Kjørefelt i Ullernchausséen blir kollektivfelt

IKKE LANGE BITEN: I dette området av Ullernchausséen kommer det gang- og sykkelvei samt kollektivfelt. Googlemaps

Statens vegvesen inviterer til åpent møte tirsdag 10 oktober for å informere om planene for ny gang- og sykkelvei, samt at Ullernchauséen får nytt kollektivfelt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.10.2017 kl 15:43

Akersposten
Akersposten Media

ULLERN: Statens vegvesen planlegger ny gang-/sykkelveg og kollektivfelt i Ullernchausséen, og inviterer beboere, pressen og andre interesserte til åpent møte.

Det er ikke snakk om at hele Ullernchausséen får kollektivfelt. Det er bare snakk om et llite stykke.

- Vi foreslår å bygge gode løsninger for syklister og fotgjengere på begge sider av Ullernchauséen, fra Silurveien til Vækerøveien. I tillegg vil vi omdisponere ett av kjørefeltene i vestlig retning, fra personbilfelt til kollektivfelt, sier Astrid Elina Ådnanes, planleggingsleder i Statens vegvesen.

Hun understreker at målet er å gjøre det mer attraktivt å bruke beina, sykkel eller kollektivtransport – og at flere derved velger å la bilen stå.

På møtet vil representanter fra Statens vegvesen orientere om planforslaget og svare på spørsmål.

Tid: Tirsdag 10. oktober kl. 18.00-20.00
Sted: Samlingssalen på Bjørnsletta skole

Statens vegvesen skriver om bakgrunnen for planene:

NTP (nasjonal transportplan) fastslår at trafikkøkning til og i Oslo skal tas med kollektiv-transport, sykkel og gange. Statens vegvesen må legge til rette for å utvide kapasiteten, sørge for traséer som motiverer til sykling og samtidig gjøre det trygt å ferdes på sykkel og til fots. For at det skal være attraktivt å velge kollektivt, må vi sørge for at bussene kommer raskt frem.

LES OGSÅ:

Har lett etter Thillie (4) i mer enn to uker

Kirkenær Ballettskole: Nye eiere og ny fremtid

Budsjett 2018: Slik vil han bruke 71 milliarder kroner

Følg Akerposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse