Ingen mindreårige flyktninger til Montebello

IKKE LENGER AKTUELT: Carl Oscar Pedersen forteller at bygget som bydelen har brukt ressurser på for å klargjøre til mindreårige flyktninger, ikke lenger er aktuelt. Foto: Vidar Bakken

I løpet av 2017 skulle det kommunale bygget på Montebello stå ferdig for å huse 23 mindreårige flyktninger. Det blir det ikke noe av.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.11.2016 kl 22:04

Akersposten
Akersposten Media

MONTEBELLO: Den tidligere akuttinstitusjonen for rusavhengige på Montebello skulle huse 23 mindreårige flyktniger, som var en "kvote" bydelene Ullern og Vestre Aker ble tildelt. I samarbeid med Boligbygg ble det satt i gang en prosess for å gjøre det nedslitte bygget beboelig. Nå har kontrabeskjeden kommet.

Les også: Unge flyktninger til Montebello

Flyktningestrømmen stoppet opp

- Bydel Ullern fikk tidligere i år pålegg om å bosette mindreårige flyktninger mellom 15-19 år. For å imøtekomme det behovet ble det bestemt at Montebello Terrasse 15, som er i kommunens eie, skulle bygges om for dette formålet. Denne uken fikk bydelen beskjed fra sentralt hold at det ikke lenger var behov. Flyktningestrømmen var nærmest stoppet opp. Bydel Ullern har derfor bedt Boligbygg, som er kommunens formelle eier av bygget, om å skrinlegge planene for ombygging til flyktningeboliger til mindreårige, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen

Les også: Flyktninger eller funksjonshemmede?

Stort behov for boliger til flyktninger

Hva som vil skje videre med bygget i Montebello terrasse er uavklart. Tidligere hadde en foreldregruppe med funksjonshemmede barn fått signal om at de kunne få kjøpe bygget av kommune, for å bygge det om til boliger for barna.

- Det som imidlertid er klart, er at bydelen fortsatt har stort behov for boliger til flyktninger, som er innvilget opphold og som skal bosettes i bydelen. Om Montebello terrasse da er aktuell for dette formålet er ikke avgjort, men uansett må bydelen skaffe nærmere 40 boliger så raskt som mulig. Gjerne fordelt på ulike steder i etablerte områder i bydelen, slik at integreringen i samfunnet kan starte på en helt naturlig og god måte, sier Pedersen.

Les også: Funksjonshemmede i Ullern mistet planlagte boliger

Oppfordrer til å bidra

Han mener at bydelens innbyggere kan bidra med å skaffe boliger.

- Jeg oppfordrer folk i bydelen å komme med forslag til boliger, ikke bare som kjøpsobjekter men også til utleie. Alle typer boliger er interssante, om det er til barnefamilier eller til enslige, sier bydelslederen.

Les også:

Bydel Ullern får to millioner i forelegg på grunn av omsorgssvikt

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse