestad-aksjonen, som representerer ett av mange områder som blir berørt av kommuneplanen, arrangerte informasjonsmøte i januar i år, kom det 250 stykker. Det var flere som gikk på grunn av at det var fullt.

Vårt spørsmål er: Tror byrådet at interessen for kommuneplanen har falt radikalt den siste tiden eller er medvirkning et ord uten innhold når byrådet bestiller et lokale med plass til 100 personer? Hva har byrådet tenkt å gjøre for at dette skal bli en reell medvirkningsprosess?"

Les også: [b]Byrådet stenger lokalavisene ute

Rasmus Reinvang svarer:

– Vi har økt kapasiteten på medvirkningsmøtet i Oslo vest fra 100 til 150. Vi har lagt opp til medvirkningsmøte med medvirkningsverksted, noe som krever personal til faglig rådgivning til gruppearbeider og bordoppsetning som tilrettelegger for dette. Dette mener vi vil gi en god kvalitet på møtet og også gjøre det interessant for de som følger det og sender inn spørsmål via facebook. Dette opplegget gjennomfører vi også i de andre bydelsvise møtene, og vi synes det er viktig at de ulike delene av byen får det samme tilbudet. Det finnes møtelokaler med langt større kapasitet enn det vi har booket, men da klarer vi ikke å gjennomføre dette medvirkningskonseptet. Vi er glade for den store interessen og for at vi har funnet mulighet til å inkludere flere av de som har meldt sin interesse.

– Jeg gjør oppmerksom på at disse medvirkningsmøtene er noe vi arrangerer i tillegg til den vanlige høringsprosessen som løper frem til 30. juni. Bydelsutvalgene skal i denne perioden utarbeide egne høringsuttalelser som lokalbefolkningen kan spille inn til. Alle kan for øvrig også sende sin høringsuttalelse direkte til byrådet oss på epostadressen postmottak@byr.oslo.kommune.no Byrådet har med dette lagt aktivt til rette for å spre informasjon om utkastet til ny kommuneplan i en grad som ikke er gjort tidligere, og alle innspill og høringsuttalelser vil bli vurdert i en videre arbeidet med ny kommuneplan."

Det er uklart hvilke områder som blir representert på møtet og i hvilken grad utbyggerinteresser contra beboerinteresser er representert. "Førstemann til mølla" har vært kriteriet.

Les også:

Obos sier nei til blokker på Smestad

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse