Her hentes juletrær i vest

Allerede lørdag kveld, 6. januar, hentes juletrær en del steder i Oslo vest. Foto: Fredrik Eckhoff

Her har du oversikt over hvor og når juletrær blir hentet i våre to bydeler i starten av januar.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.01.2018 kl 14:42

Akersposten
Akersposten Media

Bydel Ullern:

Der det står x i oversikten betyr det at du finner bilen i krysset mellom de to angitte gatene.

Lørdag 06.01.2018 Sørbyhaugen-Montebello

10.00-10.15: Nederst i C. A. Thorstensens vei x Sørbyhaugen

10.15-10.30: Sørbyhaugen 11

10.30-10.40: C. A. Thorstensens vei x Sørbyhaugen x Hagan terrasse

10.50-11.00: Noreveien x General Kroghs vei, innkj fra Radiumhospitalet

11.05-11.15: Husebybakken 30 v/Statnett

11.15-11.30: Husebybakken x Sondrevegen

11.35-11.50: Smithsvingen x Nordheimbakken

11.50-12.00: Husebybakken x Smithsvingen x Torjusbakken

12.00-12.15: Torjusbakken 17

12.15-12.25: Sondrevegen 5

12.25-12.35: Husebybakken x Olav Bjaalands vei

12.40-12.55: Silurveien x Geologsvingen

12.55-13.10: Silurveien v/Ullernåsen st.

Lørdag 06.01.2018 Ullern-Bestum

10.00-10.15: Tyribakken v/ parkering tennisbane

10.15-10.30: Furulundsveien x Blokkaveien

10.30-11.45: Holgerslystveien 22 v/Ullern kirke

10.45-11.00: Ullernveien x Bekkefaret

11.00-11.15: Bestumveien x Nedre Skogvei

11.15-11.30: Bestumveien 10 (Bestum stasjon)

11.30-11.45: Tingstuveien 8 v/ innkjøring 8A-F

11.50-12.05: Sigurd Iversens vei x Adventveien

12.05-12.20: Harbitzalléen x St. Edmunds vei

12.25-12.40: Veslekroken v/Shell 7-11

12.45-13.00: Silurveien 18 x Geologisvingen v/garasjer

13.00-13.15: Silurveien v/Ullern Fysioterapi

Mandag 08.01.2018 Lilleaker-Lysejordet-Ullernåsen

17.00-17.15: Lilleakerveien x Ørakerveien v/Lillaker skole

17.15-17.30: Lilleakerveien x Sponhoggveien v/Prix

17.30-17.45: Sponhoggveien x Hartmanns vei

17.45-18.00: Vestveien 40

18.00-18.15: Sponhoggveien 37 v/snuplass

18.15-18.30: Mortensvingen x Hartmanns vei v/bom

18.35-18.50: Lysehagan x Kvernfaret x Lyseskrenten

18.50-19.10: Lysehagan x Kvernveien

19.15-19.35: Lysejordet Borettslag, returpunkt v/Rema

19.40-19.50: Møllefaret v/snuplass ende

19.50-19.55: Møllefaret v/p-plass Lysejordet skole

19:55-20.00: Frits Kiærs vei x Skogfaret

20.00-20.05: Hoffsjef Løvenskiolds vei x Åsbakken

20.05-20.20: Hoffsjef Løvenskiolds vei x Ullernkollen

20.20-20.30: Østbakken x Øvre Ullern terrasse

20.30-20.40: Øvre Ullern terrasse, parkeringsplass v/44-66

Mandag 08.01.2018 Ullernåsen-Øvre Ullern-Sollerud-Furulund

17.00-17.10: Ullern Gårdsvei x Generallunden

17.15-17.35: Ullern allè, snuplass v/87-73

17.40-17.55: Skogfaret v/snuplass ende

17.55-18.05: Lyseveien x Hoffsjef Løvenskiolds vei v/Lyse terrasse

18.05-18.15: Åsbakken x Åsstubben x Øvre Ullern terrasse

18.20-18.35: Vesteråsveien x Gregers Grams vei x Ullernkollen

18.40-18.55: Sollerudveien 50 v/Lilleaker gård

18.55-19.10: Sollerudveien x Jonas Dahls vei

19.10-19.25: Ombergveien 3

19.25-19.45: Bestumveien x Kirkehaugsveien

19.45-19.55: Sollerudveien x Dr. Rustads vei

19.55-20.15: Brønnveien x Skogbrynet

20.15-20.35: Skogbrynet x Bestumveien x Vækerøåsen

Tirsdag 09.01.2018 Nedre Huseby-Abbedikollen

17.00-17.15: Hoffsveien 65 v/Smestaddammen Borettslag

17.15-17.30: Hoffsveien x Jarlsborgveien v/Hofftunet

17.30-17.45: Snuplass Husebyveien x Lille Husebyvei

17.45-18.00: Husebyveien x Kopperuds vei x Montebelloveien

18.00-18.15: Jarlsborgveien 14 v/Ekely, Munchs atelier

18.20-18.35: Engebrets vei x Hovfaret

18.40-18.55: St. Edmunds vei x St. Georgs vei

18.55-19.10: St. Georgs vei x Gråbrødreveien

19.10-19.25: Th. Kittelsens vei x Gråbrødreveien

19.25-19.40: Abbedikollen 25

19.40-19.55: Abbedikollen x Abbedikollen (nedre)

20.05-20.20: Skøyen terrasse, snuplass

Tirsdag 09.01.2018 Heggeli-Madserud-Skøyen

17.00-17.15: Monolittveien x Priorveien

17.15-17.30: Konventveien 30

17.30-17.45: Gullkroken 5, svingen

17.45-18.00: Bekkeliveien 4 x Guldberglia

18.00-18.15: Bekkeliveien x Bekkelistubben

18.15-18.30: Heggeliveien x Monolittveien

18.35-18.50: Skøyenveien x Øvre Silkestrå v/snuplass

19.00-19.15: Madserud allé 1

19.15-19.30: Madserud allé x Jonsrudveien

19.30-19.45: Jonsrudveien x Gustav Vigelands vei

19.45-20.00: Thv. Erichsens vei x Gustav Vigelands vei

20.00-20.15: Prinsessealléen x Askeveien

Bydel Vestre Aker:

Der det står x i oversikten betyr det at du finner bilen i krysset mellom de to angitte gate/veiene.

Tirsdag 09.01.2018 Makrellbekken-Holmen-Frøen

17.00-17.15: Bernhard Herres vei 29

17.15-17.30: Bernhard Herres vei x Jensmesseveien

17.30-17.45: Jensmesseveien x Aspehaugveien

17.45-18.00: Slyngveien 28

18.05-18.20: Aspehaugveien x Arnebråtveien

18.20-18.35: Arnebråtveien 37

18.35-18.50: Hemingveien x Sturlas vei

18.55-19.10: Arnebråtveien 51

19.10-19.25: Arnebråtveien x Lybekkveien v/garasjer

19.25-19.40: Lybekkveien 7b

19.40-19.55: Arnebråtveien 75-83, Søndre Kragskogen Boligsameie

19.55-20.10: Arnebråtveien 99

20.20-20.35: Villaveien x Apalveien 10

20.35-20.40: Villaveien x Gjenveien

20.40-20.50: Villaveien x Apalveien v/returpunkt

Lørdag 06.01.2018 • Huseby-Hovseter

10.00-10.05: Øvre Smestad vei 41

10.05-10.20: Øvre Smestad vei 22d

10.20-10.30: Husebygrenda 1 v/garasjer

10.30-10.45: Husebygrenda 20

10.45-11.00: Nordre Huseby Borettslag, Persbråtan 9 v/returpunkt

11.05-11.15: Røahagan 34

11.15-11.30: Røahagan x Lilleveien

11.35-11.45: Stasjonsveien x Jeppes vei

11.45-11.55: Gamle Hovsetervei x Pernilles vei

12.00-12.10: Holmengrenda v/snuplass

12.10-12.20: Holmengrenda 2 x Stasjonsveien

12.20-12.35: Lybekkveien 29

12.35-12.45: Flyveien x Pilotveien

12.45-13.10: Landingsveien 16-50 v/returpunkt/ gjesteparkering Jarbakken Borettslag

13.10-13.40: Landingsveien 80-82 v/sykkelparkering Orebakken Borettslag

Lørdag 13.01.2018 Røa

10.00-10.15: Vækerøveien 165 v/Rusta kjøtt

10.15-10.30: Røaveien 13a v/snuplass Søndre Rød

10.30-10.45: Fådveien 11 x Elvefaret

10.45-11.00: Melumveien 15 x Kr. Auberts vei

11.00-11.15: Melumveien x Øraveien

11.15-11.30: Melumveien 56 x Harald Løvenskiolds vei

11.30-11.45: Melumveien 99 x Harald Løvenskiolds vei

11.50-12.05: Austliveien 4, p-plass v/returpunkt

12.10-12.25: Nordengveien 21

12.25-12.35: Ekraveien x Trettebakken

12.40-12.55: Ostadalsveien 17 x Aslakveien

12.55-13.15: Ostadalsveien x Aslakveien v/Ullerntoppen

13.15-13.30: Myrhaugen 25, snuplass

Onsdag 10.01.2018 Røa-Voksen

17.00-17.25: Nordengveien x Linhusveien 4

17.25-17.40: Bjerkebakken 46

17.40-17.55: Gravdalsveien 9a

17.55-18.10: Nordengstubben x Ekraveien 78

18.15-18.30: Olav Aukrusts vei 28

18.30-18.40: Olav Aukrusts vei 54

18.40-18.55: Aslaug Vaas vei x Nils Collet Vogts vei 57

18.55-19.00: Nils Collet Vogts vei 15

19.00-19.15: Nils Collet Vogts vei x Ankerveien

19.20-19.35: Olaf Bulls vei v/nedkjøring 9-23

19.35-19.50: Grindbakken v/returpunkt

19.50-20.05: Arnulf Øverlands vei 81 v/innkjøring gjesteparkering

20.10-20.35: Olaf Bulls vei v/nedkjøring 30-82

Onsdag 10.01.2018 Vinderen-Borgen-Slemdal

17.00-17.15: Ivar Aasens vei x Damkroken

17.15-17.30: Anne Maries vei x Fossefaret

17.35-17.50: Tuengen allé x Tuengveien

17.50-18.05: Heggelibakken 29 x Solskinnskroken

18.05-18.20: Svalbardveien x Hjørungveien

18.20-18.35: Borgenveien x Fabritiusalléen

18.35-18.50: Borgenveien x Borgenbakken

18.50-19.05: Borgenveien x Jacob Hansens vei

19.05-19.20: Holmenveien 11 v/butikk

19.20-19.35: Biskop Grimelunds vei, Grimelundshaugen 11 v/barnehage

19.35-19.50: Frognerseterveien 3 v/innkjøring

19.50-20.05: Frognerseterveien 23

20.05-20.20: Risalléen 32 x Slemdalsvingen

20.20-20.35: Risalléen x Risbakken

20.40-20.55: Ivar Aasens vei x Aasmund Vinjes vei

Onsdag 10.01.2018 • Ris-Slemdal-Vettakollen

17.00-17.15: Trosterudveien x Rugdeveien

17.15-17.30: Trosterudveien x Risbekkveien

17.30-17.45: Trosterudveien x Trosterudstien

17.45-18.00: Melkeveien x Stjerneveien 39

18.00-18.15: Stjerneveien 7

18.15-18.25: Stjerneveien 1 x Gråkamveien

18.30-18.35: Gråkamveien x Tennisveien 36

18.35-18.50: Jegerveien x Ekornveien 1

18.50-18.55: Slemdalsveien x Heyerdahls vei 1

18.55-19.10: Heyerdahls vei x Lyveien x Tennisveien

19.10-19.15: Gulleråsveien 6b

19.15-19.30: Skådalsveien 8a

19.30-19.45: Gulleråsveien x Huldreveien 2

19.45-20.00: Skogryggveien x Svenstuveien

20.00-20.15: Skogryggveien 2 x Faunveien

Lørdag 13.01.2018 • Slemdal-Smestad

10.00-10.15: Dalsveien x Holmenveien

10.15-10.30: Dalsveien x Bernhard Herres vei

10.30-10.45: Gjøaveien 8

10.45-11.00: Bernhard Herres vei x Holmenveien

11.00-11.15: Østre Holmensvingen 12

11.15-11.30: Bjørneveien 5 x Tråkka

11.30-11.45: Bjørneveien 29 x Bjørnehiet

11.45-12.00: Binneveien x Tråkka

12.00-12.15: Tråkka x Vassfaret

12.15-12.30: Bjørneveien 63

12.30-12.45: Bjørneveien x Vassfaret

12.45-13.00: Gaupefaret 4 v/butikk

13.00-13.10: Stasjonsveien x Dalsveien 70

13.10-13.20: Dagaliveien v/garasjer 12bcde

13.20-13.30: Dagaliveien 23a

13.30-13.40: Dagaliveien x Dagalikroken

Torsdag 11.01.2018 Voksenlia-Holmenkollen-Midtstuen

17.00-17.15: Einar Skjæraasens vei x Ankerveien

17.15-17.30: Holmenkollveien x Ankerveien v/returpunkt Besserud

17.30-17.45: Setra vei x Lillevannsveien

17.45-18.00: Lillevannsveien x Harestien

18.00-18.15: Lillevannsveien v/Skogen Stasjon

18.15-18.30: Lillevannsveien75 A

18.30-18.45: Voksenliveien x Hospitsveien

18.45-18.55: Hospitsveien 9-13

18.55-19.05: Orrebakken x Hospitsveien

19.05-19.15: Orreskogen x Blåbærsvingen x Orreveien

19.20-19.30: Thorleif Haugs vei x Voksenkollveien

19.35-19.45: Holmenkollveien x Dr. Holms vei v/Holmenkollen restaurant

19.45-19.50: Dr. Holms vei 3

19.50-20.05: Midtstugrenda v/snuplassen

20.05-20.20: Ankerveien x Måltrostveien

20.20-20.35: Kragstubben x Krags vei

20.35-20.45: Holmenenga x Holmendammen terrasse 9

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse