ANNONSE
Annonse

Hva skjer med Skøyen?

BLIR DET SÅNN?: Blir det som Orklabygget 16 etasjer i hele sentrale Skøyen. Foto: Vidar Bakken

Plan- og bygningsetaten vil vise hvilke konsekvenser etatens forslag til områderegulering kan få for den videre utviklingen av Skøyen. Det skjer på møtet torsdag 24. august.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 23.08.2017 kl 23:34

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Informasjonsmøtet torsdag 24. august avholdes i Ingeniørenes hus, med adresse Kronprinsene gate 17. Møtet starter klokken 18.00. Gratis deltakelse.

Plan- og bygningsetaten skriver blant annet på sin nettside: "Områdereguleringen viser forslag til overordnede rammer for utbyggingen på Skøyen. Den viser prinsipper for arealbruk, sammenhengen mellom og oppbyggingen av de offentlige rommene, den angir byggehøyder i de ulike områdene, utnyttelsesgrad, trafikksystem og bevaringsverdier.
Mange forskjellige aktører ønsker hver for seg å bygge ut i området. En områderegulering vil gjøre det lettere å vurdere alle enkeltplaner i en større og enhetlig sammenheng."

Les også: - Gammeldags betongsosialisme sprer seg i byen

Under "Områderegulering for Skøyen med konsekvensutredning" står det:

"Hensikt med områdereguleringen er å skape en framtidsrettet og helhetlig byutvikling. Kollektivknutepunktet styrkes for å oppnå god overgang mellom tog, buss, trikk og kommende bane til Lysaker - Fornebu og Majorstua, og byggehøyder og utnyttelse økes i de sentrale områdene. Det åpnes for flere boliger, og et bredt spekter av publikumsrettede funksjoner på gateplan bidrar til attraktive byrom. Det etableres større offentlige torg på Skøyen og Hoff, og parker på Hoff, Sofienlund, Sjølyst og Tingstuåsen. Havnepromenaden forlenges vestover, og grønne forbindelser langs Hoffselva og Frognerelva utbedres. Skøyen skal igjen forbindes med fjorden, og båtopplaget flyttes. Biltrafikken reduseres ved å legge E18 i tunnel, fjerne gateparkering og bygge om parkeringshus til bolig og næring, slik at all økning i persontransport kan tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange."

Høringsfristen for forslag til områderegulering er nå 18. september - 2017.

Les også:

SKØYEN: - Blir som en Berlinmur

Skøyen: Tingstuåsen tatt ut av områdereguleringen

Dette er nye Skøyen

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse