– Hovseter må prioriteres

VIL LØFTE HOVSETER: Byråd Inga Marte Thorkildsen støtter bydelens planer for områdesatsning på Hovseter. Foto: Vidar Bakken

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er glad for Hovseter-initiativet som Bydel Vestre Aker har tatt. Dette vil byråden støtte.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.03.2017 kl 15:34

Akersposten
Akersposten Media

HOVSETER: – Jeg er veldig glad for initiativet som bydelen har tatt og vi er veldig interessert i et samarbeid. Vi kan bidra med penger og vi kan bidra med koordinering av prosjektet, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen.

Utrygghet

Akersposten møtte Thorkildsen i forbindelse med besøket på Røa seniorsenter sammen med ordfører Marianne Borgen.

Les også: Munter ordfører og byråd på Røa-besøk

Under lunsjen ble Hovseter tema, hvor også bydelsdirektør Elisabeth Vennevold og leder av bydelsutvalget, Lars Asbjørn Hanssen var til stede. Hanssen pekte blant annet på manglende møtearenaer, butikkdød, kriminalitet og utryggheten knyttet til bomiljøene i 86 og 88-blokka. Han mener det kommunale selskapet Boligbygg har satt sammen et bomiljø med personer med rusproblemer og psykiatriske problemer blandet med eldre, barnefamilier, funksjonshemmede og enslige mødre.

Unge rollemodeller

– Hovseter må prioriteres. Blant annet må det skapes trygghet for barn og unge i bomiljøet. På Hovseter er det en stor andel barn med innvandrerbakgrunn. Jeg er bekymret for at mange barn og unge vokser opp uten en følelse av at de er norske. De er våre barn og vi skal vise at vi verdsetter og bryr oss om dem.

– Bydel Vestre Aker er i dag den eneste bydelen uten en fritidsklubb. Det er viktig at bydelen snakker med de som bor der. Vi må spørre barn og unge om hva som skal til for at det skal bli trygt. Til det trengs unge rollemodeller som medvirker og som spør, hva er viktig for dere? Da er det også viktig at noe skjer. Unge folk er veldig utålmodige og vil at noe skal skje med en gang, sier Thorkildsen.

Les også: Nå skal det satses på Hovseter

Not in my backyard

Thorkildsen utfordrer bydelen til å være konkret på hva den selv kan bidra med.

– De har et ansvar for situasjonen som har utviklet seg, samtidig som de sitter på mange av nøklene til å få gjort noe. Medvirkning er stikkordet. Folk må få ansvaret for eget liv og forme noe som er varig. Derfor må de som bor på Hovseter engasjeres direkte. Vi vet det er mange ressurssterke mennesker på Hovseter, som for eksempel Amina Yusuf fra Hovseter, som fikk Frivillighetsprisen av bydelen i år. Jeg vil gjerne skryte litt av Lars Asbjørn, som i sin henvendelse til oss ikke har gjort dette til en politisk sak, men pekt på at her må noe gjøres, sier Thorkildsen.

Hun er kjent med at 86 og 88-blokka er et problem på Hovseter.

– Vi må ha flere alternativer til dem som sliter med rus og psykiatri. Problemet som disse møter i et nabolag er ofte «Not in my backyard». Boligbygg har nylig kjøpt opp 80 leiligheter, som vi tror vil hjelpe på situasjonen. Samtidig er vi opptatt av å finne løsninger for dem med levekårsproblemer i et boligmarked med alt for få boliger og stigende boligpriser. Vi vil ha disse over fra å leie til å eie. Særlig de unge sliter med å komme inn på boligmarkedet. Jeg mener det blir mer stabilitet i et bomiljø når folk eier sin egen leilighet. Vi vil ha en ny boligpolitikk, men det tar tid å rigge om i et marked hvor mange har dårlig råd og hvor boligspekulanter kjøper opp boliger for å leie ut, sier Thorkildsen.

Les også:

Byantikvaren om Smestad: Høy arkitektonisk verdi og viktig kulturhistorie

Stor boligutvikler kjøper opp ved Røakrysset

De var lykkelig uvitende om hva som skulle ramme dem

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse