Husebyplatået: Fra 19 til 12 etasjer

NY PROFIL: Fargede bygg viser ny profil på Husebyplatået med 12 etasjer som høyeste bygg. Det er uvisst hva byggene i bakgrunnen, som erstatter småhusbebyggelsen, skal forestille. Skisse: White arkitekter

I nytt dialogmøte med Plan- og bygningsetaten presenterer Husebyplatået AS et byplangrep hvor etasjetallet på de høyeste byggene er redusert fra 19 til 12 etasjer.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.02.2018 kl 09:58

Akersposten
Akersposten Media

MONTEBELLO: Dermed slipper selskapet unna betegnelsen «høyhus», som vanligvis er definert som bygg høyere enn 12 etasjer. Under det store folkemøtet på Ullern videregående kom det klar beskjed fra både opposisjon og byrådspartier at det ikke var aktuelt å godkjenne høyhus på Husebyplatået.

Les også:

Nå skal planene for Husebyplatået revideres

Får neppe bygge høyblokker på Montebello

Her er Husebyplatåets AS skisse for nåværende og eventuell ny profil for Husebyplatået. Klikk på bildene for større utgave.

Se bildet større

Profil nå og eventuelt etter. Skisse: White arkitekter

Nytt forslag til fordeling av bygningsmassen:

Se bildet større

FORDELING: Slik tenker White arkitekter seg fordelingen av bygningsmassen.

Husebyplatået AS har foran dialogmøtet forholdt seg til Plan- og bygningsetatens anbefalinger:

• Bevare og forsterke øst-vest akse med tilliggende aktive funksjoner i bebyggelse
• Beholde den grønne ryggen. Grønn buffer mot T-bane
• Beholde og forsterke den viktige gangveien/skoleveien gjennom planområdet
• Nedtrappende høyder mot planområdets randsoner
• Høyere bebyggelse i bakkant mot T-bane/sentralt på området
• Aktive fasader med blandet program i eksisterende bygninger
• Park/møteplass sentralt på området – markert område ca 6,5 daa. Plass på nordsiden av Noreveien 26 er på ca 1,3 daa
• Mulig kobling til Mærradalen i eksisterende høyspentrase
• Beholde og forsterke siktlinjer fra nord og vest som historiske og stedsviktige referansepunkter.
Beholde plass vest for Noreveien 24 ubebygd

Her er PBEs anbefalingskart:

Se bildet større

Plan- og bygningsetatens anbefalingskart

Se saksinnsyn for å se White arkitekters forslag til å imøtekomme PBEs anbefalinger.

Les også:

Dalen som forsvant

FAU og skoleledelse vil stoppe utbygger

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse