– Hvorfor kaste bort flere hundre millioner?

START: Knut Frederik Horn skal ta oss gjennom Hovseterdalen og opp til Peder Ankers plass. I bakgrunnen krysser T-banen. Alle foto: Vidar Bakken

MDGs Knut Frederik Horn spør sin egen byråd fra MDG om nødvendigheten av å bruke flere hundre millioner kroner og rasering av folks hager, når det er tilnærmet en fullverdig sykkelvei gjennom Hovseterdalen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.04.2016 kl 14:47

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

PÅ VEI: Hovseterdalen er utmerket for syklister mener Horn.

Se bildet større

HOVSETERDALEN

Se bildet større

FORTSATT HOVSETERDALEN

Se bildet større

ASFALT HELE VEIEN

Se bildet større

GJENNOM LØVSKOGEN

Se bildet større

FOR MYE STIGNING?: Helt uproblematisk mener Horn

Se bildet større

I SØRKEDALSVEIEN: Fint for syklister på dette strekket

Se bildet større

MÅ UTVIDES: Horn stopper opp, snur sykkelen og viser nedover den eneste delen av Sørkedalsveien som må utvides for å trygge syklistene.

Se bildet større

SNART FREMME: Dette er det aller siste strekket mot Peder Ankers plass.

Se bildet større

MÅLET ER NÅDD: Knut Frederik Horn har tatt oss gjennom hele løypa.

RØA: – Man må jo spørre om nytte og kost, når byrådet vil bygge en sykkelvei til flere hundre millioner kroner i Sørkedalsveien mellom Røa kirke og Peder Ankers plass. Dette er midler som byen trenger til helt andre formål, sier Miljøpartiet De Grønnes rapresentant i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Knut Frederik Horn.

To alternativer

Han er en ivrig syklist og kjenner alle sykkelmuligheter i nærområdet.

– Det er flere traseer man kan velge mot Peder Ankers plass, og noen er helt åpenbare. Blant annet parallelt med Sørkedalsveien går Hovseterdalen, hvor det allerede er tilrettelagt for gående og syklende i åpent og flatt terreng. I øvre delen har man to alternativer. Enten å bygge ut turstien som slutter ved Statoil-stasjonen på Bogstad eller ta den opparbeidede veien som slutter seg til Sørkedalsveiens øvre del, sier Horn.

Han har med seg Akersposten gjennom hele strekningen, fra der hvor ruten starter nederst i Hovseterdalen. Denne går direkte over i selve Mærradalen, under og på andre siden av T-banelinjen. Men vi skal oppover.
(Saken fortsetter under bildet)

Se bildet større

ALTERNATIV: Denne turstien går opp til Bogstad Camping og kan eventuelt utvides med sykkeltrasé. Herfra skal Mærradalsbekken åpnes med fritt løp gjennom Hovseterdalen.

Store inngrep

Underveis peker Horn på hvilke utfordringer man står overfor ved byrådets forslag til løsning.

– For det første vil det ta veldig lang tid å komme til enighet med 38 berørte tomteeiere, som samlet protesterer mot å få store inngrep på eiendommene og fjerning av garasjer. Lange forhandlinger og ekspropriasjon av 3600 kvadratmeter vil koste dyrt, før man i det hele tatt kommer i gang med arbeidet.

– At det i tillegg blir 22 avkjørsler i en sykkelvei over en så kort strekning, er direkte uforsvarlig. Jeg spør som alle andre i bydelsutvalget, hvorfor blir ikke Hovseterdalen utredet som eget alternativ? Jeg forstår ikke Plan- og bygningsetatens begrunnelse og byrådets tilslutning til denne, sier Horn.

En befrielse

Etaten mener blant annet at stigningsforholdene ved å bruke dalen er for vanskelige, samt at noen krappe svinger ikke tilfredsstiller kravene til sykkelvei. I tilegg mener etaten at inngrepene vil bli for store i et område som er planlagt til naturområde.

– At litt oppoverbakke og en krapp sving skal ekskludere dette alternativet, er bare tull. Jeg har ingen problemer med den ene motbakken som det er snakk om opp til Sørkedalsveien. Og hva i all verden er galt med sykler i et naturområde? Syklistene må naturlig nok ta hensyn til turgåere. De er jo begge myke trafikanter, sier han.

– Tenk deg hvor flott det å sykle i dette naturområdet, hvor blant annet Mærradalsbekken skal åpnes hele veien. Her kunne man gjøre arbeidet med sykkelvei, samtidig som man er i gang med åpningen av bekken, sier Horn.

– I tillegg kommer en fin strekning med løvskog. Å sykle her er en befrielse, i motsetning til den sterkt trafikkerte og forurensede Sørkedalsveien. Langs hele dalen er det også tilførselsveier for sykler fra Røahagan, sier Horn.

Tolkes fleksibelt

– Kravene til sykkelvei bør tolkes fleksibelt og ikke minst tilpasses der det er gode alternative traseer som kan benyttes. Det vil spare samfunnet for mye penger. Det er jo de færreste syklister som forventer at man skal ha "perfekt sykkelvei" og kunne sykle i stor fart over alt. Den strekningen vi her snakker om er tross alt kun cirka 2,5 kilometer.

– Helt uforståelig

Horn tar bakken opp til Sørkedalsveien med letthet og peker ut den siste biten videre til Peders Ankers plass.

– Som du ser, her er det allerede opparbeidet bred og fin vei for gående og syklende. Det er bare en liten strekning litt lenger opp som eventuelt må opparbeides i bredden, før du når Peder Ankers plass. For meg er det som sagt helt uforståelig at dette alternativet ikke er med i vurderingen, sier Horn.

– Vi følger Horn hele veien frem, før han sier takk og farvel, på vei til sin vanlige sykkeltur inn i Sørkedalen.

Les også: Sykkelvei vil kutte i 38 eiendommer

Urmaker på Vinderen ranet – søk etter to gjerningsmenn på sykkel

Røa-jentas missedrøm

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse