Går for 10 etasjer og lokk på Slemdal

STØRSTE UTNYTTELSE: 10 etasjer med lokk over T-banen (mørkest område). Videre 4-7 etasjer og med inntil 4 etasjer i den ytterste delen av området (lyseste område). Skisse: Plan- og bygningsetaten

Nå kommer områdereguleringen for Slemdal. I planprogrammet legger Plan- og bygningsetaten opp til 10 etasjer sentralt på Slemdal og blokkutvikling i småhusområdet. 29. januar er det informasjonsmøte.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.01.2018 kl 09:51

Akersposten
Akersposten Media

SLEMDAL: Plan- og bygningsetaten presenterer to alternativer for bymessig fortetting på Slemdal. Etaten skiver at det største alternativet legges til grunn i varselet om planoppstart. Samtidig har flere store utbyggere planer klare for utbygging.

Les også:

Planlegger 280 boliger og lokk over T-banen på Slemdal

Planlegger 132 leiligheter ved Slemdal t-banestasjon

10 etasjer og lokk

Det innebærer at området rundt stasjonen (se skisse) får høyeste utnyttelsesgrad med høyhus på 7 – 10 etasjer (Det mørkeste området). Utenfor dette bebyggelse på 4 – 7 etasjer og deretter tett og lav bebyggelse orientert mot gatene med inntil 4 etasjer. I dette alternativet er det lokk over nedsenket T-banelinje og ulike løsninger for veiføring gjennom krysset skal vurderes. I dette ligger også en torgløsning.

7 etasjer og bro

I det andre alternativet er store deler av småhusbebyggelsen spart.
Ny struktur med middels utnyttelsesgrad og høyder på inntil 7 etasjer i det mørkeste området. Bebyggelse med lavere utnyttelsesgrad og høyder på 4-6 etasjer i det lyseste området. Her er det tegnet inn bro over nedsenket T-banelinje og ulike løsninger for veiføring gjennom krysset. Møteplass er utformet som allmenning/strøksgate og ny T-banestasjon plasseres innenfor området.

Følg saken hos Plan- og bygningsetaten

Saken fortsetter under bildet

Se bildet større

MINDRE UTNYTTELSE: I dette alternativet legges det opp til inntil 7 etasjer rundt stasjonsområdet (mørkest område) og 4-6 etasjer (lysere område). Skisse: Plan- og bygningsetaten

Aldri høyhus

- Jeg er overrasket over at Plan- og bygningsetaten legger opp til så høy utnyttelse på Slemdal, men det er i tråd med det nåværende byrådets ønsker for utvikling av småhusområdene. Selv om det forrige byrådet definerte Slemdal som prioritert stasjonsnært område, har det aldri vært intensjonen med høyhus og blokker ut i småhusområdet. Vi ønsker en utvikling rundt selve krysset på Slemdal, sier Pia Farstad von Hall, Høyres fraksjonsleder i Byutviklingskomiteen.

Spiser av småhusområdene

Hun mener det er bedre å ta utgangspunkt i alternativ 1, som fokuserer på området rundt krysset.

- Det er også behov for og viktig å få ryddet opp i trafikkforholdene på Slemdal. Det kan blant annet innebære at T-banen blir senket. Samtidig må vi være bevisst på at Slemdal skole trenger større utearealer når planene legges.

Dagens byråd mener at utviklingen av Slemdal er forankret i Kommuneplan 2015 som Høyre/Venstre/KrF-byrådet fremmet?

- Det var aldri meningen å spise av småhusområdene. Det er noe byrådet legger opp til flere steder. Slemdal er preget av småhus og er ikke noe blokkområde. Det er ikke noe belegg i Kommuneplanen for å gjøre om dette småhusområdet til et område preget av høyhus med opptil 10 etasjer, sier Farstad von Hall.

Infomøte

Mandag 29. januar 2018 blir det holdt åpent informasjonsmøte om oppstart av arbeidet med en områderegulering for Slemdal og offentlig ettersyn av forslaget til planprogram.
Planene er på høring frem til 19. februar 2018.
Møtet starter klokken 18.00 i klubblokalene til Heming IL på Hemingbanen, Gulleråsveien 5.

Les også:

- Jeg kommer aldri til å selge

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse