FAU og skoleledelse vil stoppe utbygger

AREALET: Dette området ved siden av Bjørnsletta skole skal bygges ut. Orange farget er leke/aktivitetsområde. Google Maps

En utbygger har nye store byggeplaner tett inntil Bjørnsletta skole. Tidligere erfaringer med denne utbyggeren har satt sinnene i kok. Tirsdag blir det folkemøte.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.02.2018 kl 19:16

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

PLANENE: Foreløpig er dette utbyggers ønske for utbygging av området. Skisse: A-lab

BJØRNSLETTA: Stor bekymring for hvilke konsekvenser byggeplanene på Åsjordet vil få for elever og ansatte på Bjørnsletta skole, har ført til at FAU ved skolen arrangerer folkemøte på skolen tirsdag 13. februar, klokken 18.00.

Var berettiget bekymret

– Foresatte, skoleledelse, elever og naboer er meget bekymret for den utbyggingen som utbygger har søkt om å få gjennomføre, praktisk talt rundt hele skolen og veldig tett innpå skolen. Våre erfaringer med denne utbyggeren er svært dårlige. De har tidligere bygget lavblokker i nærområdet. Forrige gang de bygget var det betydelige utfordringer og vi har en bildebank med cirka 150 bilder som dokumenterer hvilke utfordringer det er snakk om. Foresatte, elever og skoleledelse var berettiget bekymret under anleggsperioden. (Utbygger) ga løfter om bot og bedring flere ganger gjennom samtaler og møter uten at det hjalp, sier leder av FAU ved Bjørnsletta skole, Cathrine Foss Stene.

Se bildet større

ADKOMST SKOLEN: Bildet er ett av cirka 150 bilder fra ulike tider i den forrige anleggsperioden. Her er skolevei delvis sperret. Foto: Privat

Vil være i forkant

Hun viser til at skoleledelsen måtte bruke mye tid på å følge opp sikkerheten til skoleelevene, samtidig som det var bekymring for at nødetater ville ha problemer med å komme frem i området.

– Denne gang vil vi være i forkant og sikre at dette ikke blir en massiv utbygging med en anleggsperiode med de konsekvensene vi så ved forrige periode. Dersom de nye og omsøkte planene skulle bli vedtatt vil det bli en meget krevende anleggsperiode. Etter ferdigstilt utbygging vil vi ha bygg svært tett på skolen som vil berøre uteområdene samt hindre enhver utvidelse av skolen eller skolens uteområder, sier Stene.

Les også: Tre søsken på tre forskjellige skoler

Bekymret for massiv utbygging

FAU har sendt inn en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten og til ulike kommunale etater. FAU har også gjort bydelsutvalget i Bydel Ullern oppmerksom på planene og eventuelle konsekvenser av disse. FAU peker på at det blir for mange boenheter som skal benytte blindvei til skolen, samtidig som det i anleggsperioden stilles spørsmål ved parkering, avkjørsel og tilkomst i et trangt område hvor det ferdes mange skolebarn.

Man er også bekymret for anleggets nærhet til skolens lekearealer og at en massiv utbygging vil skyggelegge deler av skolearealet.

Utbygger stiller ikke

– Vi kan ikke risikere at våre barn går på en byggeplass de nærmeste årene. Det er ikke mange dagene siden det var en stygg sprengningsulykke på Røa. Foreslått utbygging vil kreve sprenging svært tett på skolen. Samtidig er vi igjen redd for at nødetater skal få problemer med å nå skolen. Vi vil nå mobilisere bredt slik at disse massive utbyggingsplanene stoppes. Vi inviterer derfor foresatte, elever på ungdomstrinnet, personale, naboer, ulike myndigheter, lokalpolitikere, presse og utbygger til møte på Bjørnsletta tirsdag 13. februar, klokken 18.00.

Utbygger har takket nei til å delta på folkemøtet.

Akersposten har ringt og sms til utbygger uten å få kontakt.

Les også:

Bjørnsletta-rektor: Minus er ikke mer

Finansbyråden svarer på kritikken fra Bjørnsletta skole

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse