Høyre krever at Lan Berg legger bomregningen på bordet

Høyres gruppeleder på rådhuset Eirik Lae Solberg er sterkt kritisk til miljøbyråd Lan Bergs håndtering av de 60 nye bomstasjonene i Oslo.

Det er uaktuelt for Oslo Høyre å diskutere 60 nye bomstasjoner før miljøbyråd Lan Berg presenterer et kvalitetssikret tall på hva dette kommer til å koste. Gruppeleder Eirik Lae Solberg mener Berg også feilinformerer i bom-saken.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.08.2017 kl 11:50

Akersposten
Akersposten Media

OSLO: Tidligere denne uken skrev Lan Berg til Akersposten at «den nye bompengeavtalen sikrer 50 milliarder friske kroner». Solberg mener dette er feil og mener slik feilinformasjon er uheldig.

LES OM HVOR DE NYE BOMSTASJONENE SKAL BYGGES HER

Øvre grense

– Nei, tallet 50 milliarder er ikke korrekt. Jeg vet ikke hvor hun har dette tallet fra, men mulig hun har regnet inn økte tilskudd fra staten, noe som blir ukorrekt å gjøre. Det korrekte tallet er 25 milliarder kroner, og altså ikke 50.

– Vegvesenet har i et løst anslag priset den nye bomringen til 321 millioner kroner, et tall som like gjerne kan bli en milliard basert på tidligere erfaringer. Finnes det en øvre grense for hva ringen kan koste, før den ikke bør bygges?

– Det er helt klart at det finnes en øvre grense for kostnadene. Hvis prisen på den nye bomringen blir mye høyere enn det som er anslått, så må partene i Oslopakke 3 møtes igjen for nye forhandlinger.

– Hvor ligger Høyres smertegrense?

– Hvis det viser seg at kostnadene blir vesentlig høyre enn det Vegvesenet nå opererer med, så må denne saken diskuteres på nytt. Det som er svært viktig nå er at vi vet så nøyaktig som mulig hva den nye bomringen kommer til å koste.

Krever skikkelig tall

Byråd Lan Berg benytter seg av sitt sekretær-korps når hun skal svare på spørsmål. Når det gjelder hva bomringen kommer til å koste, altså 321 eller mye mer, skriver en sekretær dette i en mail:

– Det er Statens Vegvesen som har ansvaret for å bygge bomstasjonene og dermed kostnadsanslagene for dette. Det er best at du retter spørsmålet dit.

Dette mener Solberg er for dårlig, fordi folkevalgte i Oslo er forpliktet til svært god økonomistyring. Han tar nå et grep overfor Berg.

– Jeg vil nå be byråden legge frem et kvalitetssikret kostnadsanslag før vi går i gang med å diskutere de 60 nye bomstasjonene i Oslo, sier Solberg.

LES OGSÅ: Her kommer 60 nye bomstasjoner

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse