ANNONSE
Annonse

Folkemøte/beboermøte om Tingstuveien i dag, tirsdag 27.06

MØTTE BYDELSUTVALGET: Nederst ved bordet: Janne Svegården, Per Øyvind Hansen og Mette Bredengen la frem sitt syn på blant annet trussel om ekspropriering for bydelsutvalget i Bydel Ullern. Foto: Vidar Bakken

Flere sentrale politikere fra stortinget, rådhuset og bydelsutvalg vil stille på beboermøtet i dag.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.06.2017 kl 13:01

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

TINGSTUVEIEN: Selv om byrådsleder Raymond Johansen har sagt at ekspropriasjon i Tingstuveien er helt usannsynlig, er ikke alle like beroliget. Utbyggere har ifølge nabolaget allerede begynt oppkjøp i påvente av omfattende fortetting i området.

Sentrale politikere

Mange i Tingstuveien ble nok beroliget da byrådslederen nærmest garanterte at ekspropriasjon ikke ville bli benyttet for å gjennomføre planene med skole, barnehage, park og ny vei i området. Det er håp om at byrådsleder eller byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen vil stille på dagens folkemøte for å berolige nabolaget og følge opp det som ble sagt i intervjuet med Akersposten. Det kommer flere sentrale politikere fra stortinget, rådhuset og bydelsutvalget til dette møtet.

Oppdatering: Byrådssekretær Anders Røberg-Larsen (AP)fra byrådsavdeling for byutvikling møter på vegne av byrådet.

- Helt usannsynlig at det blir aktuelt med ekspropriasjon

En annen side ved forslaget til områderegulering for Skøyen, er at det er lagt opp til betydelig fortetting i området rundt Tingstuveien. De borgerlige partiene har signalisert at de ønsker at området bevarer sin karakter som småhusområde uten bymessig fortetting. Hva som vil skje i dette småhusområdet med hensyn til fortetting vil være et sentralt tema på folkemøtet.

- På tide at byrådet slutter å skylde på egne etater og politiske motstandere

Var svært opprørt

I siste møte i bydelsutvalget i Bydel Ullern møtte tre representanter fra området og la frem sitt syn på forslaget til områderegulering. Dette møtet var før Raymond Johansen ga sine garantier og kritiserte Plan- og bygningsetaten for håndtering av saken.

- Det var ingen føringer noe sted, verken i Byplangrepet eller i Kommuneplanen, at det skulle komme en områderegulering med så omfattende konsekvenser for beboerne rundt Tingstuveien. Dette kom helt uten varsel og nå opplever vi at Plan- og bygningsetaten heller ikke vil snakke med oss, sa Janne Svegården blant annet, som reagerte på dette sett i lys av at byrådet har lagt stor vekt på medvirkningsprosess i slike saker.

Alle tre var på det tidspunktet svært opprørt over trusselen om ekspropriasjon, båndlegging av eiendommer og fortetting i et småhusområde med en rekke bevaringsverdige bygg.

Leder av Bestum vel, Per Øyvind Hansen, kunne informere om at Tingstuveien er en del av Bestum og aldri hadde vært en del av Skøyen. Han mente at dette ikke var et naturlig fortettingsområde under Skøyen.

I dag vil nabolaget få vite mer om hva som vil skje rundt Tingstuveien, som først og fremst er et møte for beboerne i området.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse