Fylkesmannen ga boligeier medhold

Ble først nektet å bygge i egen hage

HADDE RETT: Camilla Wilhelmsen og Berit Jensen Riis støttet boligeiers rett til å bygge på tomten i bakgrunnen. Foto: Vidar Bakken

Boligeier ville bygge to eneboliger i hagen og alt så ut til å gå rette veien, før Plan- og bygningsetaten plutselig snudde.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.01.2018 kl 10:00

Akersposten
Akersposten Media

SOLLERUD: Bystyrets Camilla Wilhelmsen (Frp) og Berit Jensen Riis (Frp) i bydelsutvalget stilte seg helt uforstående til Plan- og bygningsetaten avgjørelse i en byggesak ifjor, som gjaldt søknad om bygging av to eneboliger i Brønnveien på Sollerud.

Først ja - så avslag

Først fikk søker beskjed av Plan- og bygningsetaten at søknad om bygging av to boliger skulle behandles under småhusplanen. Etter lang tids prosjektering fikk søker avslag av etaten og at det nå måtte søkes om dispensasjon fra kommuneplanen, selv om det ikke var noen form for områderegulering knyttet til denne. Det ble ikke innvilget dispensasjon av etaten og byrådet og flertallet i byutviklingskomiteen sluttet seg til PBEs vurdering. Søkers klagesak på vedtaket ble i siste instans sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse.

Uakseptabelt

– Det er helt uakseptabelt. PBE begrunner avslaget med at området kanskje skal transformeres en gang i fremtiden, blant annet med henvisning til Kommuneplanens fortettingsstrategi i et område med 550 meters gangavstand fra Lysaker stasjon. Etaten mener altså at søker må vente til det blir vedtatt en områderegulering en gang i fremtiden. Dette har altså byrådspartiene sluttet seg til. Det til tross for at hva områdeplanen vil inneholde, og når den vil komme er høyst usikkert, sa nestleder i byutviklingskomiteen Camilla Wilhelmsen (FrP) til Akersposten i august i fjor.

Les saken her: Nektes bygging av eneboliger

Ingen hjemmel i Kommuneplanen

Fylkesmannen ga Wilhelmsen rett med sin avgjørelse i klagesaken. Fylkesmannen har kommet frem til en annen konklusjon enn PBE og skriver blant annet at: Fylkesmannen har kommet til at kommunen ikke har hjemmel i kommuneplanen til å avslå søknaden.

Se hele Fylkesmannens avgjørelse i dokument på Saksinnsyn hos PBE

- Jeg er glad for at Fylkesmannen har opphevet byutviklingskomiteens flertallsvedtak. Eier av Brønnveien 5c ønsker å bygge to eneboliger i samsvar med den reguleringsplanen som gjelder for området. Da er det etter vårt syn både rett og rimelig at eier skal få tillatelse til dette. Jeg oppfordrer plan- og bygningsetaten til nå å godkjenne dette tiltaket snarest, sier Wilhelmsen.

Les også:

«Skal Lysakerbyen bli det nye Galleri Oslo?»

Slik blir fremtidens Lysaker

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse