ANNONSE
Annonse

– Jeg kommer aldri til å selge!

SELGER IKKE: Berit Hallan kommer ikke til å selge eiendommen som befinner seg der hvor trærne ses i bakgrunnen. Foto: Vidar Bakken

Berit Hallan har flere ganger fått tilbud om kjøp av tomten som ligger ved siden av tomtene som Skanska har kjøpt opp på Røa. Nå er hun lei av ryktene som går om at hun har solgt eiendommen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 07.12.2017 kl 14:39

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RØA: – Jeg vil bare slå fast en gang for alle. Jeg kommer aldri til å selge tomten min til Skanska og ikke til noen andre heller. Jeg skjønner ikke at folk stadig spør om jeg har solgt og tror at jeg har fått svimlende beløp for den når den ikke er til salgs, sier Berit Hallan.

En oase

Funkishuset ligger på den 1,4 mål store tomten ved siden av T-banestasjonen bak Miso Cafe. Her har Berit Hallan bodd siden 50-tallet. Tomtene på to sider er kjøpt opp av Skanska.

- Dette er en oase og den eneste gjenværende tomten med store trær i det sentrale Røa. Det er et eldorado for fugler. Her er det “gamle epletrær”, bjørk, gran og furu, og det er fullt av alt fra gråspurv til skjærer. Min nyeste gjest er en flaggspett som er svært begeistret for alle de store grankonglene som den setter opp i sine “smier” og hakker løs frøene fra.

-At denne oasen ligger midt i Røa sentrum er jo helt fantastisk. Dessuten fungerer den også som en rensestasjon for luftforurensingen fra de vanvittige bilkøene gjennom Røakrysset. Røatunnelen lar jo vente på seg, det viktigste byggeprosjektet Røa virkelig trenger.

"OASEN": Her er eiendommen ved siden av T-banestasjonen som utbyggere er villig til å betale flere titalls millioner for. Til venstre i bildet skimtes Cafè Miso. Foto: Vidar Bakken

Oppfatter som trussel

Hun har de siste årene fått flere tilbud om kjøp av eiendommen, også fra Skanska.

Les også: - Skanska må ta hensyn til at Røa er en «landsby»

- Jeg har avslått to tilbud fra Skanska. Jeg vil ikke gå inn på beløp, men vi snakker om svært mange millioner. Jeg trodde jeg skulle få fred etter å ha gjort det klart at jeg ikke vil selge, men nylig ringte en prosjektsjef i Skanska meg og ville ha en prat. Jeg svarte “nei” og la på. Senere fikk jeg en mail som jeg nærmest oppfatter som en trussel. Der opplyser han at han vil informere om Skanskas planer og skriver blant annet: “Første trinn er et oppstartsmøte med kommunen der rammene for det videre arbeidet skal avklares. Det er ikke usannsynlig at kommunen vil ønske at flere eiendommer enn våre egne skal medtas i planforslaget, inkludert din eiendom.”

-Hvordan skal jeg oppfatte dette? Fordi Skanska er store og har stor innflytelse i Plan- og bygningsetaten, så kan jeg risikere at min eiendom blir ekspropriert for at Skanska skal få gjennomført sine planer. I tillegg presenterer selskapet tegninger der det er plassert en blokk hvor min bolig ligger i dag. Dette ser jeg på som utilbørlig press, sier Hallan.

BLOKK PÅ HALLANS EIENDOM: Berit Hallan liker dårlig at hennes hus er revet og erstattet med blokk og at hennes tomt er blitt en del av Skanskas "parkområde". Skisse: Link Arkitektur

Menneskefiendtlig og sterilt

Hun synes det er trist å se hvilke planer Skanska har.

- De vil fjerne alle de gamle bygningene som fortsatt ligger der de ble bygget, to av dem i andre halvdel av 1800-tallet. Jeg ønsker at en liten rest av historien skal bli bevart her på Røa. Det er snakk om en unik samling og det har også byantikvaren understreket. I stedet planlegges det boligblokker på 5 til 7 etasjer i en “vegg” langs Griniveien og i Røakrysset en blokk på 12 etasjer. Videre en blokk på 4 til 5 etasjer der Miso og Røalegene er i dag. Når man ser på tegningene, ligner det på andre dårlige prosjekter i Oslo. Det er snakk om firkantede kasser med flate tak og påklistrede verandaer og med en voldsom utnyttelsesgrad. Disse er pyntet med ørsmå "parker". Det blir et menneskefiendtlig og sterilt Røa med blokker som stenger sollyset ute og forurensingen inne, sier Hallan.

- Jeg kan ikke nekte Skanska å utvikle sine eiendommer, men min tomt skal ikke inkluderes i dette prosjektet. Og jeg sier det igjen, jeg selger aldri så lenge jeg er i stand til å bo her. Og jeg sier heller ikke fra meg min tinglyste veirett ut til Vækerøveien, så får vi se hva Skanska vil gjøre med den, avslutter Hallan.

Invitasjon til dialog

Prosjektsjef i Skanska, Oddvar Svartdal, sier mailen til Berit Hallan er sendt i beste mening, hvor det blant annet står: «Jeg ville gjerne informere om at vi har valgt en arkitekt og at vi er i startfasen på utarbeidelsen av et nytt reguleringsforslag for eiendommene vi har ervervet inntil din eiendom. Første trinn er et oppstartsmøte med kommunen, der rammene for det videre arbeidet skal avklares. Det er ikke usannsynlig at kommunen vil ønske at flere eiendommer enn våre egne skal medtas i planforslaget, inkludert din eiendom.»

- Det undrer meg at dette blir oppfattet som noe annet enn en invitasjon til dialog. Hun er jo nærmeste nabo til vår tomt. Vår intensjon var å informere Berit Hallan om hvor vi er i prosessen. Når det gjelder dette med at kommunen kan ønske at flere eiendommer medtas i forslaget, er det basert på at Plan- og bygningsetaten kan be oss om det, hvis de synes planområdet bør omfatte flere eiendommer enn våre for å oppnå et bedre helhetlig plangrep.

– Berit Hallan sier i intervjuet at hun frykter at Skanska legger en plan som kan føre til ekspropriering av henne tomt.

– En omregulering betyr ikke at det er noen fare for ekspropriering av hennes eiendom. Det er svært sjelden at Oslo kommune eksproprierer eiendom til private formål. Dessuten står vårt prosjekt på egne bein, uavhengig av Hallans tomt, sier Svartdal.

Vil ha et godt forhold

Han understreker at han ønsker et godt forhold til naboene.

– Vi er klar over Hallans posisjon når det gjelder dette med salg. Vi vil ha et godt forhold til henne som nabo og hovedhensikten er som sagt å informere så godt som mulig om vårt prosjekt. Det er grunnen til at denne mailen ble sendt, sier Svartdal.

– Det er jo flere tomter i samme område som skal utvikles. Auctus har forkjøpsrett til den blå gården ut mot Vækerøveien og har også tanker om å bygge ut over T-banestasjonen. Hadde det ikke vært en tanke å samarbeide med Auctus for å få til helhetlig løsning. Det vil jo øke størrelsen på planområdet.

– Jeg kjenner ikke til hvilke planer Auctus har, men jeg kan se fordeler med et eventuelt samarbeid, sier Svartdal.

Les også:

Her kan det bli 12 etasjer

Bydelsutvalget sier nei til Skanskas planer

Gammel bebyggelse ved Røakrysset kan stå i veien for utbygging

Debatt: "Det er bare å rive"

Samlet inn hundrevis av underskrifter

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse