ANNONSE
Annonse

"Hold dere unna Tingstuveien"

DE OVERRASKET: Arbeiderpartirepresentantene i bydelsutvalget Ole Hagen, Magne Bjella og Katrine Ore sa klart fra om hva de mente om forslag til regulering av Tingstuveien. Foto: Vidar Bakken

Det var Arbeiderpartiet som tok initiativet til å få med et tillegg i bydelsutvalgets enstemmige uttalelse om kommuneplanen. Det vakte oppsikt.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.06.2017 kl 14:45

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERN: Da forslaget til områdeplan for Skøyen kom, fikk beboerne i småhusområdet i Tingstuveien uten varsel, sjokkmeldingen om at det var planlagt skole, barnehager, parker og ny vei gjennom området. Det vil i så fall ramme og rasere minst 19 boliger i veien og vil bare kunne gjennomføres ved ekspropriasjon. Det har huseiere gitt klar beskjed om.

Les saken her: Skøyen: Trussel om ekspropriasjon slo ned som en bombe

Vakte oppsikt

Under møtet i bydelsutvalget i Bydel Ullern torsdag kveld, var det én sak som vakte oppsikt. I møtet skulle utvalgets uttalelse til forslag til kommuneplan behandles. Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Katrine Ore, sto opp og sa at partiet ville ha med et tillegg til det som tidligere var enstemmig vedtatt på komitenivå. Innholdet i forslaget innebærer "Hold dere unna Tingstuveien".

- Vårt forslag går ut på at Tingstuveien blir i småhusplanen som i dag og at Tingstuveien tas ut av områdeplanen for Skøyen. I tillegg foreslår Arbeiderpartiet at det ikke kan benyttes ekspropriasjon av boliger til denne type formål, sa Ore.

Det var klar beskjed til byrådet i og med at MDG i bydelsutvalget sammen med de andre partiene sluttet seg til dette tillegget i uttalelsen.

Les også: Dette er nye Skøyen

Skaper bare usikkerhet

-Vi er helt klare på at ekspropriasjon av bolighus til sosial infrastruktur er uaktuelt. På Skøyen er det tomter som er i kommunalt eie og det er flere næringseiendommer som kan vurderes, sier Ore til Akersposten.

Hun reagerer på måten kommunen presenterer fortettingsplaner, uten at det har blitt varslet ghennom byplangrep eller forslag til kommuneplan.

- Dette er nye grep vi aldri har sett før. Det som har skjedd med Tingstuveien kom helt overraskende. Det er en utfordring at det kommer noe nytt hver gang det kommer forslag til fortetting i småhusområdene. Montebello er et annet eksempel på det. Dette skaper bare usikkerhet i befolkningen, sier Ore

ENSTEMMIG: Bydelsutvalget i Bydel Ullern har i likhet med Vestre Aker kommet med en enstemmig uttalelse. Foto: Vidar Bakken

Vedtaket

Dette er det nye som har kommet med i bydelens enstemmige høringsuttalelse til Kommuneplan 2017 etter Arbeiderpartiets forslag:

«Fortetting må skje etter politiske vedtak og ikke være utbyggerstyrt.»

"Tingstuveien forblir i småhusplanen og tas ut av områderegulering Skøyen."

"Ved planer om fortetting utredes først om kommunale tomter kan anvendes, deretter næringseiendommer. Private boliger skal ikke eksproprieres hverken til fortetting eller sosial infrastruktur.»

Dette kommer altså som et tillegg til høringsuttalelsen som enstemmig ble vedtatt i bydelens Miljø-, plan og samferdselskomite. Den finner du i saksdokumentene her.

Les også:

Småhusplanen skal legges til grunn for fortetting

Denne idyllen kan gå tapt

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse