Får neppe bygge høyblokker på Montebello

KAN BLI VANSKELIG: Etter at Rødt og MDG har uttalt at høyblokker er lite aktuelt på Montebello, blir det vanskelig for utbygger å få flertall for det planlagte prosjektet i bystyret. Skisse: White Arkitekter

Etter uttalelsene fra de ulike partiene i rådhuset under forrige torsdags folkemøte i Bydel Ullern, er det lite som tyder på at JM Norge og Miliarium vil få bygge høyblokker på Husebyplatået.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.12.2017 kl 15:15

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

PANELET: Det politiske panelet møtte et engasjert publikum under folkemøtet. Fra venstre: Elin Volder Rutle (Rødt), Rasmus Reinvang (MDG), Anders Røberg-Larsen (Ap), Ola Elvestuen (V), Pia Farstad von Hall (H) og Camilla Wilhelmsen (Frp). Foto: Vidar Bakken

MONTEBELLO: Rundt 300 personer hadde funnet veien til Ullern videregående denne kvelden, da Bydel Ullern i samarbeid med ulike velforeninger og beboergrupper arrangerte folkemøte om fortettingsprosjekter i bydelen. Med et politisk panel bestående av representanter fra alle bystyrepartiene unntatt KrF, ble det mange friske meningsutvekslinger om fortetting, kommuneplan og medvirkning.

Se hele møtet i opptak her (Facebook)

20 meter over Husebyåsen

Det startet med at påtroppende daglig leder i Husebyplatået AS, Tom Bratlie, orienterte om prosjektet for Husebyplatået og status i plansaken. Det er fortsatt høyblokker det er snakk om. Bratlie viste til at prosjektet ikke utvikles i et småhusområde, men at Statnett-tomten er et industri- og næringsområde, liggende i stasjonsnært område og er i tråd med den ønskede utviklingen for Oslo. Han mente videre at prosjektet vil tilby gode bokvaliteter, nye møteplasser og grøntarealer til glede for byen og nærområdet. Han var klar over at det er ulike oppfatninger om prosjektet.

Les også: JM Norge i dialog med politikere og naboer på Montebello

Jens Petter Falck fra beboeraksjonen og Montebello vel mente asymmetrien mellom utbygger og beboere er størst i dette området og at det planlagte prosjektet bryter totalt med småhusområdet rundt med blokker opp til 19 etasjer.

Se bildet større

RUNDT 300: Cirka 300 møtte for å høre blant andre Jens Petter Falck orientere om beboeraksjonens syn på planene for Husebyplatået. Foto: Vidar Bakken

– De blir 20 meter høyere enn toppen av Husebyåsen, sa Falck, som mente blokkene ville dominere utsyn og innsyn mot Husebyåsen.

Les også: Maner til kamp mot utbygging på Montebello

– Lukter vondt

Han var kritisk til at Miliarium hadde kjøpt opp den største delen av triangelkvartalet ved siden av Statnett-tomten, hvor dette småhusområdet ble innlemmet som utviklingsområde kategori A, med høyeste bymessig fortetting, i byrådets forslag til ny kommuneplan.

- Miliarium hadde kontroll på 60 prosent av arealet og hadde håndplukket tomter, samtidig som byrådet planla ny kommuneplan. Det lukter vondt lang vei, sa Falck, som presenterte et alternativ for utnyttelse av Statnett-tomten, tegnet av Karin Nissen Brodtkorp, «tett og lavt» med bygg på 3 – 5 etasjer.

Se bildet større

ALTERNATIV: Arkitekt Karin Nissen Brodtkorb har på oppdrag fra beboeraksjonen tegnet ut et alternativ med bygg på tre til fem etasjer på Husebyplatået.

Han sa også at beboeraksjonen er imot utbyggere som tar seg til rette på fellesskapets bekostning og etterlyste gode medvirkningsprosesser uten at man måtte forholde seg til de premisser som ble laget av utbyggere.

I forbindelse med at Falck antydet at oppkjøp av triangeltomten parallelt med byrådets arbeid med kommuneplan «luktet vondt», sa byrådssekretær Anders Røberg-Larsen (Ap) at oppkjøpet var ukjent og ikke hadde påvirket byrådets arbeid med kommuneplanen.

Støtter ikke høyblokker

Det var knyttet spenning under debatten til hvilket standpunktet Rødt har i denne saken. Rødt er vippeparti i bystyret, i den forstand at Høyre, Frp og Venstre har vært klare på at de ikke vil støtte forslaget om høyhus som JM Norge og Miliarium har fremmet.

- Det er garantert at Rødt ikke vil støtte høyblokker på tomten, var den klare uttalelsen fra Rødts politiske rådgiver i bystyret, Elin Volder Rutle, som kunne akseptere bygg opp til fem etasjer.

Byrådssekretær for byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG), Rasmus Reinvang (MDG) var også klar på MDGs standpunkt. Han sa seg enig i Falcks og opposisjonens kritikk av planene for tomten og ville ha en utvikling som er stedstilpasset og gjenkjennbart på Montebello. Han viste også til partiets høyhusstrategi.

- I høyhusstrategien er ikke Montebello pekt ut som et sted som skal ha høyhus, sa Reinvang.

Dermed kan det se ut som JM Norge og Miliarium har en lang vei å gå for å få aksept for sin høyhusstrategi.

Flere innlegg

Ulike beboergrupper og velforeninger fra Smestad, Borgen, Montebello og Sollerud hadde ordet og orienterte om sin bekymring for forslag til kommuneplan og konsekvensene for småhusområdene. Mangelen på gode medvirkningsprosesser var et sentralt tema, hvor medvirkning først trådde i kraft når premissene for utvikling og utbygging var satt gjennom utnyttelsesgrad eller utbyggeres forslag.

Venstres Ola Elvestuen sa blant annet om Smestad, at medvirkning i den sammenheng baserte seg på å forholde seg til ulike alternativer for rasering av småhusområdet. Han etterlyste medvirkning før disse prosessene trådte i kraft. Som stortingsrepresentant jobbet han med et forslag som skulle endre loven om at kommuneplaner skulle være juridisk bindenede for å få til mer demokratiske byutviklingsprosesser.

Høyres Pia Farstad von Hall og Frps Camilla Wilhelmsen understreket at de har skiftet syn med hensyn til bymessig fortetting av Smestad og Nedre Grefsen og at det er nok av industriområder og transformasjonsområder å ta av.

Det ble også stilt spørsmål ved konsekvensene av bystyrevedtaket at utbyggeres detaljreguleringer skal settes på vent til det forelå en områderegulering for utviklingsområdene. Det ble vist til at det var liten ro rundt dette og at utbyggere fortsatte å banke på dører med tilbud om oppkjøp.

Les også:

- Jeg kommer aldri til å selge

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse