«Ingen grunn til å rive i småhusområder»

DEBATT: Odd Einar Dørum og Espen Ophaug

IKKE NØDVENDIG: Odd Einar Dørum og Espen Ophaug skriver at det ikke lenger er nødvendig med bymessig fortetting av småhusområdene slik som her på Smestad. Google Maps

Småhusområdene monner lite og kan derfor spares i og med lavere befolkningsvekst og nok av andre områder å ta av, skriver Venstres Odd Einar Dørum og Espen Ophaug.

Tekst:

Publisert:

Akersposten
Akersposten Media

Byutviklingspolitikken i Oslo har blitt et større konflikttema de siste årene, og det skjer store endringer både i forutsetningene for debatten og blant aktørene. Alt ligger til rette for at byutvikling vil bli en av de store konfliktsakene fram mot lokalvalget neste år.

Mye har endret seg siden valget i 2015. I begynnelsen av denne perioden vokste Oslo med nesten 10 000 innbyggere i året, men nyere tall viser at befolkningsveksten har avtatt. Dette endrer fundamentalt på byutviklingen i en by som Oslo. De siste ti årene har hovedoppgaven til byens politikere vært å takle et sterkt økende behov for boliger, barnehager, skoler og arbeidsplasser i byen. Hvis befolkningsveksten nå roer seg ned, innebærer det at vi må se på byutviklingsplanene på nytt.

Kommuneplanen fra 2015 identifiserer et boligpotensial på rundt 140 000 boliger i Oslo som kan utvikles fram mot 2030. Hvis etterspørselen kommer til å være lavere enn vi har forutsatt, innebærer det at noen områder kan utgå fra disse planene. Det bør de også gjøre.

Venstre mener at ressursene bør kanaliseres inn i de områdene der Oslo trenger byutvikling og der hvor det er behov for at vi lykkes med å bygge boliger av høy kvalitet. Da må vi prioritere de store såkalte transformasjonsområdene i Oslo, der gammel industri og lagervirksomhet flytter ut og det planlegges nye bydeler. Kommunen bør gi et klart signal om at utviklingen av Filipstad, Skøyen/Hoff og Hovinbyen er prioriterte områder for byutvikling, og la småhusområdene på Nedre Grefsen, Smestad og andre steder være i fred.

Det er flere grunner til at dette er en klok byutviklingsstrategi. For det første er disse områdene tett på sentrum og bygger opp under Oslos grunnleggende strategi om grønn byutvikling fra sentrum og utover. Disse områdene kan enklere betjenes med kollektivtrafikk, sykkel og gange. For det andre er området avhengig av at det utvikles i takt med hverandre. Desto flere områder som utvikles, desto raskere kan disse områdene bli gode byrom og gatenett som kobler seg rett på den eksisterende byen.

Både utbyggerne og kommunen har begrensede ressurser til planlegging og bygging av boliger i nye områder. Utbyggerne prioriterer mellom sine tomter hvilke som utvikles og hvilke som blir liggende urørt ut fra økonomiske hensyn. Kommunen har begrensede ressurser til å behandle planer og byggesøknader.

Dessuten er det i de store transformasjonsområdene fra næring og lager til bolig at det store potensiale for nye boliger i Oslo ligger. Hvert prosjekt i disse områdene kan gi byen flere tusen nye boliger. Kommuneplanen 2015 anslo at Hovinbyen alene kunne gi byen 27 000 nye boliger, mens fortetting i småhusplanens områder kun kan gi en boligtilvekst på 4000.

Venstre mener dette betyr at vi kan utvikle Oslo med kvalitet de årene framover. Vi kan la småhusområder være småhusområder, og fokusere på å utvikle en god bystruktur i Hovinbyen, Filipstad, Skøyen/Hoff og Bjørvika.

Odd Einar Dørum og Espen Ophaug, Venstre

Les også:

"Oslo burde ha en plan"

Går inn for 0-alternativet på Smestad

"Ja til å bevare Montebello"

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse