Første tiltak i den farlige skolegården på Smestad skole

IKKE TRYGT: Med skoleaktiviteter på begge sider av Priorveien må elevene bevege seg i et komplisert trafikkbilde. Foto: Vidar Bakken

Priorveien er i praksis en del av skolegården med stor trafikk i rushtiden. Snart kommer de første tiltakene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.01.2018 kl 13:28

Akersposten
Akersposten Media

SMESTAD: Allerede i juli 2017 vedtok Byrådsavdeling for miljø og samferdsel med byråd Lan Marie Berg (MDG) at noe måtte gjøres i Priorveien, men det tar tid. Forholdene for elevene har i lang tid vært uakseptable.

Les saken: Tro det eller ei, dette er en skolegård.

Ingenting skjer

James Stove Lorentzen (H) og Eirik Lae Solberg (H) stilte følgende spørsmål til Lan Marie Berg:
Ledelsen og FAU på Smestad skole har lenge vært bekymret for trafikksituasjonen på Smestad skole. Problemene er forsøkt tatt opp med flere etater ved flere anledninger, men ingenting skjer. FAU har i samarbeid med skolens ledelse skissert to løsninger og etter hva jeg forstår støtter et enstemmig BU FAU og skolen i arbeidet for nye og bedre løsninger. For å få til en løsning trengs en dialog og et samarbeid mellom Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Bymiljøetaten. Så langt har initiativtagerne ikke kommet noen vei med sine forslag. Jeg vil be byråden ta kontakt med skolens ledelse og FAUs leder for å starte en dialog for å løse trafikkproblemene på skolen på en tilfredsstillende måte.

Fartshumper og møte

Lan Marie Berg svarer at hun i juli i fjor vedtok at fartshump dimensjonert for 30 km/t i kombinasjon med innsnevring i Priorveien, skal innføres. Tiltaket er planlagt gjennomført vår/sommer 2018.

Hun er klar over at trafikkproblemene må finne en løsning og svarer:

«Jeg har bedt om at relevante aktører går i dialog for å løse trafikkproblemene på Smestad skole. Problemstillingen vil helt konkret tas opp på møtet i Skoleforum 5.februar 2018, et tverrsektorielt forum der skolesaker som berører flere sektorer diskuteres.»

Les også:

Avslag på søskenprioritering ved barnehageopptak skaper full forvirring

– Skal ikke være skummelt å gå eller sykle til skolen

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse