Kan Bymiljøetaten gjøre noe med dette?

VIL HA HJELP: Barna vil ha hjelp av Bymiljøetaten for å redusere farten mot dette gangfeltet. Foto: Vidar Bakken

Barna frykter gangfeltet ved Vækerø Terrasse og vil be Bymiljøetaten om hjelp.

Tekst:

Publisert:

Akersposten
Akersposten Media

FURULUND: Akersposten intervjuet fire jenter ved Bestum skole som var redd for å bruke gangfeltet til skoleveien. Gangfeltet ligger i en kurve i veibanen, hvor bilister som gasser på etter planovergangen på Furulund stasjon utgjør den største risikoen. De har opplevd flere ganger å måtte hoppe ut av gangfeltet på grunn av bilister i høy fart som kommer rundt svingen. Flere barn er blitt nektet av sine foreldre å bruke gangfeltet på grunn av dette. Noen biler passerer gangfeltet i 70-80 kilometer i timen blir det hevdet.

Vil henvende seg til Bymiljøetaten

Barna har dannet en egen aksjonsgruppe og vil henvende seg til Bymiljøetaten for å få gjort noe med dette, eventuelt med fartsreduserende tiltak eller farthump, eventuelt opphøyd gangfelt. Barna har også samlet inn underskrifter og arrangert demonstrasjon på stedet.

Les saken her: - Det er veldig farlig, særlig for de minste

Bli med i Trafikkagenten

Akersposten har lagt ved saken i en mail til Bymiljøetaten og spurt om etaten kan gjøre noe med forholdene rundt gangfeltet. Presseansvarlig Monica T. Olsen svarer følgende:

"Vi holder på med en systematisk gjennomgang av alle bydeler, med tanke på endring av fartsgrenser og etablering av humper. Gjennomgangen av bydel Ullern er i sluttfasen, og alle forslag til tiltak blir sendt på høring før sommeren. Alle saker som gjelder endring av fartsgrenser og etablering av humper på kommunale veier i Oslo må sendes på høring til bydelen, politiet, Ruter og Fellesutvalget for utrykningspersonell før forslaget fremmes for Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, som er vedtaksmyndighet.

Alle Osloskoler med barne- og ungdomstrinn er invitert til å delta i kartlegging av skoleveier. Via en app, Trafikkagenten, kan elever rapportere punkter på skolevei og steder de ferdes i forbindelse med fritidsaktiviteter. Alle innspill blir tegnet inn på digitale kart. Resultatene blir analysert og danner grunnlag for politiske og administrative prioriteringer i arbeidet med videre sikring av skoleveier."

Til orientering. Bestum skole er ikke med i Trafikkagenten.

Les også:

Dette har skoleelever "skylden for"

Vil beskytte barna på skolevei


- Har opplevd å bli forbikjørt i 30-sone

Med hjertet i halsen på skolevei på Vinderen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse