Hva i huleste er dette?

GODT SYNLIG: Fra veien er de gigantiske pølsene spredt utover et stort areal godt synlig.På vennet skimtes selve "mudreren". Foto: Vidar Bakken

Flere lesere har sperret opp øynene etter at de megastore "pølsene" kom på plass ved Christiania Roklub.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.08.2017 kl 15:40

Akersposten
Akersposten Media

BOGSTADVANNET: Det er et stort område på jordene ved Bogstadvannet og Christiania Roklub som er dekket av gigantiske plastpølser. Mange som passerer på veien lurer på hva som skjer.

Mudring

I mange år har Christiania Roklub jobbet for å få til mudring av Bogstadvannet, som er i ferd med å gro igjen. Tett vegetasjon helt opp i vannspeilet har gjort det vanskelig og til tider umulig for roerne å bruke den anlagte treningsbanen som klubben har brukt siden 1966. Det har også vært plagsomt for badende som har tatt seg en svømmetur.

Like viktig er det at det har kommet en livskraftig bestand av problemplanten vasspest og annen uønsket vegetasjon som sammen med minkende oksygennivå truer fiskebestand og bunndyr. Gjengroingen skyldes i all hovedsak tilsig av sedimenter fra Sørkedalselva.

Miljøvennlig

Christiania Roklub skriver på sin hjemmeside at klubben har nedlagt et omfattende utrednings- og planleggingsarbeid, slik at mudringstiltaket kan gjennomføres uten å skade miljø eller biologisk mangfold. Det skal mudres i områdene som er markert med gult i kartet under. Mudringen er planlagt utført i perioden juni - september 2017. Fra mudringsenheten ute på vannet suges sedimentene opp og pumpes til avvanningsområdet (markert i hvitt) gjennom fleksible rør.

Illustrasjon av områder som skal mudres (gule felt) og areal for avvanning (hvitt felt).

Klikk på bilde for større versjon

Se bildet større

INFO: Denne plakaten ved veien forteller litt om det omfattende mudringsarbeidet. Foto: Vidar Bakken

Masser og vann fylles i Geotuber som er store vanngjennomtrengelige ”sekker” av geotekstil som holder tilbake sedimentene og slipper ut vann. Rent vann pumpes så tilbake til Bogstadvannet.

Jordforbedring

Totalt skal det mudres ca. 45.000 m3. Etter avvanning skal massene graves ut og anvendes til jordforbedring på jordene i nærområdet i løpet av en to-årsperiode. Dette gjøres i et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune og Norsk institutt for bioøkonomi (Ås). Ved lokal gjenbruk av massene og unngås frakt til deponi, noe som ville medført tusenvis av lastebillass.

Publikum kan bruke vannet som vanlig i hele sommer. Badestranden blir ikke berørt.

Se mer info på Christiania Roklubs hjemmeside.

Les også:

Skøyen: Tingstuåsen tatt ut av områdereguleringen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse