«Hva er i veien med Hovseter – er det ikke fint nok?»

MANGE REAKSJONER: At bydelsutvalget har bestemt at sykehjemmet fra nå av skal hete Røahjemmet, har ikke gått upåaktet hen. Foto: Vidar Bakken

Bydelsutvalgets navneendring til Røahjemmet har tilsynelatende vakt liten begeistring ifølge Akerspostens avstemming og reaksjoner på Facebook.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.10.2016 kl 15:34

Akersposten
Akersposten Media

HOVSETER: Nå skal man ikke legge for stor vekt på en uformell avstemning i Akersposten, men i skrivende stund er det 190 som mener man burde beholde navnet Hovseterhjemmet, mens 32 vil ha Røahjemmet.

Les også: Hva skal sykehjemmet hete? Nå er det bestemt.

For å si det forsiktig, vakte heller ikke navneendringen fra Hovseterhjemmet til Røahjemmet særlig begeistring i kommentarfeltet på Akerspostens Facebook-side eller i mailer til oss. Byantikvar i Oslo, Janne Wilberg, er blant dem som mener at Hovseterhjemmet skal beholde sitt navn. «Hovseterhjemmet, i tråd med beliggenhet og historie» kommenterer hun på Facebook.

– Er det ikke fint nok?

Det er flere som mener at dette er snakk om snobberi.

Her er noen av reaksjonene:

"Ett ord beskriver dette, SNOBBERI. Og til de politikerene som argumenterer med at sykehjemmet ikke bare er for folk fra Hovseter... er vel ingen som har sagt noe om det, her er det snakk om geografisk plassering. Det ligger ikke på Røa, så enkelt er det!!!"

"Hovseter-navnet er ikke fint nok, også nå som Røa skal få nytt torg. Alt skal hete noe med "Røa" nå, selv om det ligger på Hovseter."

"Da kan de "like godt" kalle Hovseter for Røa nå... siden de skal være så "fine" på det.. spørs om de vil "ha oss"..."

"Hva er i veien med Hovseter – er det ikke fint nok?????"

Som om Holmenkollen sykehjem blir Vinderenhjemmet

I forslaget til navneendring i bydelsutvalget sies det at Vinderen bo- og servicesenter representerer Vinderen som gammelt bydelssenter og at Røahjemmet tilsvarende vil representere Røa som gammelt bydelssenter (se hele begrunnelsen i bunnen av saken).

I Arbeiderpartiets forslag for å beholde navnet Hovseterhjemmet, som fire av Høyres medlemmer i bydelsutvalget støttet, ble det lagt vekt på geografisk plassering og at navneendring ville virke stigmatiserende, kunstig og vanskelig å kommunisere til innbyggerne.

Noen mener den store forskjellen egentlig er at Vinderen bo- og servicesenter ligger på Vinderen, mens "Røahjemmet" derimot ligger på Hovseter. Dermed trenger man ikke begrunnelsen at Vinderen bo- og servicesenter representerer senteret i gamle Vinderen bydel, når det faktisk ligger på Vinderen. Navnet representerer stedet det ligger på. Som en skriver i mail til redaksjonen. "Jeg skulle gjerne sett at sykehjemmet lå oppe i åsen og het for eksempel Holmenkollen sykehjem og politikerne bestemte at det skulle hete Vinderenhjemmet. Det hadde nok ikke blitt godt mottatt.
"

Geografisk

Mange er opptatt av den geografiske plasseringen. Her er noen av reaksjonene på Facebook-siden vår:

"Helt feil! Det ligger jo på Hovseter og ikke på Røa ! Tåpelig begrunnelse, selv om det sikkert også får beboere fra Røa. Vil sikkert skape forvirring!"

"Dette må være lite gjennomtenkt. Sykehjemmet er sentralt plassert på Hovseter. Hvis det medfører riktighet, at nytt navn skal være Røahjemmet, vil det forvirre folk. Man tar T-banen til Hovseter og bussene stopper på Hovseter og Arnebråtveien."

"Det er ikke for sent å skifte mening. Tror nok at de fleste mener Hovseterhjemmet er et godt og innarbeidet navn. Geografisk ligger det sentralt på Hovseter og ikke på Røa."

"Hovseterhjemmet, i tråd med beliggenhet og historie."

I bydelsutvalget

Yngvar A. Husebye (H) fremmet følgende omforente forslag fra Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne:
Den sammenslåtte bydelen vår har definert to store bysentra som bymessige samlingspunkter, nemlig Vinderen og Røa. På Vinderen ligger Vinderen bo- og servicesenter, som er i prosess med å endre til Vinderenhjemmet. Ledelsen ved hjemmet mener det bedre samsvarer med den funksjon sykehjemmene har fremover. Det nye sykehjemmet som nå blir ferdig til sommeren, ligger da i Vestre Akers andre bydelssenter, nemlig Røa, og omfavner da naturlig dette nedslagsfeltet og denne gamle bydelen.
Områdenavnene Vinderen og Røa er vel kjente over hele byen, og vil kunne gi et ytterligere fortrinn for bydelen og våre to sykehjem, da det er fritt brukervalg av sykehjem i Oslo kommune.
Høyre, Venstre og MDG foreslår at navnet på det nye sykehjemmet skal være Røahjemmet.

5 Høyre, 2 Venstre, 1 Frp og 1 MDG dannet flertall for forslaget

Forslag 2
Milla Sandborg Mathisen (Ap) fremmet følgende forslag:
Arbeiderpartiet fremmer herved forslag om å videreføre navnet Hovseterhjemmet.
Bakgrunnen for dette er at det nye sykehjemmet ligger midt i det geografiske området Hovseter, med Hovseterhallen, Hovseter skole, og Hovseter barnehage som nærmeste naboer.
Vi mener det er essensielt at vi som bydelspolitikere ikke bidrar til å føre stigmaen knyttet til Hovseterområdet videre. Dersom sykehjemmet får navn etter et annet geografisk område i bydelen vil det oppleves som svært kunstig, og vanskelig å kommunisere til innbyggerne. Arbeiderpartiet ønsker også å påpeke at Bydel Vestre Aker har et særdeles stramt budsjett å forholde seg til, og en unødvendig navneendring vil medføre ekstra kostnader. Arbeiderpartiets forslag lyder dermed som følger: ”Det nye bo- og servicesenteret på Hovseter viderefører navnet Hovseterhjemmet”.

2 Ap og 4 Høyre støttet Aps forslag.

Altså ble det et flertall for at navnet skal endres til Røahjemmet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse