Filosof og forsker Syse til Ullern Kultursenter

– Det Martin Luther gjorde og sto for, har ført til både ytringsfrihet og demokrati, sier Henrik Syse. Onsdag klokken 12 holder han foredrag på Ullern kultursenter om den katolske presten, som slo opp 95 tester på kirkedøren i Wittenberg for 500 år siden. Foto: Privat

– Det kom store endringer i både tenkning og samfunn i kjølvannet av Martin Luther, sier filosof og forsker Henrik Syse til Akersposten. – Han er en av de skikkelsene som har hatt mest innflytelse på ettertiden.

Tekst:

Publisert:

Akersposten
Akersposten Media

LILLEAKER: – Selv var han ingen forkjemper for flere av disse verdiene, som for eksempel ytringsfrihet og demokrati. Men det han gjorde og det han sto for, la mye av grunnlaget for dagens ytringsfrihet og demokrati, sier Syse. Onsdag klokken 12 holder han foredrag på Ullern kultursenter om Martin Luther og vår tid. I år er det som kjent 500 år siden reformasjonen – selve starten av reformasjonen settes ofte til 31. oktober i 1517.

– Det var da han slo opp de 95 tesene på kirkedøren i Wittenberg i Tyskland.

Direkte og indirekte

Martin Luther er uten tvil en av de enkeltpersoner som har hatt mest innflytelse på dagens samfunn.

– Han skapte en splittelse i den katolske kirke. Det ble gradvis dannet nye kirkesamfunn. Slik kom vår egen evangelisk-lutherske kirke til, sier Syse og legger til at Luther også bidro til et nytt syn på staten og forholdet mellom stat og kirke.

Både direkte og indirekte har han påvirket vår måte å tenke på. Er det noe vi virkelig hegner om i dag, så er ytringsfrihet og demokrati. Selv kjempet han ikke for dette – det var nok verdier som i praksis sto ham ganske fjernt. I dag vet vi at dette er konsekvenser av det han gjorde og sto for.

Enkeltmennesket

– Han fremhevet samvittigheten og det enkelte menneskets personlige forhold til Gud.

Martin Luther var en fargerik person. Han var katolsk prest og munk. Tidlig utviklet han synspunkter på kirkens myndighet, avlat og menneskets forhold til Gud. Han var den gangen – og er fortsatt – en omstridt mann. I 1521 ble han lyst fredløs, og han tok tilflukt hos en velvillig og mektig fyrste.

– Hans personlighet, væremåte og hans klare måte å snakke på gjorde at folk hørte på ham. Ikke minst skrev han mye på tysk og lagde en fantastisk tysk bibeloversettelse. Nå kunne folk forstå hva som ble sagt og skrevet på en helt annen måte enn før, da kirkens språk primært var latin. Og så kom boktrykkerkunsten ham til hjelp. På den måten fikk han spredd sine tanker, sier Henrik Syse, som er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor ved Bjørknes Høyskole.

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse