– Fortetting på Ullern er å gå ville veier

Arbeiderpartiets Bente Christensen, Høyres Carl Oscar Pedersen (i midten) og Fremskrittspartiets Johan Hertzberg. Foto: Bjørg Duve

Eiendomsskatt, fortetting, sikkerhet og forskjeller. Valgkampen er godt i gang på Lilleaker.

Tekst:

Publisert:

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

(Fra v.) Miljøpartiets De Grønnes Janne Schønheyder, Venstres Margrethe Geelmuyden, Sosialistisk Venstrepartis Tom Rellsve og Kristelig folkepartis Knut Normann Egeland.

Se bildet større

– Demokrati foran pengemakt, sa Senterpartiets Margaret Eide Hillestad på valgmøtet på Ullern kultursenter onsdag.

Bjørg Duve på Ullern kultursenter har skrevet dette sammendraget fra valgdebatten på Ullern kultursenter onsdag:

LILLEAKER: Det kommende valget til høsten står mellom å beholde høyresiden i førersetet, eller om venstresiden skal overta regjeringsmakten. Hvilke partier som finner sammen etter at resultatet er kjent, er derfor usikkert. Venstre og Kristelig folkeparti kan bli vippepartier.

– Demokrati foran pengemakt, sa Senterpartiets Margaret Eide Hillestad på valgmøtet på Ullern kultursenter onsdag. Partiet har overtatt rollen som det fremste opposisjonspartiet og ligger på målingene nå an til å gjøre et godt valg i september.

– Venstre er et borgerlig parti, slo partiets representant, Margrethe Geelmuyden, fast. – Partiet har bundet seg til masten. Velgerne skal ikke være i tvil om hvilken side partiet står på.

– Dannelse og utdannelse er de viktigste ressursene for et trygt og godt samfunn, sa hun.

Når det gjelder Kristelig Folkeparti, som også er et borgerlig parti, vil de ha makt i sentrum. Etter valgresultatet er kjent, får en svar på hvilken statsminister som får dette partiets støtte. Begge partiene kjemper for fortsatt plass på stortinget.

Levende lokalsamfunn

– Demokrati som styringsform er krevende. Folk må ta aktivt del, sa Senterpartiets Margaret Eide Hillestad. Hun var ikke i tvil om at levende lokalsamfunn er med på å gi innbyggerne trygghet.

Enkelte ting tyder på at styrking av lokalsamfunn og mindre overstyring fra regjeringen, kan bli utslagsgivende for hvilken stemmeseddel velgerne legger i urnen.

– Høyre og Fremskrittspartiet i regjering vil si at trygghet prioriteres, sa bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen. – Høyre har alltid vært et forsvars- og trygghetsparti, og på vegne av partiet sa han et klart nei til fast bevæpning av politiet.

KrFs mann, Knut Normann Egeland, var også sterkt opptatt av nasjonal sikkerhet.

– KrF er tungen på vektskålen for de verdier vi her i landet står for. Menneskeverdet står i sentrum.

Ta vare på framtida

– Målet for Miljøpartiet De Grønne er å ta vare på framtida, sa Janne Schønheyder. – Vi har fått bedre luft i Oslo, som nå er valgt til Europas miljøhovedstad.

– Det er 16 prosent flere som nå bruker sykler, fortsatte Schønheyder og la til at det må bygges tettere langs offentlig transportårer.

Nei til store forskjeller

Arbeiderpartiet sier helt klart nei til store forskjeller. Alle skal med, er partiets parole.

– Vi kan ikke skyte oss til trygghet. Vi må satse på minst mulig forskjeller, sa Arbeiderpartiets Bente Christensen. – Store forskjeller gir et utrygt samfunn. For å skape trygghet må vi satse på forebygging.

Sosialistisk Venstrepartis mann, Tom Rellsve, la vekt på at vi ikke må skape et samfunn der folk faller utenfor.

– Vi må unngå store ulikheter, sa Rellsve og pekte på at Europa, inkludert Norge, kommer til å oppleve folkevandringer av en helt annen dimensjon enn til nå.

– Det vi til nå har opplevd, er bare blåbær, sa Tom Rellsve.

Nei til fortetting og eiendomsskatt

– Fortetting på Ullern er å gå ville veier, sa Fremskrittspartiets Johan Hertzberg. – Vi må ha grønne områder.

Hertzberg var sterkt opptatt av at private og det offentlige må behandles likt – ikke minst når det gjelder sykehjem og barnehager.

– Stem på oss, så vil eiendomsskatten bli fjernet fra høsten av, lovet panelets yngste deltager, Johan Hertzberg.

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse