- Helt usannsynlig at det blir aktuelt med ekspropriasjon

PUST UT: Raymond Johansen og Hanna E. Marcussen kan berolige beboerne i Tingstuveien. Her blir det ikke snakk om ekspropriasjon.

Opprørte beboere i Tingstuveien kan foreløpig slå seg til ro med byrådsleder Raymond Johansen (A) som garantist. Byrådet var helt uvitende om innholdet i områdeplanen for Skøyen, da Plan- og bygningsetaten la denne ut til høring.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.06.2017 kl 14:13

Akersposten
Akersposten Media

TINGSTUVEIEN: Skole, barnehage, parker og vei var plassert i småhusområdet i Tingstuveien da områdereguleringsplanen for Skøyen ble sendt ut på høring. 19 boliger forsvant fra kartet uten varsel og ble dermed også i prinsippet båndlagt. Ekspropriasjon ville være eneste mulighet for å få gjennomført planene og dette skapte stor uro i nabolaget.

Les saken her: Skøyen: Trussel om ekspropriasjon slo ned som en bombe

Det har sviktet

- Jeg har stor forståelse for at beboere i Tingstuveien er opprørt over det forslaget som er lagt ut på høring av Plan- og bygningsetaten. Det hadde jeg også vært hvis jeg hadde bodd der, sier Raymond Johansen.

Han er ikke fornøyd med hvordan Plan- og bygningsetaten har håndtert denne saken.

- Vi gikk til valg på mer åpenhet og bedre innsyn for innbyggerne. I denne saken har dette sviktet. Verken beboerne i området eller vi som politikere var kjent med forslaget før saken ble sendt på høring. Slik skal vi ikke drive planprosesser i kommunen, sier Johansen.

Les også: "Hold dere unna Tingstuveien"

Fikk vite gjennom Akersposten

- Men ble ikke forslaget til områderegulering for Skøyen presentert for byrådet før det ble lagt ut til høring?

- Dette har ikke vært til noen som helst form for politisk behandling. Jeg og resten av byrådet var faktisk ikke kjent til Plan- og bygningsetatens forslag før jeg leste om det i Akersposten. Nå som vi er kjent med det ser jeg det som helt usannsynlig at det blir aktuelt med ekspropriasjon i Tingstuveien. Vi vil derfor be Plan- og bygningsetaten om å finne andre løsninger for å få til barnehage og skole i dette området, sier Johansen.

Les også: Dette er nye Skøyen

- Ekspropriasjon er et kraftig virkemiddel som kommunen svært sjelden tar i bruk, og da kun hvis det ikke finnes andre alternativer. Jeg er sikker på at vi finner andre løsninger her, sier Johansen.

Ikke på denne måten

- Beboergruppen i Tingstuveien forteller at de ikke får møte Plan- og bygningsetaten for å legge frem sitt syn og at de heller ikke kan regne med å få svar på skriftlige spørsmål de har sendt inn før et folkemøte i slutten av august. Hva synes du om det?

- Det vitner ikke om åpenhet og innsyn. Jeg forstår godt at beboerne reagerer på dette og som sagt, vi vil ikke at planprosesser drives på denne måten.

Han får støtte av byutviklingsbyråd, Hanna E. Marcussen (MDG) i at her har etaten ikke gjort jobben sin godt nok.

- Oslo vokser og derfor blir det av og til konflikt mellom behovet for å bygge ut og behovet for å ta vare på etablerte og gode boområder. Jeg er opptatt at vi må løse dette på en best mulig måte fremover. Planprosessen for Skøyen vil nå gå sin gang. Det er helt klart vi må sikre plass til skoler og barnehager, men det gjør vi ikke på denne måten, sier Marcussen.

- Planforslaget for Skøyen er basert på kommuneplanen som Høyre la fram i forrige periode. Venstre har også støttet utbygging på Skøyen. Jeg håper vi fortsatt kan få til et bredt samarbeid om de store byplangrepene i Oslo. Det er både viktig og nødvendig, samtidig som vi tar innbyggernes innspill på alvor, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen.

Kritiserer Høyre

Byrådslederen mener at Høyre er med og skaper usikkerhet i flere sammenhenger, når ulike forslag knyttet til kommuneplanen blir lagt ut til høring

- Vi har i mange år hatt et bredt politisk samarbeid om planprosesser i kommunen. Det mener jeg er veldig viktig at vi også får til i fortsettelsen. Da er det avgjørende at alle politiske partier bidrar konstruktivt.

- Akkurat nå opplever jeg at Høyre bidrar til å skape mer usikkerhet enn nødvendig. Alle politikere vet at når en sak sendes på høring så er det nettopp for å få innspill og kunne justere forslaget før det skal til politisk behandling. Dessverre gjør Høyre nå hva de kan for å skape usikkerhet om dette. Det synes jeg et stort og seriøst parti som Høyre burde holde seg for gode til, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Les også:

Småhusplanen skal legges til grunn for fortetting

Denne idyllen kan gå tapt

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse