Fornebubanen ligger 100 år etter planen

Ting tar tid: Mange tror at tanken om en Fornebubane er av ny dato, men det er det som du ser ikke tilfelle. Illustrasjon: Ruter

I 1919 hadde Kristiania og Aker sporveiskomité et forslag klart til Fornebubane, som en avgrening fra Lilleakerbanen. I 2019, hundre år senere, er det lite sannsynlig at man i det hele tatt har startet byggingen av en Fornebubane.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.03.2016 kl 17:06

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

VÆKERØ STASJON: Her vises de planlagte tilgangene til stasjonen på Vækerø.

Se bildet større

VÆKERØ STASJON: Slik vil stasjonen en gang i fremtiden bli. Illustrasjon: Ruter

Se bildet større

SKØYEN STAJON: Planlagte inn/utganger for Skøyen stasjon. Illustrasjon: Ruter

Se bildet større

MAJORSTUA: Tenkt løsning av stasjonsområdet på Majorstua. Illustrasjon Ruter

ULLERN: I 1921 startet det i stedet en bussrute Kristiania-Snarøen. Den samme bussruten betjenes i dag av rute 31, Norges mest trafikkerte bussrute. Konklusjonen er at lite tilsynelatende har skjedd i mellomtiden. Hva er så status i dag?

Bare reguleringsplan

I 2001 ble Oslo og Akershus enige om å bygge en metro fra Fornebu via Lysaker, Vækerø og Skøyen til Majorstuen. Men skjærene eller humpene i banen er fremdeles mange.

Ruters prosjektleder for reguleringsplan Fornebubanen, Øystein Otto Grov, holdt før påske en presentasjon av prosjektet for velforeninger og politikere i Bydel Ullern. Selv om dagens regjering har garantert for halvparten av finansieringen, er det lite framdrift i saken, særlig med hensyn til videre finansiering av dette enorme prosjektet.

– Når finansiering ikke er på plass, så betyr det at vi i dag ikke vet hvem som skal ta regningen. I dag vet vi heller ikke hvem som er byggherre for prosjektet. Ruter jobber kun med reguleringsplan i dag. Det er ikke igangsatt organisasjon for bygging av banen, eller innkjøp av nye vogner, sa Grov.

I tillegg til staten er det Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Oslopakke 3, private grunneiere på Fornebu gjennom utbyggingsavtaler med flere som sammen skal finansiere prosjektet. Det er foreløpig usikkerhet knyttet til i hvilken grad det nye byrådet i Oslo vil prioritere Fornebubanen.

Mange elementer

I Bærum er reguleringsplanen så å si klar. Ruter har levert det meste av reguleringsplanen for banen i desember 2015, og resten kommer i april i år. Andre ting som berører planen er konflikter knyttet til jernbaneverkets planer, Plan- og bygningsetatens områderegulering av Skøyen og hva som reguleres over og rundt stasjonsområdet på Majorstua.

Siden er det en rekke elementer som skal på plass ifølge Ruter. Det første viktige skritt er godkjenning av reguleringsplaner. Så skal det etableres byggeorgansisasjon, som så skal utarbeide forprosjekt og styringsdokumenter. Kostnadsoverslag og forprosjekt skal deretter kvalitetssikres. Hvem skal så betale? Bevilgning og finansiering må avklares.

4 til 5 års byggeperiode

Likevel er det flere ting som må på plass før byggingen kan starte. Byggeplan, anbudsgrunnlag for entreprenør, eiendomserverv, avtale med grunneiere med hensyn til bygging og drift av felles arealer og dertil byggesaksbehandling. Med entreprenør på plass kan byggingen av selve banen starte.

Det antas at byggeperioden vil vare i 4 til 5 år. Da kan vi vel endelig sette oss på metroen til Fornebu. Da har vi glemt at de nye vognene skal prøvedriftes på den nye banen en periode, mens vi fremdeles må ta leddbussen, som totalt utgjør mer enn en kilometer vei med sine 50 avganger til Fornebu i timen.

Under de borgerlige valgløftene i 2013 ble det antydet en byggestart allerede i 2015, da dette skulle skje «raskest mulig». Når vi en gang i fjern fremtid sitter på denne TTT-banen, vet vi at Ting Tar Tid, men er likevel glade for at en moderne bane kan bringe våre gamle ben ut på Fornebulandet, hva vi enn skal der.

Flere nyheter på Akersposten.no:

Høyhus skal femdoble folketallet på sentrale Skøyen
Mener disse husene aldri skulle vært tillatt

Byantikvaren vil sette Kirkenær-huset på Gul liste

– Vips, så var sykkelen borte!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse