Hvor høyt og hvor tett?

HER BLIR DET: Det skraverte området blir regulert til bymessig fortetting. Kart fra Kommuneplan 2015

Mange venter spent på hva som vil skje med områdeplan og bymessig fortetting i området rundt Smestad stasjon. Hvor høyt blir det, og hvor tett blir det?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.08.2016 kl 11:30

Akersposten
Akersposten Media

SMESTAD: Hvilken betydning vil den planlagte områdeplanen for Smestadområdet få for småhuseierne og andre i nærområdet? Det er vedtat bymesig fortetting i området i den nye kommuneplanen. Grunneierne vil vite hva dette innebærer for deres eiendommer. Dette har Plan- og bygningsetaten fått mange henvendelser om og det vil etaten holde informasjonsmøte om. Etaten vil orientere nærmere om hvilke føringer og krav som ligger i kommuneplanen, og hva dette vil bety for eiendommene i området på kort og lang sikt.

Se bildet større

LIGGER INNENFOR: Villabebyggelsen i Priorveien ligger innenfor området for bymessig fortetting. Foto: Vidar Bakken

Plan- og bygningsetaten inviterer til informasjonsmøte om Smestad 22. august kl. 17.00- 18.30. Møtet holdes i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Vahlsgate 1.

Plan- og bygningsetaten skriver i invitasjonen: "Bystyret vedtok 23. september 2015 en ny kommuneplan for Oslo mot 2030. Kommuneplanen er en overordnet og langsiktig plan som gir føringer for planlegging og utvikling av Oslo. Smestad er sammen med en rekke andre områder i Oslo avsatt som utviklingsområder.

Områdene, som gjerne er stasjonsområder eller områder rundt knutepunkt for kollektivtrafikken, foreslås utviklet til gode bymessige områder med høy utnyttelse. For å oppnå dette stiller kommuneplanen krav om at det først skal utarbeides en felles plan for hele området. Et slikt planarbeid er ikke igangsatt, men oppstart er foreløpig planlagt i 2017."

Les også:


Rørene forsvinner i høst

Se lesernes egne bilder fra uværet på lørdag

Planlegger innfartparkering på Holmen

Fullstendig flomkaos

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse