Flere overfall og voldtekt i samme område

Beboerne krever tryggehetstiltak

UTEN LYS: Dette er gangveien til Smestad skole. Det er kun en lampe i hver ende. Fra venstre Anita Jakobsen, Astrid Krohn, Anna Johnsen og Astrid Nøstvik. Foto: Vidar Bakken

Beboerne i Gullkroken har i lengre tid forsøkt å få Oslo kommune i tale for å få bedret forholdene på turstien i området. Nå vil bydelsutvalget at det skal tas affære i saken.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.09.2016 kl 13:31

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

UBRUKBAR: Anita Jakobsen i trappen med feilmonterte skinner. Foto: Vidar Bakken

HOFF: Anna Johnsen ble overfalt med kniv og ranet på den dårlig opplyste gangveien mellom Smestad skole og Gullkroken. Det skjedde en novemberkveld for to år siden.

Knivranet

- Jeg var på vei hjem fra T-banen da noen kom opp bak meg. Det var mørkt, og jeg hadde merket at det var noen som var på den samme gangveien som meg. Plutselig ble jeg prikket på skulderen, og en mann satte en kniv mot meg, forteller Anna Johnsen som var 17 år da hun ble overfalt.

- Jeg ble naturligvis redd. Det var tidlig på kvelden, så jeg håpet noen ville komme inn på gangveien for å hjelpe meg. Jeg forsøkte rolig å snakke med han, før han rev fra meg vesken og stakk av.

Politiet var raskt på stedet, men fant ikke mannen. Den anmeldte saken ble senere henlagt.

Siden har en eldre kvinne i Gullkroken blitt overfalt av en mann som kom fra skogen ved gangveien.

Preget siden ranet

- Jeg synes fortsatt det er ekkelt å gå her og liker fremdeles ikke å gå på steder hvor det er mørkt. I tiden etter, når jeg for eksempel var på besøk hos noen, passet jeg på å gå hjem før det ble mørkt. Jeg turte ikke gå ut i mørket. Noen ganger kom lillebroren min på 16 år og hentet meg, hvis jeg gruet meg for å gå hjem alene. Den hendelsen har preget meg siden, sier Anna Johnsen.

Bedt om hjelp i to år

- Det er fremdeles ekkelt å gå her. I to år har vi forsøkt å få lys på denne gangveien, uten å lykkes. Som du ser er det drøyt 100 meter mellom lysstolpene som står i hver ende av gangveien, som også er skjult bak trærne. Den blir veldig mye brukt av beboerne i området og er i tillegg skolevei for mange barn. De passerer her når det er mørkt til og fra skolens ulike aktiviteter. Vi har forsøkt å finne ut hvem som har ansvaret for denne gangveien i Oslo kommune, men det har vi ikke fått noe svar på, sier styreleder i sameiet Gullkroken 9, Astrid Krohn.

Akersposten møtte også styrelederne i Gullkroken 5 og 7, Anita Jakobsen og Astrid Nøstvik på den omtalte gangveien.

- Det vi trenger her er to lysstolper på denne strekningen. Lys gir trygghet. Nå er det mange eldre og yngre som er redde for å benytte gangveien og nå blir det tidligere mørkt for hver dag som går, sier Jakobsen.

- I tillegg gror det igjen rundt lysene. Det hadde også hjulpet litt om noen kunne beskjære de store trærne som dekker for lyset, sier Nøstvik.

- Hvis jeg blir kjørt til gangveien der den starter ved skolen og det er mørkt, ber jeg sjåføren om å belyse gangveien til jeg kommer frem til andre siden. Tar jeg T-banen, kjører jeg til en parkeringsplass ved banen når det blir mørkt, sier Krohn.

Overfallsvoldtekt utløste ny bønn om hjelp

Mens beboerne forsøkte å få en dialog med kommunen, ble en kvinne utsatt for overfallsvoldtekt i nærområdet ved Nedre Silkestrå. Det skjedde i sommer.

- Det fikk oss til å henvende oss til bydelsutvalget i Bydel Ullern, hvor vi har bedt om hjelp. Vi kan ikke leve med denne utryggheten i nærområdet. Vi ber bydelsutvalget om å finne ut hvem som har ansvaret for gangveien og at de ansvarlige sørger for belysning av den mørklagte delen, sier Krohn.

Styrelederne har også bedt om at det tidligere gjerdet mot skogen blir satt opp igjen, samt at innerste del av Gullkroken og gangveien blir måket og strødd.

- Med skog og vegetasjon helt inntil gangveien, føles det som om noen når som helst kan sitte gjemt og komme styrtende på deg, sier Nøstvik.

- Vi vil også vite hvem som har ansvaret for måking og strøing av den innerste delen av Gullkroken og gangveien. Ikke én gang i løpet av vinteren ble det saltet eller strødd. Det var komplett islagt. Det må bli en rutine for at dette kommer i orden. Det har også med trygghet å gjøre, når dette er en hovedferdselsåre for veldig mange, sier Krohn.

Gangtrapp ubrukbar

Anita Jakobsen viser også den bratte trappen som går fra broen over Hoffselven og opp til Gullkroken.

- Dette er en mye brukt trapp, hvor det er lagt skinner for å tilrettelegge for barnevogner. De er for det første feilmontert i forhold til dagens barnevogner. De tunge skinnene bryter også ned trappen, samtidig som det blir håpløst å holde trappen fri for snø og is. Det smale sporet mellom skinnene blir da ikke tilgjengelig og det er bare de som er lette til beins som tør å bevege seg nedover her vinterstid. Vi har bedt om at skinnene fjernes og at trappen settes i stand, slik at den blir tilgjengelig for flere. Det hører også med at det eneste lyset over trappen, ofte er ute av drift, sier Jakobsen.

Bydelsutvalget i Bydel Ullern har i sin henvendelse til Bymiljøetaten bedt om at de foreslåtte tiltakene fra beboerne i Gullkroken blir iverksatt. Dersom Bymiljøetaten ikke er rett adresse, ber bydelsutvalget om at etaten finner ut hvem som har ansvar for gjennomføring av tiltakene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse