Finn (minst) én feil!

MILJØKRIMINALITET er vel bare mellomnavnet på dette – i Mærradalsbekken fredag. Foto: Privat

Det var et opprørende og lite vakkert syn som møtte kvinnen som gikk tur i Mærradalen fredag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.03.2017 kl 22:11

Akersposten
Akersposten Media

MÆRRADALEN: – Dette lå i bekken langs Mærradalen i dag, skriver en av våre lesere, som fredag gikk seg en tur i dalen.

– Hvor i Mærradalen er dette, spør vi.

Hun svarer at hun gikk oppover mot Ullerntoppen, og at dette er rett etter den siste muligheten til å ga opp dit og rett før stien deler seg og du kan gå til Røa sentrum og/eller til Gardeleiren.

– Jeg kan ikke si om hvor lenge det har ligget, sier kvinnen. – Men vakkert var det ikke!

Det kan vi vel si oss enige i, og for å understreke hvor lite gamle bildekk med tilbehør har å gjøre i denne bekken, tar vi med beskrivelsen av Mærradalen fra Wikipedia:

Mærradalen er et trangt dalsøkk vest i Oslo. Navnet brukes spesielt om strekningen på 2 kilometer mellom Ullernchaussèen og Sørkedalsveien, og ligger dermed både i Bydel Ullern og Bydel Vestre Aker. På tross av liten bredde er dalen er svært tydelig i terrenget, den følger en forkastningslinje i jordskorpen øst for Ullernåsen, og er lett å se på kart og luftfoto. Dalen fungerer som grenser på mange måter, tidligere mellom Ullern-gårdene og Huseby-gårdene, i dag mellom strøkene Ullern, Ullernåsen og Røa i vest, og Montebello og Huseby-området med Huseby leir i øst.
Skogbeltet og turveiene i Mærradalen er tilknyttet friluftsområdet Husebyskogen øst for dalen.

Mærradalsbekken går gjennom bunnen av dalen, og fører til betydelig biologisk mangfold som anses som viktig for nasjonal bevaring. Her nede finnes urskog i bokstavelig forstand, skog som har fått utvikle seg tilnærmet uberørt av menneskelig påvirkning. En rekke rødlistede, truede arter, blant dem flere sjeldne sopparter finnes her, og dyrelivet er ellers rikt. Gråorheggeskogen i dalen har for eksempel en tetthet av fugl på høyde med tropiske regnskoger (3000 par per kvadratkilometer)

Les også:

Fossen heier på Montebello-utbyggerne

Maner til kamp mot utbygging på Montebello

Høyre, Frp, MDG og Venstre "dropper" Kommuneplanen


Følg Akersposten på Facebook

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse