Får ikke rive Readys gamle klubbhus

MÅ RESTAURERES: Readys gamle klubbhus skal komme til heder og verdighet igjen, der den nå ligger godt skjult i kanten av Storebrandtomten i Bjørnveien. Foto: Vidar Bakken

Nei, det er ikke snakk om klubbhuset på Gressbanen, men det gamle klubbhuset på den såkalte Storebrandtomten. Det vil si tomten der hvor den nye skolen i Bjørnveien 109 kommer.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.04.2016 kl 13:56

Akersposten
Akersposten Media

GRESSBANEN: Undervisningsbygg har søkt rivetillatelse av det gamle klubbhuset som ble reist av Sportsklubben ”Ready” og byggemeldt i 1922. Plan- og bygningsetaten har avslått søknaden og støtter seg på Byantikvarens uttalelse, som blant annet viser til at det ble vedtatt en bevaringsregulering for to år siden. Det medfører betydelige kostnader for skoleutbygger, blant annet fordi Undervisningsbygg/Oslo kommune som tiltakshaver og tomteeier må bekoste full restaurering av det gamle klubbhuset.

Svært forfallen

Huset er i dag preget av forfall og Undervisningsbygg mener at det ikke foreligger gode nok kulturhistoriske og arkitektoniske grunner til å beholde klubbhuset.

Søker mener blant annet: «Dersom sporene etter Korsmo, Knutsen og Morgenstierne hadde vært godt synlige ville bygningen hatt en viss historisk og arkitektonisk verdi.

Bygget er ikke i bruk og har stått tomt i mange år. Alle vinduer og dører er plateslått for å unngå hærverk og uønsket bruk. Det er lite eller ingenting igjen av interiøret, innvendige vegger er delvis revet eller istykkerslått og alle vinduer er knust eller ødelagt. Bygget har vært utsatt fr hærverk. Vær og vind har også i stor grad bidratt til forfallet, som sannsynligvis også har eskalert etter reguleringsvedtaket.

Ved befaring på eiendommen 21.01.2015 med søker, tiltakshaver og Byantikvaren ble det konstatert at bygningen er svært forfallen. Tilstandsrapport for bygget konkluderer med at kostnaden ved en eventuell reetablering av klubbhuset, til et antatt usikkert opprinnelig arkitektonisk og teknisk nivå, vil bli betydelig»

Se bildet større

MYE ARBEID: Klubbhuset har forfalt i mange år, men Byantikvaren sier at bygget kan restaureres uten problemer. Foto: Vidar Bakken

Undervisningbygg undergraver bevaringsregulering

Byantikvarens vurdering er derimot at det er både kulturhistoriske og arkitektoniske verdier knyttet til «Klubbhuset» i Bjørnveien 109. I avslaget står det blant annet:

«Kulturminneverdiene tilsier at bygningen bør bevares for fremtiden, dette avspeiles i gjeldende bevaringsregulering som ble vedtatt for ikke mer enn to år siden, og i Byantikvarens uttalelse i forbindelse med reguleringsprosessen. Byantikvaren ser det som svært uheldig at Undervisningsbygg Oslo KF nå søker å undergrave bevaringsreguleringen ved å foreslå å rive bygningen. Tilstandsrapporten, datert 03.09.2015, tilsier at bygningen lar seg bevare.

Klubbhuset i Bjørnveien l09 er antagelig ikke arkitekttegnet, men noen av l900-tallets største arkitekter var involvert i ombygningsarbeidene på l930-tallet. Bygningen har derfor en viss arkitekturhistorisk verdi."

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse