Går imot dyr sykkelvei

PÅ BEFARING: Pia Farstad von Hall (lys jakke) og Camilla Wilhelmsen (mørk jakke/rød overdel) går imot planene om sykkelvei i denne delen av Sørkedalsveien etter befaringen. Foto: Vidar Bakken

Frp og Høyre går imot forslaget å legge sykkelvei mellom Røa kirke og Peder Ankers plass. Plan- og bygningsetaten som anbefaler forslaget, sier samtidig at "en god del transport- og treningssyklister vil nok fremdeles velge å sykle i veibanen."

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.05.2016 kl 17:50

Akersposten
Akersposten Media

RØA: – Saken som skulle vært behandlet i byutviklingskomiteen (BUK) er foreløpig utsatt. Høyre kommer til å si nei til forslaget til løsning som byrådet har fremmet.

– Det blir for store inngrep som berører for mange mennesker, i forhold til hva man vinner ved å anlegge sykkelveien, sier Høyres fraksjonsleder i komiteen, Pia Farstad von Hall.

Eiendommer

Den planlagte sykkelveien vil føre til ekspropriasjon og berøre 38 eiendommer. Til sammen vil det bety 22 avkjørsler ut i sykkelveien.

Les også: Sykkelvei vil kutte i 38 eiendommer

– Det koster også mye, og mange folks hjem og hager blir berørt. Høyre støtter ekspropriasjon når det er strengt nødvendig. Det kan vi ikke se at det er her. Her finnes også alternativer. Det har MDGs representant i bydelsutvalget vist gjennom en artikkel på Akersposten.no.

Les også: Hvorfor kaste bort flere hundre millioner?

Velger veibanen uansett

– Forslaget som er lagt frem, er i tillegg gjort på for tynt grunnlag. Vi har ikke sett noen statistikk på hvor mange syklister det er snakk om på denne strekningen. Vi mener trygge sykkelveier er viktig, men ser også at i Hovseterdalen/Mærradalen kan syklister og gående dele turveien gjennom å ta hensyn til hverandre. Plan- og bygningsetaten skriver også i sin redegjørelse etter spørsmål fra meg til BUK, at mange transport- og treningssyklister uansett vil bruke veibanen, sier von Hall.

Trygg løsning

Se bildet større

VIL HA SYKKELVEI: Byutviklingsbyråd Hanne E. Marcussen (MDG) fremmer forslaget om sykkelvei. Foto: Vidar Bakken

PBE skriver i sin redegjørelse blant annet: "Foreslått løsning er vurdert som en trygg løsning for syklister. En løsning uten avkjørsler ville selvfølgelig vært det beste, og sykkelfelt hadde vært et godt alternativ om det hadde vært plass og om det ikke hadde vært for konflikter med kulturminner. En gang- og sykkelvei langs østsiden av Sørkedalsveien vil gi en betydelig forbedring i trafikksikkerhet sammenlignet med dagens tilrettelegging. Spesielt for skolebarn vil det gi en betydelig forbedret situasjon. En god del transport- og treningssyklister vil nok fremdeles velge å sykle i veibanen. Gang- og sykkelvei er vurdert som den beste løsning i denne gaten, forholdene tatt i betraktning."

Camilla Wilhelmsen (Frp) har varslet at Frp vil fremme et forslag i bystyret hvor bystyret ber byrådet utrede sykkeltrasé i Mærradalen i tilknytning til turveien, samt ber byrådet sørge for at fortau i Sørkedalsveien mellom Røa kirke og Peder Ankers plass rustes opp.

Ønsker du å motta Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost? Meld deg på her!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse