Har kjempet for lekeplass i ni år

HJELP OSS!: Nabolaget står samlet om prosjektet lekeplass på dette området. Fv: Anne Linnerud, Christine Pettersen, Maria Pedersen, Camilla Martens, Ole Reinert Omvik, Elisabeth Fougner, Mikael Lillevold-Vinje. Foran fv: Fredrik Pedersen og Christian. Foto: Vidar Bakken

Kommunen eier tomten i Gråbrødreveien på Abbediengen, og alle instanser er positive til ferdig tegnede planer for lekeplassen. Men hvor er pengene til prosjektet som nabolaget har kjempet for i snart et tiår?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.08.2017 kl 15:39

Akersposten
Akersposten Media

ABBEDIENGEN: – Vi ønsker å få barna ut av husene og samles for lek på ettermiddagene, på tvers av alder, klasse og skoler. En lekeplass i Gråbrødreveien vil gi både barn og unge et trygt sted å være midt i et folkerikt nabolag, sier Ole Reinert Omvik.

– Vi er litt mer optimistiske nå. Vi synes at vi fikk positive signaler fra politikerne i Bydel Ullern da vi presenterte prosjektet for bydelsutvalget før sommeren. Leder av oppvekstkomiteen Knut Egner (H), ba oss om å sende inn ny søknad til oppvekstkomiteen i bydelsutvalget. Nå håper vi at det blir bevilget midler slik at vi kan sette i gang prosjektet, sier Omvik.

Alle er positive

Tre borettslag har gått sammen for å få på plass en lekeplass i Gråbrødreveien. I ni år har nabolaget drømt om og jobbet for få en kombinert lekeplass, med ulike aktiviteter i sommerhalvåret og en liten skøytebane om vinteren. Plassen er også tenkt som et hyggelig oppholdssted for turgåere og eldre med sitteplasser og benker. Alt er for lengst ferdig arkitekttegnet, og Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten er positive til prosjektet. Kristin Pran som var med å starte prosjektet for ni år siden, er fremdeles med i kampen for lekeplassen.

Tomten er eid av Oslo kommune, og en turvei går over tomten. Når Akersposten treffer representanter for nabolaget, er «engen» slått av Bymiljøetaten for andre gang denne sommeren, og ugresset er såpass lavt at det er mulig å bruke området.

Utelukket fra fellesskapet

– Jeg har bare bodd her i halvannet år, men ser absolutt behovet for en trygg lekeplass for barna, både for de minste og de litt større barna. Her kan det gjøres plass til ballspill og flere andre aktiviteter, sier Mikael Lillevold-Vinje.

– Det er langt til nærmeste lekeplass. Små gjenger med barn driver av og til omkring uten å ha et sted å samles. Det blir bare til at de blir sittende på et rom med PC-spill, i mangel på tilbud om utendørs aktiviteter. For noen betyr det også å bli utelukket fra fellesskapet. Det er ikke alle som blir invitert inn, sier Omvik.

Egentlig en gavepakke

Nærmeste tilbud om aktiviteter er lekeområder knyttet til Bestum skole og Smestad skole. Gråbrødreveien ligger mer enn to kilometer fra disse skolene, og foreldre kvier seg for å slippe barna ut på smale og utrygge veier på ettermiddag/kveldstid.

– Det er stor forskjell fra andre deler av byen, hvor det er tett mellom aktivitetsstedene, som er en forutsetning for gode oppvekstvilkår. Slik det er her i området, blir den sosiale omgangen mellom barna privatisert. Denne tomten er egentlig en gavepakke, hvor alt ligger til rette for å utvikle denne. Vi trenger bare midler til dette. Mange har lagt ned en betydelig dugnadsinnsats allerede. Anne Linnerud, som har arkitekttegnet det hele, har for eksempel brukt nærmere 100 timer på prosjektet, sier Omvik.

Se bildet større

SLIK KAN DET BLI: Lekeplassen med ulike aktiviteter. Arkitekt: Anne Linnerud

Lavterskeltilbud

Nabogruppen har søkt midler i flere omganger, både som søknad om tippemidler og søknad om økonomisk støtte fra Bydel Ullern, uten så langt å ha fått respons.

– Det er snakk om et lavterskeltilbud for lek og fritidsaktiviteter. Dette er et areal som enkelt kan tas i bruk og som bare må kultiveres noe. Her vil det også være plass til benker og en grillplass for de voksne, sier Anne Linnerud, arkitekten som har tegnet ut området.

– Det blir også et hyggelig område for alle som bruker turveien gjennom her. Et punkt med benker hvor man kan sette seg ned. Med tanke på at det hele tiden er en betydelig fortetting, hvor behovet for grønne fellesområder er økende, så er dette et viktig sak, sier Elisabeth Fougner.

Prosjektet med vanningspunkt er kostnadsberegnet til nærmere 1 million kroner. Deler av prosjektet uten vanningspunkt er kostnadsberegnet til noe over 500 000 kroner.

Se bildet større

FELLES LEK: Det går an når ugresset er slått, men dette vil bli en ettertraktet lekeplass om midlene blir bevilget. Foto: Vidar Bakken

Her er forslag til utforming av lekeplassen som følger søknaden til Bydel Ullern:

Lekeplassen vil beholdes som en grønn plass, der turveiens trase forblir uendret. Denne skal i fremtiden kunne opparbeides uten at tiltakene som gjøres på tomten nå, skal komme i konflikt med en opparbeidelse. Derfor er alle elementer plassert i avstand og tilpasset turveien.

Ideen til lekeplassen er å beholde den som en grønn gressplen med karakter av naturlekeplass. Lekeelementene blir fristilte elementer i det grønne. De har alle derfor organiske former og føyer seg for stien.
Alle lekeelementene holdes lave, slik at det ikke utløses noe sikkerhetskrav til drift av lekeplassen. Alle elementer vil være under 0,6m høyde.

Basketbane og skøytebane
Dette blir lekeplassens største element. Den er utformet som en oval, og har to basketkuver på langsiden. Elementet basketbane er valgt for å gi de større barna et leketilbud og gjøre lekeplassen attraktiv for flere alderstrinn.
På vinterstid er det ønskelig at banen skal kunne sprøytes, slik at den kan fungere som skøytebane. Dette er avklart med Vann- og avløpsetaten. Gråbrødreveien vel har fått tillatelse til å benytte kum langs Gråbrødreveien.

Terrengløype
Det etableres to gressvoller som blir en del av en terrengløype for de større barna. Gressvollene vil samtidig virke besyttende mot veien. De er plasser i høyde med sandkassen, slik at de minste har en ekstra buffer.

Balansebane
Balansebanenen er et tilbud til de mellomstore barna. Denne ønsket utført i rullestein av ulike størrelser. Det vil også plasseres noen balansesteiner i sandkassen for de minste.

Sandkasse
Det legges til rette for en stor sandkasse, som kan romme mange barn. Den vil ha en organisk form, og tilpasses terrenget. Som nevnt over vil det være ønskelig å plassere noen balansesteiner, slik at de minske barna kan bruke disse i leken med sand.

Pilhytte
Dette er en hytte flettet av levende pilegrener. Den vil vokse seg grønn og lage et spennende lekerom for barna.

Grillplass
For vel og nabolag er det ønskelig med en felles grillplass, som kan benyttes av alle. Det vil være et steinsatt område hvor det kan grilles.

Beplantning
Det er tenkt å beplante med busker og trær som gir frukt og bær. Dette vil stimulere til smaksopplevelser og energipåfyll i sesongen.

Benker
Bymiljøetaten har på telefon opplyst at bydelen kan søke om benker til lekeplassen. Denne fristen er i begynnelsen av april 2017, så det spørs kanskje om det er mulig å rekke dette, men Bymiljøetaten er svært positive til tiltaket. Vi håper bydelen har mulighet for å søke om benker til plassen.

Les også:

Naboklager på uling fra Nye Hovseterhjemmet

Føler seg lurt av Forsvarsbygg

Nå overvåkes søppelkassen din

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse