Her er planene for Smestadkvartalet

NYTT: Geir Inge Juriks i Neptune (til venstre) og Lars Haukeland i LPO Arkitekter velger å presentere planene for "Smestadkvartalet" før første møte med Plan- og bygningsetaten. Foto: Vidar Bakken

Uavhengig av hva områdereguleringen for Smestadområdet ender med, har Neptune planer for «Smestadkvartalet».

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.04.2018 kl 12:32

Akersposten
Akersposten Media

SMESTAD: - Vi nærmer oss det vi håper vil bli en god dialogsituasjon med nabolaget og Plan- og bygningsetaten, sier Geir Inge Juriks, Eiendoms- og akkvisisjonsdirektør i Neptune Properties.

Uavhengig av områderegulering

Akersposten møtte Juriks og Lars Haukeland i LPO Arkitekter etter en invitasjon. De ville presentere planene for området som arkitektene kaller «Smestadkvartalet». Det er svært sjelden kost at Akersposten blir invitert til innsyn i en prosess, før utbyggers første møte med Plan- og bygningsetaten.

- Vi snakker her om et område tett opp til et trafikalt knutepunkt, sydvest for Smestad T-banestasjon. Her har vi tatt utgangspunkt i at kvartalet kan utvikles uavhengig av hva som skjer med områdereguleringen og ser dette i sammenheng med øvrig nyere bebyggelse i Hoffsveien og syd for Smestaddammen. Samtidig vil ikke disse planene komme i konflikt med det som kan bli en eventuell fremtidig «bymessig» utvikling av et større område, sier Haukeland.

Les også: - Bilens dominans er definitivt forbi

Elementer fra funkisbebyggelsen

Planene omfatter det såkalte «funkisområdet» på Smestad, avgrenset av Ring 3, Monolittveien og Hoffsveien. Her ser Neptune for seg en variert kvartalsbebyggelse fra tre til syv etasjer.

- Vi ønsker å få inn elementer fra funkisbebyggelsen i uttrykket, samtidig som vi forholder oss til uttrykket og strukturen i den nye bebyggelsen med relativt store volumer nedover Hoffsveien. Byggene vil være i varierende høyde med avtrapping i forhold til hverandre. Vi vil åpne opp for en relasjon til Smestaddammen sammen med det flotte grøntområdet som i dag ligger midt i dette kvartalet. Ny bebyggelse mot Ring 3 vil skjerme for støy mot området. Samtidig vil dagens gatestruktur beholdes, med Hoffsveien som en akse, sier Haukeland.

Se bildet større

ÅPNER OPP: Prosjektet åpner opp mot Smestaddammen og Hoffsveien mot T-banestsjonen blir en viktig akse. Skisse: LPO Arkitekter

Se bildet større

SMESTADKVARTALET: Det markerte området omfatter det planlagte Smestadkvartalet. Google Maps

Hoffsveien som akse

Juriks tror at med dette grepet vil Hoffsveien kunne bli en viktig akse opp mot Smestad T-banestasjon.

- Vi er åpne for noe næringsvirksomhet på gateplan rettet mot publikum i Hoffsveien. Det er lite som skjer langs denne aksen i dag. Historisk har dette vært en viktig vei og vi ønsker også at veien skal bli en hovedtrasé for gående og syklende. Samtidig vil publikum få tilgang til et flott parkområde og vi ser i forbindelse med det også på muligheten for en planfri overgang til grøntområdet rundt Smestaddammen, sier Juriks.

Realistiske planer

Akersposten har i flere sammenhenger kommet over utviklingsplaner gjennom fortørnede naboer, som har oppdaget at det i Plan- og bygningsetaten har vært oppstartsmøter med planer for nærområder med høyblokker på alt fra 12, 16, 19 og 22 etasjer.

- Manges oppfatning er at utbyggere går høyt ut for å så å få redusert høyden i planprosessen som dermed resulterer i den utnyttelse utbygger egentlig ønsker. I forbindelse med Smestad har det også versert forslag med vesentlig høyde og utnyttelse av området. Dette forslaget her ser jo mer «spiselig» ut?

- Vi vil overfor nærområdet presentere planer som vi mener er realistiske å gjennomføre og som vi mener vil bidra til at Smestad også i fremtiden vil bli til et godt sted å være. Blant annet var det viktig å bevare grøntområdet i midten av kvartalet. Når vi går til dette skrittet og foreslår riving for å få til ny bebyggelse, da er det viktig å få frem hva vi gir tilbake til byen og nabolaget og hvordan dette sikres i planene, sier Juriks.

I planene inngår i første omgang en etappevis utbygging med start langs Hoffsveien og deretter langs Ring 3. Neptune har inngått avtaler med mange boligeiere langs Hoffsveien og er i samtaler med flere av de øvrige boligeierne om utvikling av området.

Saken fortsetter under bildet

Se bildet større

SETT FRA ØST: 200 - 250 leiligheter inngår i planene. Skisse: LPO Arkitekter

Fortette med respekt

- Dette er jo et område som Byantikvaren ser på som en helt spesiell funkisbebyggelse fra 30-tallet, med tydelig bevart bebyggelsesstruktur uten fortetting. Kjente arkitekter som Arne Korsmo og Nicolai Beer er blant dem som står bak dette. Skjærer det ikke litt i hjertet for en arkitekt å gå løs på dette og hva tror du Byantikvaren vil si om å rive dette området.

Les også: Byantikvaren om Smestad: Høy arkitektonisk verdi og viktig kulturhistorie

- Det er jo slik at det er et politisk ønske om å fortette i dette området. Skal det fortettes, så mener jeg at det må gjøres et helhetlig grep med respekt for det som går tapt og som tilfører Smestad noe nytt og bra. Det er snakk om å videreføre historien i en annen skala i byggene, med bygg som anlegges slik at området ikke oppfattes som innestengt fra Hoffsveien, men med åpning til grøntområdet og med gode lys og solforhold. Jeg har stor respekt for Byantikvaren og samtidig oppfatter jeg at Byantikvaren er konstruktiv. Er det ønske om å fortette i dette området, så mener jeg at det kan gjøres med respekt for den bebyggelse som er her i dag, sier Haukeland.

Les også:

"Umulighetsstudier på Smestad"

Går inn for 0-alternativet på Smestad

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse