ANNONSE
Annonse

Frp «slår ring» om Slemdal

VIL BEGRENSE: Camilla Wilhelmsen foreslår for bystyret å begrense området for planprogrammet, som hun mener er alt for omfattende.

Nestleder i byutviklingskomiteen, Camilla Wilhelmsen (Frp), mener det bærer galt av sted når utbyggere allerede nå begynner å kjøpe opp tomter i småhusområdet på Slemdal. Nå fremmer hun nytt forslag til bystyret.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.01.2018 kl 12:02

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SLEMDAL: Mange har allerede reagert på hvor omfattende planprogrammet som Plan- og bygningsetaten har foreslått, er for Slemdal.

Les om planprogrammet: Går for 10 etasjer og lokk på Slemdal

Truer et veletablert småhusområde

Frp mener at bystyret så raskt som mulig må vedta en klar begrensning for hvilke deler av Slemdal som skal omfattes av planprogrammet før lokalsamfunnet forvitrer.

– Det er viktig å få en klar avgrensing av området på Slemdal som skal legges ut til fortetting. I Plan- og bygningsetatens forslag til planprogram for Slemdal omfatter området som er lagt til grunn et stort og veletablert småhusområde. Dette forslaget åpner opp for at enda flere utbyggere starter oppkjøp av boliger og tomter i området og som mange vet, det er starten på å ødelegge et lokalsamfunn. Derfor har jeg fremmet et hastevedtak overfor bystyret, for å få vedtatt en strammere avgrensing av området som skal omfattes av planprogrammet, sier Camilla Wilhelmsen (Frp).

Les også: Planlegger 280 boliger og lokk over t-banen på Slemdal

Bystyret må ta ansvar

Mandag 29. januar blir det holdt åpent informasjonsmøte om oppstart av arbeidet med en områderegulering for Slemdal og offentlig ettersyn av forslaget til planprogram. Det skjer i Hemings klubbhus, klokken 18.00.

– Det er her snakk om et småhusområde som er ferdig utviklet med etablerte bomiljøer. Nå er det flere som frykter for fremtiden etter å ha sett resultatet av planforslaget. Vi vil ha en avgrensing til selve sentrumsområdet. Nå må bystyret ta ansvar, og samtidig er det viktig at de som står i fare for å bli berørt av en ny områdereguelring, møter opp på informasjonsmøtet og forteller hva de mener om forslaget, sier Wilhelmsen.

Les også: Planlegger 132 leiligheter ved Slemdal t-banestasjon

Camilla Wilhelmsen har fremmet følgende bakgrunn og forslag for bystyret:

Bakgrunn:
Plan- og bygningsetaten har lagt ut til høring forslag til planprogram for Slemdal. Forslaget angir to overlappende planområder, hvor det største området legges til grunn i varsel om planoppstart. Slemdal er i hovedsak et ferdigutviklet småhusområde og hagene gir et særlig sammenhengende grøntpreg med store trær. Det er behov for å finne en planfri løsning der vei og T-bane krysses og en bedre utnyttelse av senterområdet.

Slemdal er i kommuneplan 2015 definert som prioritert stasjonsnært område med en områdeutnyttelse på 100 prosent. Områdeutnyttelsen i det området som etaten har avgrenset i planprogrammet, anslås til 20 prosent. En områdeutnyttelse på 100 prosent innenfor denne planavgrensningen vil dermed si at et helt nærmiljø vil endre karakter.

Selv om Slemdal var angitt som prioritert stasjonsnært område, så kan ikke jeg se at området var avgrenset i kart i kommuneplanen 2015. Det å skulle foreta en så arealmessig omfattende avgrensning for et område som stort sett består av småhus, betyr i realiteten en transformasjon vi aldri før har sett i Oslo. En slik beslutning burde i så fall ha blitt fattet av bystyret.

Det er delegert til byrådet å fastsette planprogram, og dette er videredelegert plan- og bygningsetaten. I denne saken er det ventet at forslaget kommer til politisk behandling i 2. kvartal 2020. Dette er et langt tidsperspektiv, og Slemdal ligger i et av Oslos mest kostbare villaområder hvor utbyggere kan tjene store penger på å kjøpe opp tomter som kan få en høyere utnyttelse. Det er derfor en fare for at gode boligområder blir dårlige ved at utbyggere kjøper opp bolig etter bolig for å sikre seg volum. Dette betyr at når noen år er gått, kan vi risikere at et godt lokalsamfunn forvitres, og at toget er kjørt før bystyret kommer på banen og kan endre på den områdemessige avgrensningen som er foretatt av etaten. Det er bedre å sette foten ned nå, slik at plan- og bygningsetaten kan jobbe med planer som ikke ødelegger småhusområdene.

Camilla Wilhelmsen (FrP) fremmer følgende forslag:
Bystyret ber byrådet sørge for at planområdet i områdereguleringen for Slemdal avgrenses til Slemdalkrysset og senterområdet.

Les også: Gjør alt for å få Slemdal skole ferdig

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse