Fortetting, skattelette, eldreomsorg og sykehjem

– Kom og still politikerne spørsmål! Oppfordringen kommer fra kulturleder Carina Dybdahl på Ullern kultursenter og Haakon Børde, som skal være debattleder onsdag 7. juni klokken 12.00. Foto: Bjørg Duve

– Hvordan stiller partiene seg til fortetting eller eplehager? Hva med omsorg for eldre og skattelette? Fikk Ullern det sykehjemmet som er mest relevant for bydelen?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.06.2017 kl 09:31

Akersposten
Akersposten Media

LILLEAKER: Det er Haakon Børde som stiller disse spørsmålene, og det blir sikkert flere til på onsdag 7. juni klokken 12.00, når det er valgdebatt på Ullern kultursenter på Lilleaker.

– Hva sier partiprogrammene om saker som angår hver og en av oss, fortsetter Haakon Børde. NRK-veteranen skal være debattleder under valgmøtet 7. juni, som trolig kommer til å vare mer enn den tradisjonelle timen som er avsatt til onsdagsmøtene.

Følgende partier stiller på møtet: Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. Det er lokalpolitikere som skal svare.

Stortingsvalg

– Det er stortingsvalg i september, ikke kommunevalg. Men politikerne som skal svare onsdag, er lokale. Er det et problem?

– Ikke i det hele tatt. Hver av de åtte politikerne får to minutter på seg til innledningsvis å fortelle tilhørerne hvorfor akkurat deres parti er relevant for velgerne ved dette valget.

– Mange sier at de ikke er interessert i politikk. Tror du folk vil komme?

– Noen sier så, men spør du om de er interessert i konkrete saker, så er de interessert. Politikk dreier seg egentlig bare om hvordan vi organiserer samfunnet rundt oss – det vil si folks hverdagsliv. Folk er stort sett interessert i hva som skjer i samfunnet – både det store nasjonale og på det lille og nære planet.

Første gang

– Det er første gang Ullern kultursenter inviterer til politisk valgmøte. Hvorfor gjør dere det?

– Politiske partier har tatt kontakt flere ganger fordi de gjerne vil snakke til denne målgruppen – de over 60 år. Vi fant ut at et valgmøte, hvor partier kan få fram sine synspunkter, var en god måte å slippe politikerne til på, sier kulturleder Carina Dybdahl. Hun legger til at blant de politikerne som har takket ja til å svare velgerne onsdag, er leder for bydelsutvalget i Ullern, Carl Oscar Pedersen (H).

De andre som har bekreftet at de stiller på møtet, er Bente Christensen fra Ap, Margaret Eide Hillestad fra Sp, Johan Hertzberg fra Frp, Tom Rellsve fra SV, Knut Normann Egeland fra KrF og Janne Schønheyder fra MDG, sier Dybdahl. Hun legger til at det selvsagt er gratis inngang på valgmøtet.

Forhåndsstemme

Tirsdag 22. august kan folk forhåndsstemme på Ullern kultursenter.

– Er ikke 7. juni vel tidlig å arrangere et valgmøte?

– Både ja og nei. For at vi skal klare å få et slikt møte inn i programmet, måtte det bli før sommeren. Våre onsdagsforedrag begynner først 30. august – altså etter at velgerne kan forhåndsstemme her på Ullern kultursenter.

Valgmøtet måtte arrangeres før stemmelokalet åpnet sine dører på kultursenteret.

– Kort tid etter stortingsvalget 11. september kommer NRK-veteran og valganalytiker Geir Helljesen og skal snakke om valgresultatet og hvordan en kan tenke seg konsekvensene av det valget folket gjorde. Det blir onsdag 27. september klokken 12.00.

– Vi håper at folk i Vestre Aker også finner veien til møtet. De er invitert, sier Carina Dybdahl, som ser fram til møtet.

– Det er en engasjert gjeng som pleier å komme på møtene våre.

Jordskjelv

– Tror du årets stortingsvalg kan føre til et politisk jordskjelv?

– Det er vanskelig å si, sier Haakon Børde, tenker seg om og legger til: – Det kan jo faktisk skje at det neste Stortinget bare består av fire partier. Det blir litt av en skrell.

– Hva ser du for deg?

– Det er egentlig små forskjeller på partiene i Norge. Flere sliter nå med sperregrensen på fire prosent. De står i fare for å falle ut av nasjonalforsamlingen.

Ett av de partiene er Venstre, Norges eldste parti. Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartier De Grønne og Kristelig Folkeparti kan lide samme skjebne, viser flere meningsmålinger denne våren.

– Da sitter vi trolig igjen med fire partier – Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

På onsdagens valgmøte vil Børde gi partiene to minutters innledning, og de vil selvsagt også få korte avslutningsreplikker. Han blir en streng møteleder og står klar med stoppeklokke.

– Jeg vet vi har mange engasjerte mennesker i disse bydelene, og jeg håper de kommer og stiller spørsmål til politikerne. Det må være korte spørsmål, ikke politiske utlegginger, fra salen. Vi gir de inviterte gjestene knapp tid. Spørsmålene fra publikum må være knappe og konsise. Da kan flest mulig få svar på det de ønsker, sier Haakon Børde.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse