Frykter for seniorsenterets fremtid

TRIVES: Verena Dehli og Ellen Winther sammen med brukere og ansatte ved Vinderen seniorsenter. Dehli nummer tre fra venstre og Winther nummer fem fra venstre. Foto: Vidar Bakken

Det har vakt reaksjoner blant brukere og frivillige på Vinderen Seniorsenter, etter at Bydelsdirektøren i Bydel Vestre Aker har varslet oppsigelse av kontrakten med Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.02.2018 kl 12:19

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

STÅR SAMMEN: Verena Dehli og Ellen Winther foran "aktivitetstavlen" er redd for Vinderen seniorsenters fremtid. Foto: Vidar Bakken

VINDEREN: Bydelen vil overta driften selv og saken skal behandles i bydelsutvalget. I begrunnelsen heter det blant annet at bydelen ved å drifte både Vinderen og Røa seniorsenter, vil skape et mer helhetlig tilbud for de eldre.

OBS: Like før dette publiseres får Akersposten opplyst at forslaget som skulle behandles i bydelsutvalget blir utsatt. Intervjuene under er gjort før dette er opplyst, men problemstillingen er fortsatt den samme.

Brukerne ikke hørt

- Dette er et veldrevet seniorsenter med fornøyde brukere, frivillige og ansatte. Vi stiller spørsmål ved begrunnelsen for å si opp kontrakten og vi er svært kritisk til saksbehandlingen av en så viktig sak. Vi mener at brukerne burde blitt hørt i denne saken. I stedet kom forslaget helt overraskende på oss alle. I tillegg ser vi at saken heller ikke er politisk behandlet i helse- og sosialkomiteen før den er fremmet for bydelsutvalget, sier frivillig og leder av brukerrådet ved Vinderen Seniorsenter, Verena Dehli.

Dehli har tidligere også vært daglig leder av seniorsenteret og kjenner dermed virksomheten godt.

- Måten dette er håndtert på stemmer dårlig med det som står i bydelens Strategiske plan 2018, hvor sentrale temaer er respekt, samarbeid, redelighet, engasjement og brukerorientering, sier Dehli.

Villig til å samarbeide

Ellen Winther er også bruker og frivillig medarbeider, og har påtatt seg flere ulike oppgaver, både administrativt og som leder av aktiviteter ved seniorsentret.

- Som Verena sier, det er mange fine ord som ikke blir fulgt opp. Jeg reagerer også på begrunnelsen for å si opp kontrakten med Nasjonalforeningen. Det er blant annet snakk om å skape et mer helhetlig tilbud for de eldre. Det må da kunne gjøres uten å gå til det skritt å si opp kontrakten, med den utrygghet det skaper.

- Alle som er engasjert i Vinderen Seniorsenter er samarbeidsvillige og villig til å være med å samordne og skape tilbud som ivaretar et helhetlig tilbud. Når vi leser begrunnelsen for overtakelsen, virker det også som om vårt seniorsenter er dårligere drevet enn Røa seniorsenter. Vi føler at det indirekte blir rettet kritikk mot oss, at vi ikke er bra nok. Jeg savner en begrunnelse for det. Vi føler oss overkjørt, når vi vet at vi har et seniorsenter som er støttet av hele nærmiljøet, sier Winther.

- Dette er fremmet som et hastevedtak, men hva er det som haster når vi har det så bra. Vi får mye ros og det er stor aktivitet her. Brukerne føler seg trygge med de frivillige og ansatte her. Hvorfor ikke snakke med oss først? Vi er som Ellen sier samarbeidsvillige og ikke imot endringer, sier Dehli.

Innsikt i eldres behov

Under Åpen halvtime i bydelsutvalgets møte førstkommende torsdag, er det ventet innspill til forslaget fra bydelsdirektøren.

Bydelsdirektør Elisabeth Vennevold forsikrer om at Vinderen seniorsenter vil fortsette som eget seniorsenter, selv om bydelen skulle overta driften.

- Å overta driften av Vinderen seniorsenter er en del av en prosess hvor vi ønsker å oppnå en felles forståelse av hva vi kan tilby våre eldre i fremtiden. I dette ligger også å ivareta dem som ikke bruker seniorsentrene i dag. I prosjektet «Fremtidens helsefremmende møteplasser for 60+», hvor Bydel Vestre Aker deltok sammen med tre andre bydeler, fikk vi stor innsikt i behovet til dem som bruker seniorsentre, til dem som ikke bruker seniorsentre og behov for dem som eventuelt vil bruke seniorsentre i fremtiden.

Les også: Vi​ ​vil​ ​at​ ​du​ ​skal​ ​bo​ ​lengst​ ​mulig​ ​hjemme

Sprik mellom dagens brukere og fremtidens brukere

- Det er ulike årsaker til at flere ikke bruker seniorsentrene, men funnene viser at det er behov for å fornye dagens seniorsentre med blant andre nye forebyggende tiltak. Det kan bydelen gjøre best ved å samordne driften mellom våre to seniorsentre. Det er blant annet gjennom dette vi snakker om en helhetlig eldrepolitikk, sier Vennevold.

For å treffe seniorer som ikke benytter seniorsentre hadde bydelen et prosjekt på Røa senter med tittel «Helsefremmende møteplasser 60+», med visjonen at flest mulig skal kunne bo lengst mulig hjemme gjennom å legge til rette for at det skal gå.

- Det var veldig vellykket og vi kom i kontakt med mange som ikke er brukere av seniorsentrene, samtidig som vi kom i kontakt med familie, barn og barnebarn som ble informert om bydelens tilbud. Samtidig fikk vi også informasjon om eldres behov for å oppnå en trygg og frisk alderdom. Mye av dette har med seniorsentrenes virksomhet å gjøre og med to seniorsentre sett under ett får vi til mye mer, særlig med tanke på hvilke forventninger unge pensjonister eller de som er pensjonister om noen år har til et seniorsenter. Det er stort sprik mellom behovet for dagens brukere og fremtidens brukere, sier Vennevold.

«Helsefremmende møteplasser 60+" skal videreføres

- Prosjektet på Røa senter var så vellykket at i april vil prosjektet bli «puttet» inn i en bil og bli et ambulerende torg rundt i bydelen for å treffe mange av dem som ikke er på seniorsentrene. Vi ønsker i større grad å involvere disse, sier Vennevold.

Les også: – Vi ønsker å gi folk et lite spark bak

Utsatt

Leder av bydelsutvaget Lars Asbjørn Hanssen (H) opplyser i dag at saken som skulle behandles i bydelsutvalget i morgen, torsdag 8. februar, er trukket og dermed utsatt.

- Den er utsatt på grunn av at saken skal opplyses bedre, sier Hanssen

Les også:

Slik skal Ullern-seniorer få mer lyst på livet

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse