Holmenbekken forurenset av samme firma tre ganger på rad

I forbindelse med boring av enegibrønner, har samme firma flere ganger sluppet ut urenset slam som truer dyrelivet i Holmenbekken og Holmendammen. Det forteller Bjørn Alstad Wangen i Holmendammens Venner.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.12.2016 kl 12:00

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

FORURENSET: Tre ulike ganger i løpet av en kort periode ble Homenbekken forurenset av samme selskap. Foto: Bjørn Alstad Wangen

HOLMENDAMMEN: – Jeg synes det er ille at et stort, seriøst selskap nærmest med vitende og vilje slipper urenset masse direkte ut i Holmenbekken. Særlig når man vet hvilke konsekvenser dette har for dyrelivet. Nå har Holmendammens Venner, Hoffselvens Venner og Oslo Elveforum klaget inn saken for Miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, sier leder av Holmendammes Venner, Bjørn Alstad Wangen.

Rett i bekken

Holmendammens Venner kan dokumentere at selskapet som opererer i området, har hatt tre ukontrollerte utslipp i Holmenbekken i løpet av de tre siste årene, fra tre forskjellige steder.

– I det ene tilfellet ble slangen lagt rett ut i bekken, uten noe forsøk på å rense slammet. Det hadde de naturligvis ikke tillatelse til. Da jeg gjorde oppmerksom på dette, lovet de bot og bedring. I et annet tilfelle ble slammet sluppet rett i kummen til Vann- og avløpsetaten, som så gikk rett ut i bekken, sier Wangen.

Se bildet større

BESKYTTER: Bjørn Alstad Wangen har i mange år passet på Holmenbekken og Holmendammen. Foto: Vidar Bakken

Ble ikke skiftet ut

– I det tredje tilfellet gikk slammet innom en container i et såkalt lukket system, hvor slammet blir renset og vannet som kommer ut er relativt rent. Det var i tråd med tillatelsen som var gitt. Problemet var at containeren ikke ble skiftet ut når den var fylt opp. Dermed gikk slammet bare innom og videre ut i bekken. Det er jo grunn til å tro at i og med at det er kostbart å skifte ut container og så kjøre bort den fylte containeren til tillatt sted for tømming, så er det fristende å bare la den bli for å fremstå som om slammet blir renset, sier Wangen.

Les også: Holmendammen gror igjen og igjen

Miljøkriminalitet

Han synes det er trist at selv om selskapet blir varslet og lover bot og bedring, så forsetter de virksomheten.

– Det er dokumentert at slam som legger seg i tykke lag på bunnen. dekker over blant annet krepsedyr og fiskeyngel. Dermed blir hele næringskjeden desimert. Frosker og salamandre blir borte. Det har også blitt mindre fugleliv enn tidligere, sammenliknet med for eksempel Smestaddammen. Holmenbekken er et lite vassdrag og har derfor også mindre tålegrense. Nå forventer jeg at Fylkesmannen raskt følger opp saken. Selskapet som står bak disse utslippene kan nok forvente seg bøter i millionklassen. Etter min mening er det snakk om miljøkriminalitet, sier Wangen, som vil anmelde utslippet til politiet.

Liknende saker før

Miljøvernavdlingen hos Fylkesmannen sier i et svar til Wangen at dokumentasjonen av utslippet er så god at det gjør det lettere for Fylkesmannen å følge opp saken. Fylkesmannen skriver også at de har hatt flere liknende saker med selskapet.

Det omtalte selskapet har varslet at de det kommer med en kommentar om utslippet onsdag.

Les også:
[b]
Rottevarsel: Blir bedt om å trekke ned FØR bruk av toalettene

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse